Yksityisen pysäköinninvalvonnan antama valvontamaksu. Valnontamaksun ja pysäköintimaksun välinen maksuaika

Maksuajan pituus

Diaarinumero: D/2146/34/2019
Antopäivä: 24.11.2020

PSn ratkaisupyyntö koskee AN Oy:n 1.4.2019 antamaa 60 euron valvontamaksua. PSn auto oli tuolloin pysäköitynä yhtiön valvomalle P-Auratalon pysäköintialueelle Helsingissä.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että AN Oy peruuttaa PSlle 1.4.2019 antamansa 60 euron suuruisen valvontamaksun. Rekisteritietoja koskevan vaatimuksen osalta lautakunta jättää asian ratkaisematta.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

PS vaatii AN Oy:tä peruuttamaan hänelle 1.4.2019 antamansa 60 euron valvontamaksun. Lisäksi PS vaatii yhtiötä toimittamaan täydellisen rekisteriotteen valvontayhtiön häntä koskevista tiedoista sekä siitä kenelle ja mihin tarkoituksiin näitä tietoja on luovutettu.

Valvontamaksu on kohtuuton. Pysäköintimaksulla ja valvontamaksulla on minuutin ero.

Valvontayhtiö antoi valvontamaksun sillä aikaa, kun PS kävi kahden pienen lapsensa kanssa tarkastamassa alueen EasyPark-aluekoodin maksuautomaatista. Valvontamaksun antamisajaksi oli merkitty 19.25, kun pysäköintikuitin mukainen pysäköintimaksun aloittamisajankohta oli 19.26. PS joutui pitämään lapsiaan kädestä, kunnes sai heidät vilkkaalta pysäköintialueelta hotellin aulaan.

PS lapsineen oli perhepesähotellissa vierailulla katsomassa vastasyntynyttä vauvaa.

Valvontayhtiö on myös rikkonut tietosuojalainsäädäntöä antaessaan toisen henkilön asiakastietoja PSlle.

PS on toimittanut kuluttajariitalautakunnalle valokuvaselvitystä asiassa.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

AN Oy kiistää PSn vaatimuksen.

PS on valittanut kuluttajariitalautakunnalle ajoneuvolle XXX-YYY kirjoitetusta valvontamaksusta, joka on kirjoitettu Helsingin P-Auratalon pysäköintialueella. Valvontamaksu on kirjoitettu pysäköintimaksun suorittamatta jättämisestä, koska valvontahetkellä ajoneuvolle ei ollut suoritettu pysäköintimaksua. Pysäköintimaksu on aloitettu minuutti valvontamaksun kirjoittamisen jälkeen Easypark-sovelluksella.

Koska pysäköintimaksu on suoritettu Easypark-sovelluksella olisi maksu voitu aloittaa heti pysäköinnin alettua vielä ajoneuvolla oltaessa. Mikäli alueen Easypark-numero on pitänyt tarkistaa, on Easypark-aluenumero lukenut alueen maksuautomaatissa, aivan kuten Easyparkin sopimusehdoissa on linjattuna. Tuossa tapauksessa maksu olisi pitänyt aloittaa automaatilla oltaessa. PS on valituksessaan kuitenkin väittänyt, että hän on siirtynyt hotellin aulaan suorittamaan pysäköintimaksua. Mitään tarvetta pysäköintimaksun aloittamisen viivästyttämiselle ei mielestämme ole ollut, vaan maksu olisi pitänyt aloittaa viipymättä.

Pysäköintimaksu on ollut Easypark-sovelluksella voimassa vain 35 minuuttia, joten tämä ei viittaisi siihen, että PS olisi majoittunut hotellissa ja pysäköinyt sen ajaksi. Näissä tapauksissa on usein ollut kyse siitä, että pysäköitsijä on nähnyt valvojan kirjoittamassa valvontamaksua ja tämän vuoksi maksanut pysäköintimaksun, jotta saisi jälkikäteen tällä myöhäisellä maksusuorituksella valvontamaksun mitätöidyksi. Valvontamaksu on aiheellinen ja pysäköintiehtojen mukainen, eikä sen perumiselle ole minkäänlaista syytä.

Ratkaisun perustelut

Valvontamaksun perusteen arviointi

Alueen ehtojen mukaan pysäköinnin voi maksaa puhelinmaksusovelluksella. Tällöin sovellukselle annetaan alueen maksukoodi, joka tulee tarkastaa alueen maksuautomaatista.

PS kertoo pysäköineensä alueelle vieraillakseen perhepesähotellissa. Hän on asioinut alueella kahden pienen lapsensa kanssa. PS on tarkastanut aluekoodin alueen maksuautomaatista ja maksanut pysäköintimaksun hotellin aulassa, jossa lapset eivät tarvitse jatkuvaa valvontaa. Valvontayhtiö on antanut PSlle valvontamaksun tänä aikana.

Valvontamaksun kohtuullisuuden arviointi

Asiassa ei ole edes väitetty, että PS ei olisi maksanut pysäköinnistään valvontayhtiölle. Näin ollen PS on suorittanut pysäköintisopimuksenmukaisen päävelvoitteensa.

Valvontamaksu on annettu kello 19.25 ja PS on maksanut pysäköintimaksun kello 19.26. Pysäköinninvalvontayhtiö ei ole kertonut kauanko auto on ollut alueella ennen maksun maksamista, minkä vuoksi lautakunta ei pysty arvioimaan, onko valvontayhtiön PSlle antama maksuaika ollut kohtuullinen. Lautakunta kuitenkin pitää uskottavana PSn kertomusta siitä, että hän on käyttänyt ajan alueella aluekoodin tarkistamiseen sekä lastensa turvallisuuden varmistamiseen. Ottaen huomioon sen, että PS on suorittanut päävelvoitteensa eikä asiassa ole näytetty hänen maksuaikansa olleen kohtuuttoman pitkä, lautakunta pitää valvontamaksua kohtuuttomana.

Lautakunta toteaa, ettei henkilörekistereiden valvonta kuulu sen toimivaltaan.

 
Julkaistu 24.11.2020