Pysäköinti sähköauton latauspaikalle

Asiaselostus

Kuluttajan ratkaisupyyntö koskee elinkeinonharjoittajan 5.11.2019 antamaa 60 euron suuruista valvontamaksua. Kuluttajan auto oli tuolloin pysäköitynä yhtiön valvomalle pysäköintialueelle.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

Kuluttaja vaatii elinkeinonharjoittajaa peruuttamaan hänelle 5.11.2019 antamansa 60 euron suuruisen valvontamaksun.

Pysäköintipaikan merkinnät ovat olleet siinä määrin epäselvät ja tulkinnanvaraiset, että pysäköinnin valvontamaksu on aiheeton. Valvontayhtiön ajattelema kielto tai rajaus ei ole millään tavalla selkeästi merkitty. Pysäköintiruutuun on tämän jälkeen lisätty lisäkilpi, jossa ilmoitetaan pysäköinnin olevan sallittua vain ladattaessa.

Kuluttaja pysäköi autonsa pysäköintialueen paikalle, jossa on sähköauton latausmahdollisuus. Pysäköintipaikalla tai alueella ei ollut merkkiä, joka olisi kieltänyt pysäköinnin kyseisellä paikalla bensiinikäyttöiseltä ajoneuvolta. Paikkaa ei ollut lisäkilvellä tai muutenkaan osoitettu selkeästi yksinomaan sähköautoille. Sen sijaan pelkkä vihreä merkki on tulkittavissa mahdollisuudeksi, ei kielloksi.

Ero invalidipaikan merkintään on se, että invalidipaikan merkintä on vahvistettu tieliikenneasetuksessa, jolloin sen tuntemusta ja noudattamista edellytetään myös kuluttajalta. Vastaavaa merkintää sähköauton latauspisteelle ei ole asetuksella säännelty. Tämänkin perusteella on tarpeen käyttää lisäkilpeä, jolla pysäköintioikeus varataan vain sähkökäyttöisille autoille. Ilman lisämerkintää paikalla voidaan tulkita olevan mahdollisuus sähköauton lataukseen, kuten tässä tapauksessa on ollut.

Kuluttaja on toimittanut kuluttajariitalautakunnalle valokuvaselvitystä asiassa.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

Elinkeinonharjoittaja kiistää kuluttajan vaatimuksen.

Paikan merkintä on riittävä.

Tänä päivänä sähköautoista puhutaan ja kirjoitetaan niin paljon, että merkintä siitä, että kysymyksessä on sähköauton latauspiste, on riittävä. Latauspiste rinnastuu invalidipysäköintiruutuun, johon ei tarvitse lisätä tekstiä, joka rajoittaa pysäköintiä vain invaliditunnuksella.

Ratkaisun perustelut

Valvontamaksun perusteen arviointi

Maanomistaja voi määrätä, millä ehdoilla hänen maalleen saa pysäköidä. Auton pysäköivä henkilö hyväksyy alueen pysäköintiehdot pysäköidessään auton alueelle. Selkeästi ilmoitetut ehdot tulevat osaksi osapuoltenvälistä pysäköintisopimusta.

Valvontayhtiö on antanut valvontamaksukehotuksen kuluttajalle tämän pysäköityä autonsa lataamatta paikalle, jolla on virheällä pohjalla sähkötöpselin ja auton symbolit. Valvontayhtiö on katsonut, että paikka on tarkoitettu vain sähköauton lataukseen.

Kuluttaja katsoo, että merkintä kertoo sähköauton latausmahdollisuudesta, muttei rajoita paikan käyttöä vain tähän tarkoitukseen.

Kuluttaja perustelee kantaansa sillä, että käytön rajoittaminen vain sähköauton lataamiseen edellyttäisi lisäkilpeä, jossa ilmoitettaisi rajoituksesta.

Lautakunta toteaa, että jos paikkaa käytetään muuhun, kuin sähköauton lataukseen, se sulkee pois mahdollisuuden ladata sähköautoa paikalla tänä aikana.

Ottaen huomioon osapuolten kirjelmät sekä toimitetun valokuvaselvityksen kuluttajariitalautakunta katsoo, että riidanalaiseen pysäköintiin käytetyn ruudun merkintä on sillä tavoin yksiselitteinen, että kuluttajan olisi pitänyt ymmärtää, että paikka on tarkoitettu vain sähköautojen lataamiseen. Näin ollen lautakunta pitää valvontamaksua aiheellisena.

Julkaistu 16.11.2021