Framsidan » Tvistenämnden » Konsumtionsnyttighetärenden

När har en konsumtionsnyttighet ett fel?

Mycket ofta avgör det vanliga sunda förnuftet om en konsumtionsnyttighet – en konsumtionsvara eller en konsumenttjänst – har fel. Om sulan i ett par dyra skor knäcks redan tredje dagen skon används, om en tvättmaskin får ett allvarligt fel genast när den tvååriga garantin löpt ut eller om en apparat efter reparation fortfarande har samma fel – så är det med största sannolikhet fråga om ett fel.

Det finns inga heltäckande förteckningar över alla fel. I konsumentskyddslagen definieras en rad typfel på ett allmänt plan:

Ett fel föreligger till exempel om:

  • en vara har fabrikationsfel
  • varan inte lämpar sig för det avsedda ändamålet
  • varan inte motsvarar de uppgifter som i förväg lämnats om den
  • varan håller kortare tid än vad man har anledning att förvänta
  • varan saknar tillräckliga monterings- och bruksanvisningar på finska och svenska

Dessutom anses en tjänst ha fel om den inte har utförts med yrkesskicklighet och omsorg.

När konsumenttvistenämnden bedömer om en vara eller en tjänst har ett fel, beaktas i första hand allmänna principer, inte den enskilda konsumentens egna förväntningar

De är naturligtvis inte ett fel om det till exempel visar sig att den inköpta soffan inte får plats i vardagsrummet eller att exakt samma produkt finns till salu i en annan affär till lägre pris.

 
Publicerad 8.7.2013