Näin haet rat­kai­sua rii­taan

Onko os­tok­ses­sa­si vir­he? Ota sil­loin en­sin yh­teys myy­jään, sit­ten Ku­lut­ta­ja­neu­von­taan ja vas­ta sen jäl­keen ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­taan.