Framsidan » Tvistenämnden » Konsumentärenden » Försäkringar

Försäkringar

Tvister om försäkringar som en konsument tecknat, som hem-, bil-, olycksfalls- o.a. frivilliga försäkringar, kan tas upp för behandling i konsumenttvistenämnden, men lagstadgade försäkringar, t.ex. trafikförsäkring eller obligatoriska olycksfalls- och pensionsförsäkringar, kan inte bli föremål för klagomål i nämnden.

I de beslut som avges beträffande dessa försäkringar ingår alltid anvisningar om hur man förfar för att söka ändring. Bl.a. anges där den frist som gäller för sökande av ändring.

Konsumenttvistenämnden behandlar inte ansvarsförsäkringar där det inte är fråga om ett konsumentärende.

Antingen ska försäkringen ha tecknats av en konsument eller så ska skada ha inträffat inom något som berörs av ett avtalsförhållande mellan en konsument och en näringsidkare. Exempelvis ätrenden som gäller skada på grund av halka, där ett bostadsbolag eller det kommunala försäkringsbolaget vägrat betala ersättning, är inte någonting som kan behandlas vid konsumenttvistenämnden.

Frågor som gäller försäkring behandlas inte bara av konsumenttvistenämnden utan också av Försäkrings- och finansrådgivningen och den därmed relaterade Försäkringsnämnden.

Försäkringsnämnden har i försäkringsärenden större befogenheter än konsumenttvistenämnden. Konsumenttvistenämnden befattar sig inte med klagomål som är eller har varit under behandling i Försäkringsnämnden.

 
Publicerad 8.7.2013