Framsidan » Tvistenämnden » Bostadsärenden

Bostadsärenden

För att ett klagomål om bostadsköp ska kunna riktas till konsumenttvistenämnden förutsätts det att bostaden har köpts för boende, inte för näringsverksamhet eller för att användas som tjänstebostad.

I en tvist i bostadsfrågor mellan två privatpersoner får klagomålet inlämnas av vilkendera som helst av parterna, alltså av både säljaren och köparen.

Om ett proffs i bostadsbranschen säljer en bostad, kan klagomålet inlämnas av köparen i konsumentsituation, men inte av säljaren.

Reglerna är olika beroende på om det är en ny bostad eller en begagnad som köps. Nya bostäder säljs i allmänhet av en näringsidkare som har branschen som yrke, men begagnade bostäder säljs av privatpersoner.

De kvalitetsmässiga kraven på en ny bostad får vara betydligt högre än när det gäller en begagnad. Oavsett om bostaden är ny eller gammal, får man av en näringsidkare som är säljare förutsätta större yrkeskunskap än om säljaren är en privatperson.

Tvister mellan en aktieägare och bostadsaktiebolaget tas inte till behandling.

Ett bostadsaktiebolag är inte en näringsidkare. Nämnden behandlar inte tvister mellan en bostadsaktieägare och bostadsaktiebolaget. Om det i bostäderna, på bolagets bekostnad och på beställning av bolaget, företas reparationer, så kan klagomål på grund av detta inte göras till konsumenttvistenämnden. Det är bostadsaktiebolaget som ska sköta saken tillsammans med entreprenören.

 
Publicerad 8.7.2013