Urheilutapahtuman peruutusehdot

osallistumismaksu sairastuminen kohtuullisuus

Diaarinumero: D/3568/39/2018
Antopäivä: 12.11.2020

TL ilmoittautui 28.6.2017 MT Oy:n järjestämään Ironman 70.3 Lahti Triathlon- -tapahtumaan ja maksoi samana päivänä 237,60 euron osallistumismaksun. TL joutui 30.5.2018 peruuttamaan osallistumisensa 30.6.2018 järjestettyyn tapahtumaan rasitusvamman takia. Tapahtumanjärjestäjä kieltäytyi palauttamasta osallistumismaksua peruutusehtoihinsa vedoten. Riita asiassa koskee sitä, onko hän oikeutettu osallistumismaksun palautukseen.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

TL vaatii, että hänelle palautetaan osallistumismaksu 237,60 euroa. Vaatimustaan hän perustelee pääosin seuraavasti.

Toukokuussa 2008 TL:n jaloissa todettiin rasitusvamma. Hän otti yhteyttä tapahtumanjärjestäjään ja kysyi mahdollisuutta siirtää osallistumistaan tai perua osallistumisensa sairastumisen takia. Järjestäjä ilmoitti, ettei osallistumisen siirto tai peruuttaminen ollut mahdollista. Tapahtumanjärjestäjä antoi TL:lle kaksi vaihtoehtoa. Joko hän osallistuisi tapahtumaan sairaana tai sitten hän menettäisi maksamansa osallistumismaksun.

TL pitää tapahtumanjärjestäjän toimintaa kohtuuttomana, sillä järjestäjä perii kuluttajalta varsin suuren osallistumismaksun, mutta kuluttaja kantaa kaikki riskit sairastumistapauksissa. TL:n mukaan vakiintuneen tavan mukaista on, että suomalaisissa triathlontapahtumissa on mahdollisuus siirtää osallistumista myöhemmäksi tai peruuttaa osallistuminen kohtuullisen ajan kuluessa. TL on onnistunut siirtämään toiseen triathlontapahtumaan osallistumisensa seuraavaan vuoteen 15 euron lisämaksulla ja toimittamalla lääkärintodistuksen.

Tilastojen valossa on varsin todennäköistä, että moni kärsii rasitusvammoista ja joku joutuu jopa perumaan osallistumisensa tapahtumaan, johon ilmoittaudutaan 12 kuukautta etukäteen. Tapahtuman peruutusehdot eivät ole pelkästään kuluttajan kannalta epäreilut – ne vaikuttavat suorastaan bisnesmallilta.

Kuluttajalle ei tarjota reiluja peruutusehtoja alan merkittävien tapahtumajärjestäjien taholta. Epäreiluja ehtoja perustellaan viittaamalla alan toimijoiden käytäntöön, jonka mukaan ilmoittautuminen on sitova eikä osanottomaksu palauteta riippumatta peruutuksen syystä.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

MT Oy kiistää TL:n vaatimukset pääosin seuraavin perustein.

Kyseessä on kestävyysurheilutapahtuma ja kestävyysurheilutapahtumaan valmistautumiseen liittyy aina kohonnut rasitusvammojen ja sairastumisen riski. Tämän tyyppisiin tapahtumiin valmistaudutaan pitkäjänteisesti ja on ymmärrettävää, että pettymys on suuri, kun osanotto peruuntuu. Triathlonkilpailua ei järjestä terveydenhuolto-organisaatio eikä tapahtumanjärjestäjä voi vastaanottaa ja käsitellä ihmisten terveystietoja. Tästä johtuen kaikki peruutukset käsitellään syystä riippumatta tasapuolisesti samojen sääntöjen puitteissa.

MT Oy on kaupallinen tapahtumajärjestäjä, jota sitovat katto-organisaation kansainväliset peruutusehdot. Ne ovat jokaisen kilpailijan tiedossa ennen ilmoittautumista. Kilpailijan on luettava ja hyväksyttävä peruutus- ja kilpailuehdot ennen kuin hän pääsee ilmoittautumaan ja vahvistamaan osanottonsa osanottomaksun maksamalla. Ehdot ja säännöt eivät ole muuttuneet ilmoittautumisaikana.

Peruutusehdoissa määritellään aikaikkunat, jolloin peruutus ja hyvitys ovat mahdollisia. TL:n peruutus on tullut näiden rajojen ulkopuolella. Valitettavasti ehdot ovat tiukat siltä osin kuin peruutus johtuu järjestäjästä riippumattomista syistä.

