Yksityisen pysäköinninvalvonnan valvontamaksu useaan kertaan

Asiaselostus

Kuluttajan ratkaisupyyntö koskee valvontayhtiön 1.9.2022, 2.9.2022 ja 3.9.2022 antamaa kolmea valvontamaksua, joiden yhteismäärä on 150 euroa. Kuluttajan auto oli tuolloin pysäköitynä yhtiön valvomalle Vaasan lentoaseman P2 -pysäköintialueelle.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että valvontayhtiö maksaa kuluttajalle 100 euroa.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

Kuluttaja vaatii valvontayhtiötä palauttamaan 150 euroa valvontamaksuja.

Kuluttaja asuu pikkukaupungissa eikä yleensä käytä pysäköintisovelluksia. Hän vieraili tyttärensä luona Tukholmassa 1.6. – 5.6.2022. Kun hän palasi Vaasan lentoasemalle, hänelle oli annettu pysäköinnistä kolme 50 euron valvontamaksua. Kuluttaja tarkasti pysäköintisovelluksesta ja totesi maksaneensa runsaat 40 euroa pysäköintimaksua ajalta, jolloin valvontamaksut oli annettu. Sovelluksessa oli ollut kuitenkin kuluttajan aiemman auton rekisteritunnus. Valvontayhtiön mielestä kuluttajan pitää maksaa valvontamaksut.

Kuluttaja on toimittanut kuluttajariitalautakunnalle selvityksenä asiassa puhelinsovelluksen pysäköinnin yhteenvedon, jonka mukaan hän oli maksanut 42,90 euroa pysäköinnistä. Kuluttaja on toimittanut kolme tilitapahtumaotetta, joiden mukaan hän on 15.9.2022 maksanut valvontayhtiölle ja perintäyhtiölle yhteensä 150 euroa.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

Valvontayhtiö kiistää kuluttajan vaatimuksen.

Kuluttaja käytti maksaessaan väärää rekisterinumeroa, jolle maksettu palvelu kohdistui. Kuluttajan tulee vastata tällaisen huolimattoman menettelynsä seuraamuksista. Virheellisen maksusuorituksen selvittäminen ja kohdistaminen vaatii kohtuutonta ylimääräistä työtä, ja valvontamaksun määrä on vähäinen. Kuluttajan tulee toimia kaikin puolin huolellisesti, jotta hän voi ehkäistä oman toimintansa aiheuttamat mahdolliset haitat tai vahingot.

Mobiilimaksut mahdollistavan maksusovelluksen sopimusehtojen mukaan pysäköintipalveluita käyttävä kuluttaja vastaa siitä, että hänen ajoneuvonsa rekisteritiedot on kirjattu oikein. Mainittu sopimusehto palvelee virheelliseen pysäköintiin liittyvän pysäköinninvalvonnan tarpeita. Kuluttaja ei voi vapautua vastuustaan suorittaessaan pysäköintimaksunsa virheellisellä rekisteritunnuksella.

Kuluttajat voivat myös tietoisesti maksaa pysäköintimaksun virheellisellä rekisterinumerolla, jotta he voivat pysäköidä kohteeseen kaksi ajoneuvoa yhdellä maksulla. Tämä heikentäisi alueellisia pysäköintimahdollisuuksia.

Kuluttaja oli perehtynyt pysäköintisovelluksen sopimusehtoihin ja hyväksynyt ne ottaessaan palvelun käyttöön. Sopimusehdoissa on selkeästi mainittu, että kuluttaja vastaa antamisen sietojen oikeellisuudesta, mukaan lukien ajoneuvon rekisteritunnus. Pysäköintisovellus pyytää varmistamaan, että syötetty rekisteritunnus on oikein.

Ratkaisun perustelut

Alueen ehtojen mukaan pysäköintimaksun voi maksaa puhelinmaksusovelluksella, jolloin kuluttajan pitää ilmoittaa auton rekisteritunnus. Kuluttaja on erehdyksessä antanut maksusovellukselle aiemman autonsa rekisteritunnuksen, minkä vuoksi valvontayhtiö ei ole yhdistänyt maksutietoa hänen autoonsa. Lautakunta toteaa, että kuluttajan tekemän merkityksellisen virheen takia auto ja pysäköintimaksu eivät olleet yhdistettävissä toisiinsa, mikä on edellytys valvonnan toteuttamiselle.

Valvontayhtiö on vaatinut ja saanut kuluttajalta kolme 50 euron suuruista valvontamaksua eli yhteensä 150 euroa. Lautakunnan saaman selvityksen mukaan sopimusehdoista ei kuitenkaan ilmene, että valvontayhtiöllä olisi ollut oikeus useampaan valvontamaksuun saman sopimusehtojen vastaisen pysäköinnin jatkuessa. Lautakunta katsoo, että sopimusehtojen perusteella valvontayhtiöllä on oikeus vain yhteen 50 euron suuruiseen valvontamaksuun, joten yhtiö on laskuttanut 100 euroa liikaa.

Päätös oli yksimielinen.

Julkaistu 13.6.2023