KAUPAN PERUUTUS. TUOTTEEN ARVON ALENTUMINEN. ETÄMYYNTI

Arvonalennus

Diaarinumero: 4610/3272017
Antopäivä: 24.09.2019

SH (jäljempänä ostaja) osti etämyyntinä heinäkuussa 2017 D.com:ilta (jäljempänä myyjä) Samsung Galaxy S 6 älypuhelimen hintaan 405 euroa. Ostaja sai tuotteen haltuunsa 4.8.2017 ja ostaja reklamoi puhelimesta 11.8.2017 akkuvian vuoksi. Asiassa on riitaa kaupan peruuttamisesta.

Vaatimukset Ostaja vaatii kaupan peruuttamista.

Tuote luvattiin toimittaa 3-5 päivässä, mutta toimitus viivästyi. Parin päivän käytön jälkeen havaittiin, että puhelin kuumenee lyhyen käytön jälkeen, minkä vuoksi ostaja palautti puhelimen. Puhelin palautettiin siinä kunnossa kuin se oli lähetyksen saapuessa, mutta myyjä väittää puhelimen naarmuuntuneen ostajan toiminnan vuoksi.

Vastaus Myyjä kiistää vaatimukset.

Myyjä korjaa tuotteen, jos siinä on jotain vikaa, mutta puhelin oli pahoin vaurioitunut sen saapuessa myyjälle. Myyjä on tarkastanut puhelimen akun ja todennut sen toimivan normaalisti. Puhelinta ei voitu hyväksyä palautuksena, koska se oli pahoin vaurioitunut, mikä ilmenee vauriokuvasta.

Ratkaisun perustelut Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n 1 ja 2 momentin mukaan jos kuluttaja on vastaanottanut tavaran, hänen on pidettävä se olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes hän on päättänyt pitää tavaran.

Jos kuluttaja kuitenkin tavaran käyttöönoton jälkeen peruuttaa sopimuksen, hänen on vastattava sen arvon alentumisesta. Tavaraa ei katsota otetuksi käyttöön, jos kuluttaja on käsitellyt tavaraa vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi.

Kuluttajariitalautakunta arvioi tapausta seuraavasti:

Asiassa on selvitetty, että ostaja on käyttänyt peruutusoikeuttaan 14 päivän määräajan kuluessa, joten asiassa on perusteet kaupan peruuttamiseen. Tämän jälkeen tulee arvioitavaksi se, onko tuote pysynyt olennaisesti muuttumattomana vai onko sen arvo alentunut ostajan puolella olevan seikan vuoksi.

Puhelin on selvityksen mukaan myyty uutena eikä naarmuista ole reklamoitu, joten lähtökohtaisesti on uskottavaa, että tuote on ollut ehjä sen saapuessa ostajalle. Vauriokuvien perusteella laitteessa on naarmuja, ja laite on kärsinyt vaurioita, joten lautakunta katsoo selvitetyksi, että sen arvo on alentunut. Lautakunta ei kuitenkaan katso näytetyksi, että laite olisi kokonaan käyttökelvoton, joten täyden hinnan maksamiseen ei ole perusteita. Lautakunta katsoo kuvien perusteella näytetyksi, että laitteen arvo on alentunut 150 euroa, mikä määrä ostajan tulee korvata myyjälle. Muilta osin myyjän tulee luopua laskutuksesta.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjä luopuu laskuttamasta SH:lta puhelimen hintaa 150 euroa ylittäviltä osin.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 24.9.2019