Framsidan » Kontakt

Kontaktuppgifter

Konsumenttvistenämnden
Tavastvägen 3
PB 306
00531 HELSINGFORS

Öppen vardagar 8.00 - 15.00


tfn 029 566 5200 (växel, samtalspriset är den lokalnätsavgift eller mobilteleavgift som debiteras av den uppringandes operatör)
Om du ringer från utlandet fastställs
priset för samtalet av lokala operatören.
fax 029 566 5249
e-post: kril(at)oikeus.fi

Konsumenttvistenämnden har ingen allmän rådgivningstjänst. Om Du i ett eget ärende behöver allmänna råd och anvisningar, så kan Du kontakta konsumentrådgivningen. Kontaktuppgifterna till konsumentrådgivningen finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats .

Nämnden befattar sig bara med skriftliga klagomål som blivit anhängiggjorda. Det är alltså inte värt att till nämnden skicka in dokument i anledning av en tvist, om något egentligt klagomål inte inlämnats.

Om Ditt klagomål redan är anhängigt i nämnden och om Du behöver råd i Ditt ärende, så kan Du kontakta den handläggare som har hand om ärendet. Du har fått meddelande om vem det är.

 
Publicerad 26.5.2016