LENTOKULJETUS. KOIRAN KULJETUS. KIELTÄYTYMINEN KOIRAN KULJETTAMISESTA. KULJETUSLAATIKON KOKO.

MS:n tarkoituksena oli matkustaa kahden koiran kanssa Norwegian Air Shuttlen lennolla DY5854 Helsingistä Malagaan 11.9.2015. MS jäi pois lennolta lentoyhtiön kieltäydyttyä toisen koiran kuljettamisesta.

Vaatimukset MS vaatii Norwegiania palauttamaan lentolipun hinnan 495,69 euroa sekä maksamaan 150 euroa taksikuluista Helsingin ja Hyvinkään välillä. Lisäksi hän vaatii EU:n asetuksen 261/2004 mukaista vakiokorvausta.

MS oli jo tehnyt lähtöselvityksen, käynyt turvatarkastuksessa ja menossa lentokoneeseen kun hänelle kerrottiin, että hänen koiransa eivät pääsisi lennolle. Koirien kuljetuslaatikot olivat Norwegianin standardien mukaisia eikä lentoyhtiöllä ollut pätevää syytä evätä koirien pääsyä lennolle.

Kuluttajariitalautakunta on tiedustellut MS:lta koirien korkeutta sekä kuljetuslaatikoiden mittoja. MS:n ilmoituksen mukaan koira, jota lentoyhtiö ei suostunut kuljettamaan, oli säkäkorkeudeltaan 54 senttimetriä ja painoi 24 kiloa. Kuljetuslaatikon (tuotenimi Vari Kennel Ultra) leveys oli 55 senttimetriä, pituus 102 senttimetriä ja korkeus 75 senttimetriä. MS:n mukaan sama kuljetuslaatikko samalle koiralle hyväksytti in kaksi viikkoa myöhemmin lennolle Malagaan.

Vastaus Norwegian Air Shuttle ASA kiistää vaatimukset.

Lentoyhtiö ei hyväksynyt koiria kuljetukseen kuljetuslaatikon koon vuoksi. Päätös tehtiin koirien parasta ajatellen. Kuljetuslaatikot olivat koirille liian pienet.

Norwegianin internet-sivulla on seuraavat ohjeet lemmikin kuljettamisesta:

Lemmikkieläimen on pystyttävä nousemaan ylös, kääntymään ympäri ja makaamaan luonnollisessa asennossa kopissa ollessaan.

- Kuljetushäkin koko saa olla enintään 125 x 81 x 86 cm (P x L x K)

- Siihen on merkittävä selvästi matkustajan nimi ja matkapuhelinnumero.

- Kuljetushäkin on oltava siisti, hyvässä kunnossa ja tehty kestävästä täysin vesitiiviistä materiaalista. Ritilästä tai verkosta hitsaamalla valmistettuja kuljetushäkkejä ei sallita.

- Irrota tai sido mahdolliset renkaat.

- Lukitse häkin ovi vetoketjunauhalla tai nippusiteillä.

Ratkaisun perustelut

Yleistä

Lentoyhtiö on vastauksessaan kuluttajariitalautakunnalle todennut, että matkustajan molempien koirien kuljetuslaatikot olivat liian pienet ja että koiria ei tämän vuoksi otettu kuljetettavaksi. MS:n kertoman perusteella kieltäytyminen koski kuitenkin vain toista koiraa. Asiassa on kysymys siitä, onko lentoyhtiöllä ollut hyväksyttävä peruste koiran kuljettamisesta kieltäytymiselleen.

Oikeus vakiokorvaukseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 artiklan 4 artiklan 3 kohdan mukaan jos matkustajalta evätään pääsy lennolle vastoin hänen tahtoaan, lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on välittömästi annettava hänelle siitä korvaus 7 artiklan mukaisesti.

Tässä tapauksessa koiran kanssa matkustavan matkustajan matkanteko pysähtyi sen vuoksi, että lentoyhtiö kieltäytyi kuljettamasta toista matkustajan koirista. Kyse ei ole matkustajan lennolle pääsyn epäämisestä, joten asetuksen mukainen vakiokorvaus ei tule kyseeseen.

