Kotivakuutus ei kata asennusvirheestä aiheutuvia esinevahinkoja

Kotivakuutukset eivät kata asennusvirheistä aiheutuvia vahinkoja. Jos kuluttaja itse asentaa pesu- tai tiskikoneen, hän ottaa riskin siitä, että mahdollinen vuotovahinko jää korvaamatta. Vesivahingot voivat olla omakotitaloissa ja kesäasunnoissa sekä erityisesti kerrostaloissa yllättävän suuria. Jos vahinko johtuu äkillisestä koneen rikkoutumisesta, letkun tai liitoksen murtumisesta eikä asennusvirheestä, kotivakuutus yleensä kattaa sen. Kuluttajariitalautakunta ratkaisee asennusvirheriitoja säännöllisesti.

Julkaistu 6.7.2018