Myyjän vastuu käytetyn sähköauton ajoakun kapasiteetin vähenemisestä

Asiaselostus

Kuluttaja osti 24.11.2021 myyjäliikkeeltä vuonna 2015 käyttöönotetun Tesla Model S P85D henkilöauton 52 080 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 182 000 kilometriä.

Kyse on myyjän vastuusta, kun akkujen kapasiteetti on pienentynyt.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

Kuluttaja vaatii myyjältä 15 000 euroa. Vaatimus perustuu sähköauton ajoakkujen uusimisen aiheuttamiin kustannuksiin.

Auto on varustettu 85 kWh akuilla. Niiden kapasiteetti on Teslan raportin mukaan (nominal full pack energy) 63,3 kWh (ja 202 Ah), vaikka sen pitäisi olla tämän ikäisessä autossa yli 70 kWh ja tavallisesti 72–74 kWh, jolloin toimintamatka olisi vastaavasti pienempi. Auton toimintamatka talvella on 200 km ja parhaimmillaankin alle 250 km, kun vastaavien autojen toimintamatka talvella on noin 300 km. Kesäkelillä kuluttajan auton toimintamatka on 300 km ja vastaavien autojen lähes 400 km. Raportissa verrataan kuluttajan auton kapasiteettia muihin vastaaviin autoihin, ja ero on 4,6 %. Kuluttaja tuo esiin myös ajaessa ilmoitetun varauksen (100 %, 58 kWh). Myyjä ei ollut kertonut suuresta kapasiteetin laskusta kaupantekotilanteessa.

Kuluttaja totesi kapasiteetin lataamalla akun tyhjästä täyteen. Akun kapasiteetti oli alentunut lähes välittömästi kaupan jälkeen, minkä kuluttaja epäili aluksi sen johtuvan pakkasesta. Auton akkujen korjaaminen tai vaihtaminen korjattuihin akkuihin maksaa noin 15 000 euroa. Kuluttaja totesi virheen mittarilukemalla 184 000 km ilmoitti siitä myyjälle 11.1.2022. Hän tuo esiin myös heti kaupan jälkeen korjatut takaoven kahvat, tuulilasin ja uusitun 12V akun.

Ratkaisupyynnön liitteenä on kuluttajan autoltaan saama Teslan toimittama tieto akkujen kapasiteetista (CAC) 202 Ah, mikä on 4,6 prosenttia alhaisempi kuin vastaavilla ajoneuvoilla oleva 211,7 Ah eikä ole raja-arvojen sisällä (the CAC of this battery does not reside within the concerning bounds). Nimellinen energia täyteen ladattuna on 63,3 kWh (nominal full pack energy).

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

Myyjä kiistää kuluttajan vaatimuksen, mutta voi hyvittää kuluttajan aiemmin esiin tuoman ovenkahvojen korjaustarpeen perusteella 200 euroa korjauskuittia vastaan.
Vastauksen liitteenä olevasta analyysista ilmenee, että tämän akun CAC ei ole huolestuttavalla tasolla (concerning bounds).

Selvitys

Lautakunta on pyytänyt lausunnon Teslan suomalaiselta edustajalta. Lausunnon mukaan akun kapasiteetti on alentunut normaalisti.

Ratkaisun perustelut

Virheellisyyden arviointi

Virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välisen sopimuksen sisältö. Käytetyn tavaran kaupassa ei kuitenkaan yleensä sovita yksityiskohtaisesti siitä, minkälainen tavaran on ominaisuuksiltaan oltava. Tällöin virheen olemassaoloa arvioidaan kuluttajansuojalain (16/1994) 5 luvun mukaan. Tavarassa katsotaan olevan virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla tavaran hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Käytetyn ajoneuvon kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko ajoneuvon kunto sellainen kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voi olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat ajoneuvon normaalista kulumisesta. Arvioinnissa otetaan myös huomioon, onko ajoneuvon hinta yleisen hintatason mukainen.

Osapuolet ovat erimielisiä siitä, onko sähköauton akun kapasiteetti alentunut siinä määrin, että kyse olisi käytettynä ostetun auton virheestä. Lautakunta toteaa olevan tavanomaista, että akun kapasiteetti pienenee jossain määrin auton ja akun käytön sekä lataussyklien ja ajan kulumisen myötä. Tähän vaikuttavat myös auton käyttö- ja lataustapa sekä käyttöolosuhteet. Kuluttajan pitää tiedostaa nämä seikat ostaessaan käytettyä autoa. Toisaalta myyjän pitää kertoa, jos hän tietää jotain poikkeuksellista liittyen ajoakkuun tai muihin auton osiin. Lautakunta arvioi muun selvityksen puuttuessa, että akun kapasiteetin laskeminen on todennäköisimmin johtunut auton käytön aiheuttamasta tavanomaisesta kulumisesta. Tästä kulumisesta huolimatta akut ovat edelleen käyttökelpoiset. Autolla oli jo ajettu melko paljon, noin 184 000 km. Lautakunta katsoo, että kaupan kohde ei ole ollut sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen huonompi kuin kuluttajalla on ollut perusteltua aihetta odottaa. Koska autossa ei ole näytetty olevan virhettä, lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

Julkaistu 9.10.2023