Lentolipun hinnan palauttaminen ja vahingonkorvaus

Lentoyhtiö on perustellut kieltäytymistään koiran kuljettamisesta sillä, että koiran kuljetuslaatikko oli sille liian pieni. Lentoyhtiön internetsivuilla olevien tietojen mukaan lemmikkieläimen on pystyttävä nousemaan ylös, kääntymään ympäri ja makaamaan luonnollisessa asennossaan kuljetuslaatikossa ollessaan. Lautakunta katsoo, että nämä tiedot ovat tulleet sopimuksen osaksi.

Kuluttajan ratkaisupyynnön liitteenä olevasta matkavarauksesta käy ilmi kuluttajan ilmoittama kuljetuslaatikoiden koko. Varauksessa todetaan seuraavaa: "Animal hold in service confirmed – dog 71x52x55 30 kg / dog 81x57x61 40 kg".

Kuluttaja on vastauksessaan lautakunnan tiedusteluun kuljetuslaatikoiden koosta kertonut, että kyse on Vari Kennel Ultra -merkkisestä kuljetuslaatikosta, jonka leveys on 55 cm, pituus 102 cm ja korkeus 75 cm. Tiedot vastaavat varauksen tietoja koskien pienempää, mitoiltaan 71 cm x 52 cm x 55 cm laatikkoa muuten paitsi syvyyden osalta. Lautakunta pitää ilmeisenä, että kuluttaja on antamassaan vastauksessa ilmoittanut kuljetuslaatikon syvyyden väärin.

Lautakunta pitää käytettävissään olevan aineiston perusteella selvitettynä, että lentoyhtiö ei ole hyväksynyt varausvahvistuksessa mainituista kuljetuslaatikoista pienempää, jonka ulkomitat ovat olleet leveys 52 cm, syvyys 71 cm ja korkeus 55 cm. Kuluttaja on ilmoittanut koiran säkäkorkeudeksi 54 cm ja painoksi 24 kiloa.

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella lentoyhtiön arvio siitä, että kuljetuslaatikko oli liian pieni, on ollut oikea. Lentoyhtiöllä on siten ollut sopimukseen perustuva syy kieltäytyä koiran kuljettamisesta.

Arviota kuljetuslaatikon soveltuvuudesta ei tässä tapauksessa tehty vielä lähtöselvityksessä, vaan vasta myöhemmin matkatavaraa lastattaessa. Lähtökohtaisesti päätös siitä, että koiraa ei hyväksytä lennolle, olisi pitänyt tehdä jo lähtöselvityksessä. Lentoyhtiö vastaa lähtöselvityksen toimittamisessa käyttämänsä apulaisen toiminnasta. Lautakunta pitää todennäköisenä, että kuluttaja olisi voinut välttää vahingon tai ainakin rajoittaa sitä, jos hänelle olisi jo lähtöselvityksessä ilmoitettu, ettei koiraa hyväksytä lennolle. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että lentoyhtiö on osin vastuussa lennon käyttämättä jäämisestä ja matkustajalle aiheutuneista kuluista. Kun otetaan huomioon kummankin osapuolen osuus vahinkoon, lautakunta pitää perusteltuna, että lentoyhtiö hyvittää puolet kuluttajalle aiheutuneesta menetyksestä.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että Norwegian Air Shuttle ASA palauttaa Marko MS:lle lentolipun hinnasta 247,85 euroa sekä maksaa 75 euron korvauksen hänelle aiheutuneista taksikuluista.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Eri mieltä olevan jäsenen lausunto on päätöksen liitteenä.

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN LAUSUNTO

Kuluttajariitalautakunnan II täysistunnossa 31.1.2018 ratkaistussa asiassa 4353/35/2016, osapuolet MS ja Norwegian Air Shuttle:

Olen samaa mieltä kuin enemmistö siitä, että lentoyhtiöllä on ollut sopimukseen perustuva syy kieltäytyä koiran kuljettamisesta. Mielestäni asiassa ei kuitenkaan ole osoitettu, että matkustajalla olisi ollut mahdollisuus välttää lennolta pois jääminen siinäkään tapauksessa, että hänelle olisi jo lähtöselvityksessä ilmoitettu, että koiraa ei hyväksytä lennolle. Tämän vuoksi katson, että lentoyhtiö ei ole osaksikaan vastuussa lennon käyttämättä jäämisestä eikä matkustajalle aiheutuneista kuluista.


Julkaistu 20.2.2018