YKSITYINEN PYSÄKÖINNINVALVONTA. VALVONTAMAKSU. AUTON JA PERÄVAUNUN YHDISTELMÄ.

AV:n ratkaisupyyntö koskee AN Oy:n 3.8.2017 antamaa valvontamaksukehotusta. AV:n auto ja perävaunu oli tuolloin pysäköitynä yhtiön valvomalle P-Caribian pysäköintipaikalle Turussa.

Vaatimukset AV vaatii AN Oy:tä palauttamaan 3.8.2017 antamansa 60 euron suuruisen valvontamaksun laillisine korkoineen.

Valvontamaksu on perusteeton.

AV on yleisen pysäköintimaksukäytännön mukaisesti ostanut autolle ja perävaunulle vain yhden pysäköintilipun. Alueen ehdoissa ei ole sanottu mitään perävaunullisen ajoneuvon pysäköinnistä. Näin ollen AV on ollut velvollinen maksamaan vain yhden pysäköintimaksun.

Turun kaupungin pysäköinninvalvonnan käytäntö on, että autosta ja perävaunusta maksetaan vain yksi pysäköintimaksu, jos ne pysäköidään toisiinsa kytkettyinä.

Vastaus AN Oy kiistää AV:n vaatimuksen.

P-Caribian pysäköintiehtojen mukaan pysäköinti on sallittua vain merkityillä paikoilla. Yksi merkitty paikka tarkoittaa yhtä pysäköintiruutua. Tämä pysäköintiehto tarkoittaa sitä, että ajoneuvo on pysäköitävä pysäköintiruudun viivojen sisäpuolelle. Pysäköintiehdoista käy myös selkeästi ilmi, että pysäköintiä koskevien ehtojen rikkomisesta seuraa valvontamaksu.

Pysäköintiruudut on mitoitettu siten, että tavalliset henkilöautot ja pakettiautot mahtuvat ruudun viivojen sisäpuolelle. Asiakkaan vastuulla olisi huomioida tämä ja havaita, että suurempi ajoneuvoyhdistelmä tai erityisen suuri ajoneuvo ei mahdu tälle pysäköintiehdoissa määritellylle merkitylle paikalle, eli pysäköintiruudun viivojen sisäpuolelle. Tämän huomioituaan asiakkaalla on mahdollisuus ottaa meihin yhteyttä puhelimitse pysäköintiautomaateissa ja opasteissa olevan asiakaspalvelunumeromme kautta. Asiakaspalvelussamme asiakasta ohjeistettaisiin maksamaan pysäköintimaksu myös toisesta käyttämästään pysäköintiruudusta, koska pysäköintiehtojen mukaan pysäköinti on aina maksullista ja pysäköinti on sallittu vain merkityillä paikoilla. Tästä voidaan muodostaa yksinkertaistettuna sääntö, jonka mukaan yksi pysäköintiruutu tarkoittaa yhtä pysäköintimaksua, ja kaksi pysäköintiruutua tarkoittaa kahta pysäköintimaksua. Huolellisuudella toimiva henkilö voisi myös etukäteen selvittää, miten hänen on toimittava, kun hän haluaa pysäköidä yksityiselle ja maksulliselle kylpylähotellin yhteydessä toimivalle pysäköintialueelle suuren yhdistelmäajoneuvon tai normaalia suuremman ajoneuvon.

Artikkeli, johon AV vetoaa, on vuodelta 2006 eikä 2016, kuten AV väittää. Julkisoikeudellisen pysäköinninvalvonnan käytännöillä ei ole vaikutusta yksityisoikeudellisessa pysäköinnissä.

AV on maksanut hänelle annetun pysäköintimaksun.

Ratkaisun perustelut Pysäköinti yksityisalueella tapahtuu maanomistajan luvalla. Maanomistaja voi asettaa pysäköinnille ehtoja, joita on noudatettava alueelle pysäköitäessä. Pysäköimällä alueelle auton kuljettaja hyväksyy alueen pysäköintiehtotauluun merkityt pysäköintiehdot, jotka tulevat osaksi osapuoltenvälistä pysäköintisopimusta. Jotta ehdot tulisivat pysäköintisopimukseen, ne tulee ilmoittaa alueen pysäköintiehtotaulussa.

Alueen ehdoissa ei ole selkeää ilmoitusta siitä, että pysäköintimaksu on ruutukohtainen, tai että pysäköitäessä ajoneuvoyhdistelmä kahteen ruutuun, tulisi maksu suorittaa kahdesta ruudusta.

Kunnallisten pysäköinninvalvojien ajoneuvoyhdistelmää pysäköintiä koskevan käytännön mukaan ajoneuvosta ja perävaunusta maksetaan vain yksi pysäköintimaksu, jos ne ovat toisiinsa kytkettynä. Yksityisellä maalla pysäköinnin ehdot vaihtelevat alueittain maanomistajan tahdon mukaan.

Koska alueen ehdoissa ei ole nimenomaista mainintaa siitä, että maksu on ruutukohtainen, tai että ajoneuvoyhdistelmistä tulisi maksaa kaksi pysäköintimaksua, vaikka ne olisivat yhteen kytkettyinä, lautakunta katsoo, ettei osapuoltenvälisessä pysäköintisopimuksessa ole tällaista ehtoa eikä valvontamaksu ole perusteltu.

AV vaatii saatavalleen laillista viivästyskorkoa. Valituksen liitteistä ei käy ilmi, että nyt tehtyä valitusta vastaavia vaatimuksia olisi esitetty korjaamolle ennen kuin vasta kuluttajariitalautakunnan kautta tiedoksi annetussa valituksessa. Lautakunta on antanut valituksen tiedoksi AN Oy:lle sähköisen asioinnin kautta 29.9.2017 ja yhtiö on vastannut samana päivänä. Näin ollen AN Oy:n on maksettava korkoa 30.10.2017 lukien.

Korkolain 7 pykälän viivästyskorko on EKP:n viitekorko + 7 %, eli 1.7.2017 lukien se on 8 %.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että AN Oy palauttaa AV:lle hänen valvontayhtiölle maksamansa 60 euroa. Määrälle maksetaan viivästyskorkoa 30.10.2017 lukien

Päätös oli yksimielinen.

Julkaistu 31.12.2018