Palvelu tai tuote, johon kilpailija on ilmoittautunut ei ole ollut viallinen, puutteellinen tai poikennut ennalta ilmoitetuista tiedoista. Peruutus on tapahtunut järjestäjästä riippumattomista syistä. Näiltä osin kuluttajasuojalain puitteissa ei voida katsoa järjestäjän olevan asiassa korvausvelvollinen. Ehto siitä, että osallistumismaksua ei palauteta peruutuksen johdosta, ei ole laiton. Tällaista ehtoa ei myöskään kielletä kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista tai sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetuissa direktiiveissä, kunhan myös elinkeinonharjoittaja on velvollinen sopimuksen itse purkaessaan palauttamaan kuluttajalle tämän suorituksen.

Tapahtumanjärjestäjä ei voi ottaa kantaa siihen millä ehdoilla muut palveluntarjoajat peruuttavat tai siirtävät osanottoja. Mitään yleistä käytäntöä alalla ei ole.

Ratkaisun perustelut

Asiaan sovellettavien sopimusehtojen 1.10 kohdan mukaan osallistuja, joka ei aloita kilpailua tai joka mistä tahansa syystä vetäytyy tapahtumasta, ei ole oikeutettu saamaan hyvitystä osallistumismaksusta. Järjestäjän vetäytymissäännöt ovat voimassa.

Osallistumisen peruutusta ja siirtoa koskevissa säännöissä todetaan seuraavaa:

"Peruutuspyynnöt tulee tehdä seuraavien aikarajojen puitteissa, jotta saa osittaisen rahojen palautuksen:

4 kuukautta ennen kilpailupäivää (28 helmikuuta 2018 mennessä): 50% osallistumismaksusta palautetaan

45 päivää ennen kilpailupäivää (15 toukokuuta 2018 mennessä): 25% osallistumismaksusta palautetaan

Alle 45 päivää ennen kilpailupäivää (15 toukokuuta 2018 jälkeen): ei palautusta

Osallistumisen siirtoa koskevat pyynnöt tulee tehdä 45 päivää ennen kilpailupäivää (15 toukokuuta 2018 mennessä). Osallistumisoikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle tai seuraavaan vuoteen."

TL on peruuttanut osallistumisensa 30.6.2018 järjestettyyn Ironman 70.3 Lahti Triathlon -tapahtumaan saamansa rasitusvamman takia 30.5.2018 eli kuukautta ennen tapahtumaa. TL vetoaa lautakunnalle toimittamaansa lääkärintodistukseen, jonka mukaan hän ollut työkyvyttömänä 31.5.2018 – 30.6.2018 jalkapohjan kalvojänteen tulehduksen ja päkiän alueen kivun johdosta.

Tapahtumanjärjestäjä on kieltäytynyt palauttamasta TL:lle hänen maksamaansa 237,60 euron osallistumismaksua vedoten sopimusehtoihinsa, joiden mukaan tapahtumasta mistä tahansa syystä vetäytyvä osallistuja ei ole oikeutettu saamaan hyvitystä, jos peruutus tapahtuu alle 45 päivää ennen kilpailupäivää. TL pitää tapahtumanjärjestäjän toimintaa ja sopimusehtoja kohtuuttomina.

Lautakunta toteaa, että triathlonin kaltaiseen kestävyysurheilukilpailuun osallistuminen vaatii pitkäkestoista, säännöllistä ja intensiivistä harjoittelua. Ilmoittautuminen kilpailuun käynnistyy tavanomaisesti jo noin vuotta ennen tapahtumaa, ja osallistuminen edellyttää ilmoittautumisen jälkeistä säännöllistä harjoittelua. Vaikka sopimukseen sitoutumisen ja palvelun suorittamisen välinen aika on pitkä, lautakunta ei pidä kohtuuttomana sitä, että osallistuja ei voi perua osallistumistaan eli vetäytyä sopimuksesta rajoituksitta. Koska tapahtumanjärjestäjän kannalta on tärkeää, että tapahtuman järjestelyt ovat osallistujamäärään nähden oikein mitoitettuja, voidaan peruutusoikeuden rajoittamista varsinkin viime hetken peruutusten osalta pitää perusteltuna.

Lautakunta katsoo, että tilanteessa, jossa kilpailuun ilmoittautunut joutuu yllättävien terveydellisten syiden vuoksi keskeyttämään harjoittelun eikä pysty osallistumaan kilpailuun, voi perumisoikeutta rajoittava ehto muodostua kilpailijan kannalta kohtuuttomaksi. Kestävyysurheilukilpailuun valmistautumiseen liittyy kuitenkin aina riski loukkaantumisesta, mihin kuluttajan pitää varautua eikä se voi olla hänelle lajin luonne huomioon ottaen ennalta arvaamatonta. Ottaen huomioon tämän sekä kuluttajan vastuulle jäävän osallistumismaksun määrän, lautakunta katsoo, ettei peruuttamisoikeutta rajoittava sopimusehto johda tässä tapauksessa kohtuuttomuuteen.

Päätös oli yksimielinen

 
Julkaistu 12.11.2020