Kannettava tietokone edellyttää manuaalisia käyttöjärjestelmäpäivityksiä

päivitys manuaalinen käyttöjärjestelmä läppäri kannettava tietokone

Diaarinumero: D/4862/32/2018
Antopäivä: 21.04.2020

HM osti G:ltä 23.9.2017 HP Stream 14 CEL-3060N mallisen kannettavan tietokoneen hintaan 222 euroa. Koneelle myönnettiin kahden vuoden takuu. Asiassa on riitaa siitä, onko koneessa virhe, koska sen käyttöjärjestelmäpäivitykset tulee tehdä manuaalisesti.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

HM vaatii kaupan purkua, hyvitystä tai vaihtoa vastaavaan, toimivaan tuotteeseen.

Tietokonetta pitäisi pystyä käyttämään annettujen lupausten mukaisesti kevyeen surffailuun, sähköpostin lukemiseen ja laskujen maksuun. Nyt Windows ei mahdu enää automaattisesti päivittymään tietokoneeseen, vaikka HM on toiminut annettujen ohjeiden mukaisesti. Päivittämätön tietokone taas on tietoturvariski. Manuaalinen päivittäminen säännöllisesti on kohtuuton vaatimus asiakkaalle, jolla ei ole alan asiantuntemusta eikä mahdollisesti myöskään oikeuksia päivittää oheistuotteita kerta toisensa jälkeen.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

Asiakas on itse valinnut omatoimisesti koneen ja tilannut sen noudettavaksi myymälästä. Kone on halvin mahdollinen, joten sen suorituskyky ja ominaisuudet ovat hyvin vaatimattomat. Asiakkaan tullessa myymälästä noutamaan valitsemaansa konetta, hänelle on myymälässä selvästi kerrottu koneen vajavaisista ominaisuuksista erityisesti muistin suhteen ja on myös tarjottu vaihtoehtona parempaa ja isomman muistin omaavaa konetta. Asiakas halusi kuitenkin pysyä valinnassaan, joten häntä vielä opastettiin, että muistin rajallisuuden vuoksi kannattaa kaikki tallennukset tehdä muualle kuin koneen kovalevylle. Yhtenä vaihtoehtona mainittiin juuri pilvitallennus siitä syystä, että koneen kovalevy on kovin pieni.

Automaattipäivitykset eivät näin pienen kovalevyn kanssa onnistu, koska uudet isommat versiot eivät enää mahdu koneen omalle kovalevylle asentumaan, vaan koneessa on tarve käyttää lisämuistia esimerkiksi ulkoisen kovalevyn tai muistitikun muodossa. Koneen voi kyllä edelleenkin päivittää, mutta se on tehtävä manuaalisesti ulkoiselta muistitikulta tai kovalevyltä. Suosituksena näin vaatimattomalle koneelle on, että niitä ei kannattaisi ylipäätään päivittää, varsinkaan automaattiasetuksilla. Kone toimii oikein hyvin alkuperäisillä ohjelmaversioilla.

Ohjelmistopäivitykset eivät kuulu myyjän vastuulle mitenkään, vaan ovat yksinomaan omistajan asia. G on tullut tässä asiakasta vastaan jo useampaan kertaan tekemällä hänelle veloituksetta nämä päivitykset. Näiden töiden arvo ylittää jo reilusti koneen arvon. G on myös antanut M:lle kirjalliset ohjeet manuaalipäivityksen tekemiseen itse. G on myös antanut asiakkaalle ylimääräisen muistikamman ilmaiseksi.

Kone on ehjä ja toimii aivan kuten sen ominaisuudet antavat myöten.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa edellä mainituista, siinä on virhe.

Lautakunta toteaa, että käyttöjärjestelmäpäivitysten tekemättä jättäminen voi olla tietokoneelle merkittävä tietoturvariski. Lautakunnan näkemyksen mukaan kuluttajan tulee kuitenkin ymmärtää erityisen edullisen ja pienellä tallennustilalla varustetun tietokoneen ostaessaan varautua siihen, että koneen jatkuva käyttö voi edellyttää enemmän vaivannäköä kuin paremmin varustellun koneen käyttäminen. G:n mukaan päivitykset on ollut mahdollista tehdä ulkoisen muistin avulla. G on vastauksensa mukaan ohjeistanut M:ää manuaalipäivitysten tekemisestä ja antanut asiakkaalle ylimääräisen muistikamman veloituksetta.

Vaikka sinällään automaattipäivitysten onnistuminen olisi M:n kannalta huomattavasti toimintavarmempi ja helpompi vaihtoehto, katsoo lautakunta, etteivät koneen edellyttämät manuaaliset käyttöjärjestelmäpäivitykset muodosta koneessa virhettä.

 
Julkaistu 21.4.2020