Tietokoneen näytön kestoikä

Asiaselostus

Kuluttaja osti 20.10.2015 myyjäliikkeeltä Asus PG279Q 27” -näytön hintaan 949 euroa. Näytölle myönnettiin 36 kuukauden takuu. Näyttö vikaantui 17.7.2019. Asiassa on riitaa kohtuullisen hinnanalennuksen määrästä.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjäliike maksaa kuluttajalle hinnanalennuksena yhteensä 220 euroa. Myyjä voi vähentää maksettavasta summasta jo aiemmin maksetun hinnanalennuksen.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

Kuluttaja vaatii saada 400 euron hyvityksen monitorista.

Huomattavan kallis tietokoneen näyttö ei enää herännyt toimimaan normaalisti 17.7.2019. Kuluttaja teki asiasta RMA/virhevastuuvalitukset myyjälle ja he ottivat näytön tutkittavaksi virhevastuun piirissä. Lopputuloksena myyjä totesi vian kuuluvan virhevastuun piiriin ja oli valmis hyvittämään nykyarvon mukaisesti 98,85 euroa.

Näyttöä ei yritetty korjata yrityksen puolesta, eikä sitä tarjottu vaihdettavaksi uuteen vastaavaan. Samaa näyttöä on yhä saatavilla. Parempaa ei löydy markkinoilta vieläkään.

Vastaavanlaatuisen näytön voisi kuluttaja odottaa toimivan yli 5 vuotta normaalisti.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

Myyjä kiistää vaatimukset.

Kuluttaja on ostanut Asus 27” tietokoneen näytön 20.10.2015. Näyttö on vikaantunut 17.7.2019. Kuluttaja on täten voinut käyttää näyttöä reilut 3 vuotta 8 kuukautta. Näytöllä oli kolmen vuoden takuu. Kuluttajariitalautakunnan vakiintuneen ratkaisukäytännön perusteella tietokoneiden ja niihin rinnastettavissa olevien laitteiden oletettu käyttöikä on noin 4 vuotta.

Kuluttaja on vedonnut myyjän virhevastuuseen. Myyjä on ehdottanut asiakkaalle rahallista hyvitystä 98,85 euroa, koska näytön korjaaminen tai vaihto uuteen eivät tule kysymykseen kohtuuttomien kustannusten vuoksi. Kyseinen summa saadaan, kun näytön myyntihinnasta 949 euroa vähennetään asiakkaan jo saama käyttöhyöty. Asiakas on hyväksynyt hyvityksen viestissään 13.8.2019, jonka jälkeen hyvitys on maksettu asiakkaan ilmoittamalle tilille.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajasuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee muun muassa soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään, sekä kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostajalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.

Asiassa on riidatonta, että näyttö on vikaantunut kuluttajasta riippumattomasta syystä takuuajan jo päätyttyä.

Lautakunta katsoo, että tietokoneiden näytöt rinnastuvat läheisesti tekniikaltaan ja käytöltään televisioihin. Kuluttajariitalautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että television tulee kestää tavanomaisessa käytössä ilman kalliita korjaustoimenpiteitä yleensä vähintään neljä vuotta.

Kuluttajan 949 euroa maksanut näyttö on kestänyt noin kolme vuotta ja kahdeksan kuukautta. Lautakunta katsoo, että kuluttajalla on ollut perusteltua aihetta odottaa, että nyt käsiteltävän kaltainen keskimääräistä selvästi kalliimpi ja näin ollen oletettavasti laadukkaampi näyttö kestäisi normaalikäytössä enemmän kuin neljä vuotta. Kun näin ei tässä tapauksessa ollut, kaupan kohteessa on ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukainen virhe. Virheen vuoksi kuluttajalla on oikeus hinnanalennukseen.

Koneen oletettavasta käyttöiästä on ollut vikaantumishetkellä jäljellä arviolta noin neljäsosa. Myyjä on palauttanut kauppahinnasta hieman yli kymmenen prosenttia eli 98,50 euroa. Lautakunta arvioi kuluttajalla olevan oikeus yhteensä 220 euron hinnanalennukseen näytön virheen perusteella.

Päätös oli yksimielinen.

Julkaistu 11.11.2021