LENNON VIIVÄSTYMINEN. TURVATARKASTUS. POIKKEUKSELLISET OLOSUHTEET.

vakiokorvaus voittamaton este

Diaarinumero: 5508/35/2017
Antopäivä: 16.05.2019

JM:n lento AY009 Helsingistä Chicagoon 6.4.2017 viivästyi noin 27 minuuttia, minkä seurauksena JM menetti jatkolentonsa New Orleansiin. Uudelleenreitityksen jälkeen JM saapui määräpaikkaansa yli 10 tuntia alkuperäistä saapumisaikaa myöhemmin. Helsinki–Chicago -lennon operoineen Finnair Oyj:n mukaan viivästys aiheutui siitä, että lähtöportilla turvatarkastusta suorittava Finavia Oy:n henkilökunta ei tullut ajoissa portille tarkastusta suorittamaan. Asiassa on kysymys siitä, onko lentoyhtiö velvollinen maksamaan JM:lle EU-asetuksen 261/2004 mukaiseen vakiokorvauksen.

Vaatimukset JM vaatii, että hänelle maksetaan asetuksen mukaisena vakiokorvauksena 600 euroa. Hän huomauttaa, että lentoyhtiö laiminlöi huolenpitovelvollisuutensa viivästysaikana, kun se ei tarjonnut hänelle hotellimajoitusta.

Vastaus Finnair Oyj kiistää vaatimuksen. Syynä matkustajan lennon viivästykseen oli pakollinen Yhdysvaltojen viranomaisten edellyttämä ylimääräinen turvatarkastus lähtöportilla. Lento oli lähdössä ajallaan ja koneeseen nousu oli alkamassa, mutta tarkastuksesta vastaava Finavia Oy:n henkilökunta ei saapunut ajoissa lähtöportille suorittamaan Yhdysvaltoihin tarvittavaa tarkastusta. Kysymyksessä ovat olleet poikkeukselliset olosuhteet.

Ratkaisu Lennon viivästyessä matkustajalla on oikeus vakiokorvaukseen, jos hän saapuu määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin. Vakiokorvausta ei tarvitse maksaa, jos lentoyhtiö osoittaa viivästyksen aiheutuneen poikkeuksellisista olosuhteista (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 ja EU-tuomioistuimen tuomio asioissa C-402/07 ja C-432/07 Sturgeon).

Lentoyhtiön ilmoituksen mukaan JM:n lennon viivästymisen syynä oli se, että lähtöportin turvatarkastusta ei Finavian henkilökunnan myöhästymisestä johtuen tehty ajoissa.

Turvatarkastuksen järjestämisestä on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 300/2008 sekä ilmailulaissa. Turvatarkastuksen järjestämisessä on kyse julkisen hallintotehtävän hoitamisesta. Lentoyhtiö, jonka kanssa matkustajalla on kuljetussopimus, ei voi itse suorittaa matkustajien ja matkatavaran turvatarkastusta lentoasemalla eikä myöskään valita sen suorittajaa. Turvatarkastuksen viivästyminen henkilökunnan myöhästymisen vuoksi on odottamaton tapahtuma, johon lentoyhtiö ei voi omilla toimillaan vaikuttaa. Lautakunta katsoo lennon viivästymisen aiheutuneen poikkeuksellista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi suoritettu.

Lentoliikenteen harjoittajan on tarjottava matkustajille asianmukaista huolenpitoa suhteessa viivästyksen odotettavissa olevaan kestoon ja vuorokaudenaikaan matkustajille aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Jos huolenpitoa ei tarjota, matkustajat, jotka ovat joutuneet maksamaan aterioista ja virvokkeista, hotellimajoituksesta, lentoaseman ja majoituskohteen välisistä kuljetuksista tai viestintäpalveluista, voivat saada aiheutuneista menoista korvauksen lentoliikenteen harjoittajalta. Edellytyksenä on, että menot ovat välttämättömiä ja kohtuullisia.

JM:n ratkaisupyynnöstä ei ilmene, että hänelle olisi aiheutunut mahdollisesta huolenpitovelvollisuuden laiminlyönnistä menoja. Puutteet huolenpidossa eivät oikeuta vakiokorvaukseen.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 16.5.2019