Näitä koskevissa riidoissa voimme auttaa

 • Lento myöhästyy, peruuntuu tai sinua ei päästetä lennolle Suomessa.
 • Ongelmatilanne on sattunut EU-alueen ulkopuolella, mutta lennon määränpää on Suomessa tai vaihdat lentoa Suomessa ja Suomi on ensimmäinen EU-maa, johon lento saapuu.
 • Lento myöhästyy, peruuntuu tai sinua ei päästetä lennolle, ja joudut sen vuoksi ostamaa ylimääräistä ruokaa tai menemään hotelliin.
 • Matkalaukku on kadonnut tai mennyt rikki lennolla. Voit hakea ratkaisua riitaan vain suomeksi ja ruotsiksi.
 • Lento on myöhästynyt tai peruuntunut, ja se on aiheuttanut sinulle kuluja. Voit hakea ratkaisua riitaan vain suomeksi ja ruotsiksi.

Kuluttajariitalautakunta voi käsitellä asian suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos erimielisyys koskee lennon viivästymistä, peruuntumista, lennolle pääsyn estämistä tai huolenpitoa. Tällöin ratkaisu perustuu Muista asioista voit hakea korvausta vain suomeksi tai ruotsiksi.

Näitä koskevissa riidoissa emme voi auttaa

 • Kyse on työmatkasta, ja matkan on maksanut yritys.
 • Lento myöhästyy, peruuntuu tai sinua ei päästetä lennolle jossakin toisessa EU-maassa kuin Suomessa. Tällöin asia kuuluu kyseisen EU-maan viranomaiselle. Lentoyhtiön kotimaalla ei ole väliä.
 • Ongelmatilanne on tapahtunut EU-alueen ulkopuolella ja olet vaihtanut lentoa toisessa EU-maassa ennen kuin saavut Suomeen. Asia kuuluu sen EU-maan viranomaiselle, jossa olet ensiksi vaihtanut lentoa.

Näissä sinua auttavat

 • , kun asia koskee toisen EU-maan viranomaisille kuuluvia lentoliikenteen ongelmia. EKK tarjoaa sovitteluapua vain EU-alueen asioissa, mutta voi neuvoa myös muissa kansainvälisissä kuluttaja-asioissa.
 • , jos lento on myöhästynyt tai peruuntunut kyseisessä EU-maassa. Samoin jos olet saapunut EU:n ulkopuolelta ja lento saapuu toiseen EU-maahan tai vaihdat lentoa siellä. Euroopan kuluttajakeskus (ks. yllä) voi neuvoa valituksen teossa.
 • , jos asia koskee lennon myöhästymistä tai peruutusta työmatkalla tai liikuntarajoitteisen tai vammaisen henkilön oikeuksia matkalla.

Usein kysyttyä

Olen ostanut lennot reitille Helsinki-Frankfurt-Rooma. Lento Frankfurtista oli myöhässä monta tuntia. Lentoyhtiö vetoaa tekniseen vikaan. Voinko valittaa kuluttajariitalautakuntaan? Kuinka paljon korvauksia voin vaatia?

Et voi. Euroopan unionissa on voimassa yhteinen lentojen myöhästymisiä ja peruuntumisia koskeva lainsäädäntö. Koska lento myöhästyi Frankfurtissa, oikea viranomainen on kuluttajariitalautakuntaa vastaava riidanratkaisuelin Saksassa.

Kun teet valituksen Saksan viranomaiselle, käytä englanninkielistä EU-lomaketta. Saksalaisen viranomaisen yhteystiedot löydät Euroopan komission listalta.

EU:ssa on voimassa yhteinen lainsäädäntö, jonka mukaan yli kolmen tunnin myöhästymisistä voi vaatia vakiokorvausta. Vakiokorvaus on 250–600 euroa matkan pituudesta ja myöhästymisen kestosta riippuen.

Lentoyhtiö voi välttyä korvauksilta vain, jos se pystyy osoittamaan, että myöhästymisen syynä olivat poikkeukselliset olosuhteet, joita ei olisi voinut estää. Tekninen vika on harvoin pätevä syy olla maksamatta korvauksia.

Tutustu lentomatkustajan oikeuksiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta sekä Euroopan komission sivuilta. Neuvoja valituksen tekoon antaa Euroopan kuluttajakeskus.

Lento peruuntui. Lentoyhtiö vetoaa poikkeuksellisiin olosuhteisiin, eikä maksa korvauksia. Mitä tietoa minun pitää toimittaa kuluttajariitalautakuntaan?

Riittää, kun jätät lentovalituksia koskevan EU-lomakkeen tai täytät kuluttajariitalautakunnan lentoja koskevan lomakkeen sähköisessä asiointipalvelussa. Sinun ei tarvitse todistaa, mistä syystä lento peruuntui. On lentoyhtiön vastuulla osoittaa se, että myöhästyminen on johtunut poikkeuksellisista oloista.

Toimita lisäksi lentolippu tai varausvahvistus (lautakunta ei tarvitse koneeseennousukorttia eli boarding passia).

Jos pyydät ratkaisua toisen henkilön puolesta, tarvitset valtakirjan jokaiselta täysi-ikäiseltä matkustajalta.

Olen järjestänyt loman isolle seurueelle. Voinko tehdä valituksen kaikkien puolesta?

Voit. Tarvitset kuitenkin valtakirjan jokaiselta täysi-ikäiseltä matkustajalta, jotta voit pyytää ratkaisua toisen henkilön puolesta.

Törmäsin netissä sivustoon, joka lupaa hoitaa asiat lentoyhtiön kanssa ja järjestää minulle korvaukset, kun lento on myöhästynyt tai peruttu. Tarvitsenko maksullista apua korvauksen hakemiseen?

Et tarvitse. Hae korvausta lentoyhtiöltä käyttämällä lentoja koskevaa EU-lomaketta englanniksi tai lentoja koskevaa EU-lomaketta suomeksi. Lomake on helppo täyttää itse. Huomaathan, että ulkomainen lentoyhtiö ei yleensä käsittele suomenkielisiä valituksia.

Jos lentoyhtiö ei maksa korvauksia ja päätät valittaa kuluttajariitalautakuntaan, voit käyttää samaa EU-lomaketta tai kuluttajariitalautakunnan omaa lomaketta.

Verkossa toimii useita yrityksiä, jotka hakevat korvausta lentoyhtiöltä kuluttajan puolesta ja ottavat itselleen osan korvauksesta. Näiden yritysten käyttö on tarpeetonta.

Tarkempia ohjeita korvausten hakemiseen löydät Euroopan kuluttajakeskuksen sivuilta.

Julkaistu 10.11.2020