Pysäköintisopimuksen ehtojen sitovuus, kun kuljettaja ei ymmärrä niissä käytettyä kieltä

Asiaselostus

Kuluttajan ratkaisupyyntö koskee valvontayhtiön 4.7.2022 antamaa 80 euron suuruista valvontamaksua. Kuluttajan auto oli ollut pysäköitynä yhtiön valvomaan pysäköintihalliin Helsingissä.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

Kuluttaja vaatii valvontayhtiötä peruuttamaan valvontamaksun.

Maksuongelma johtui pysäköintihallin järjestelmän väärinymmärtämisestä. Pysäköintimittarin tiedot (sopimusehdot) annettiin suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, joita kuluttaja ei osaa. Hän osaa puolaa, espanjaa ja ranskaa, ja hän oli tullut Suomeen vain muutamaksi päiväksi. Kuluttaja käsitti ohjeista, että pysäköintimaksu tulee maksaa poistuessa ja järjestelmä velottaa maksun automaattisesti tallennetusta sisääntulohetkestä alkaen. Tällainen järjestelmä toimii monessa paikassa muissa maissa, ja kuluttaja oli vakuuttunut, että sellainen olisi myös täällä.

Kuluttajan palattua pysäköintipaikalle hän yritti maksaa pysäköintimaksua, mutta se oli mahdotonta, koska järjestelmä ei tunnistanut kuluttajan auton rekisteritunnusta. Vasta löydettyään valvontamaksulipukkeen autonsa tuulilasinpyyhkijän alta, hän ymmärsi tehneensä tahattoman virheen. Kuluttaja kuitenkin halusi selvittää väärinkäsityksen ja maksaa asianmukaisen maksun, mutta yhteydenottoyrityksistä huolimatta hän ei tavoittanut valvontayhtiön asiakaspalvelua. Myöhemmin valvontayhtiö vastasi kuluttajan valitukseen kielteisesti.

Kuluttaja on toimittanut kuluttajariitalautakunnalle pysäköintimaksulipukkeen, jonka mukaan hän on maksanut pysäköinnistä ajalla 4.7.2022 kello 16.28–17.15 yhteensä 5 euroa.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

Valvontayhtiö kiistää kuluttajan vaatimuksen.

Valvontamaksu on aiheellinen, eikä sen perumiselle ole syytä.

Pysäköintihallin pysäköintiehdoista käy selvästi ilmi, että pysäköintimaksun pitää olla voimassa pysäköinnin aikana ja mikäli näin ei tapahdu, valvontayhtiö määrää valvontamaksun. Kuluttajan vastuulla olisi ollut ottaa huomioon pysäköintialueen opasteet kokonaisuudessaan. Mikään alueen opastuksessa tai alueen järjestelyistä ei viittaa siihen, että siellä olisi kuluttajan kuvaileman tapainen automaattinen rekisterinumeron tunnistamiseen perustuva järjestelmä. Pysäköintimaksu olisi pitänyt maksaa etukäteen.

Ratkaisun perustelut

Valvontamaksun perusteen arviointi

Maanomistaja voi määrätä, millä ehdoilla hänen maalleen saa pysäköidä. Toisen maa-alueen tai rakennuksen käyttäminen pysäköintiin ilman tämän lupaa ei ole hyväksyttävää. Auton alueelle pysäköivä henkilö hyväksyy alueen pysäköintiehdot pysäköidessään. Tässä tapauksessa ehtojen mukaan pysäköinti on maksullista ja maksun voi suorittaa maksuautomaattiin.

Kansainvälisesti on tavanomaista, että pysäköinnistä veloitetaan, ja myös kuluttaja on kertonut ymmärtäneensä, että pysäköinti olisi maksullista. Kuluttajan ja pysäköintiyrityksen välille oli syntynyt sopimus, kun kuluttaja oli ajanut pysäköintihalliin. Kuluttaja ei kuitenkaan ollut ymmärtänyt ohjeita (sopimusehtoja) ja oli olettanut virheellisesti veloituksen tapahtuvan automaattisesti. Lautakunnan saaman selvityksen mukaan mikään ei kuitenkaan viitannut siihen, että maksu laskutettaisiin automaattisen kameratallennuksen perusteella.

Kuluttaja ei kertomansa mukaan tiennyt sopimuksen ehtoja, koska hän ei ymmärtänyt niissä käytettyä kieltä, joita olivat suomi, englanti ja venäjä. Lautakunta pitää tärkeänä, että osapuolet ymmärtävät sopimuksessa käytettyä kieltä, ja tilanne voi olla kuluttajan kannalta hankala varsinkin silloin, kun sopimus syntyy pelkästään hänen toimintansa tuloksena, pysäköimällä auto maksulliselle alueelle. Pysäköintiehtoja ei voida käytännön syiden takia kertoa kaikilla kielillä.

Lautakunta katsoo kuitenkin, että kuluttajan olisi tullut hankkia tieto pysäköinnin ehdoista ennen pysäköimistä ainakin tässä tapauksessa, koska hän oli tietoinen sopimuksen syntymisestä. Nykyään on myös mahdollista käyttää erilaisia puhelimessa toimivia apuvälineitä, joiden avulla vieraalla kielellä kerrotun voi helposti ymmärtää. Tapaukseen ei myöskään sovellu mikään oikeustoimilain pätemättömyysperuste. Lautakunta pitääkin tässä tapauksessa oikeana asettaa kuluttajalle vastuu, kun hän oli pysäköinyt maksulliselle alueelle noudattamatta sopimusehtoja. Valvontayhtiöllä on ollut oikeus valvontamaksuun.

Päätös oli yksimielinen.

Julkaistu 5.7.2023