Pysäköinninvalvontamaksu ja pysäköintikiekko 15 minuutin alueella

yksityinen pysäköinninvalvonta

Diaarinumero: 2107/34/2017
Antopäivä: 15.05.2019

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Asiaselostus EH sai 5.3.2017 yksityisoikeudellisen valvontamaksun pysäköityään autonsa apteekin pihalle P Oy:n valvomalle pysäköintialueelle. Valvontamaksun perusteena oli pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

EH Vaatii, että P Oy luopuu vaatimasta valvontamaksua ja sen perintäkuluja.

EH pysäköi apteekin parkkipaikalle. Hän kertoo, ettei omista 15 minuutin parkkikiekkoja, vain tuntikiekon, joita on käytetty lakisääteisesti Suomessa. EH noudatti 15 minuutin aikarajaa.

EH toteaa, ettei P:n kylttejä voinut havaita siirryttäessä kiinteistön julkisivupuolelle kiinteistön parkkipaikalta kylttien hämäävän asettelun vuoksi. Kyltit olivat liian ylhäällä seinässä, joten niitä ei voi havaita poistuessaan parkkipaikalta. Kiinteistön parkkipaikka on keskellä kaupunkia ja julkishallinnollisen parkkivalvonta-alueen sisällä. Käytössä samat kyltit kuin muuallakin julkishallinnollisella alueella, jolloin kiinteistön pihalle parkkeeraaja ei voi selkeästi erottaa saapuvansa yksityiselle alueelle ja kiinteistön pihalle. Havaitseminen onnistuisi, jos P asettelisi tiedot yksityisyydestä niin, että ne voisi havaita autolla parkkipaikalle saavuttaessa tai poistuttaessa parkkipaikalta asioimaan liikekiinteistöön, jonka parkkipaikoitusalueesta on nyt kysymys. Parkkialue on Raatihuoneenkadun liikekiinteistön parkkipaikka ja EH asioi kyseisessä liikekiinteistössä. Nykyään parkkipaikalla on uusittu parkkipaikkakohtaiset kyltit, asetettu kellonajat valvonnoista ja minimi pysäköintiajaksi 30 Minuuttia.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

P Oy kiistää valituksen esittäjän vaatimukset.

Valvontamaksun syynä on ollut pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen alueella jolla edellytetään pysäköintikiekon käyttämistä. Alueella on helposti havaittavat opasteet, joista käy ilmi alueella vallitsevat pysäköintiehdot. Valituksen esittäjän ajoneuvoon ollut pysäköitynä kohtaan, jossa suoraan ajoneuvon edessä on ollut kaksi opastetta, joista on käynyt ilmi millä ehdoin kyseiseen paikkaan saa pysäköidä. Lisäksi alueen sisäänajoväylillä on selkeästi havaittavat opasteet.

Ratkaisun perustelut

Valvontamaksua koskeva erimielisyys liittyy kulutushyödykkeen hankintaan kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Lautakunta toteaa, että sopimus voi syntyä myös ilman nimenomaista tahdonilmaisujen vaihtoa. Osapuolen tosiasiallinen toimenpide, kuten auton pysäköiminen, voi saada aikaan sopimuksen, vaikka osapuolten välillä ei vaihdettaisi kirjallisia tai suullisia tahdonilmaisuja. Riitatilanteessa sopimukseen vetoavan on kuitenkin näytettävä toteen sopimuksen syntyminen.

Tieliikennelain 28 § 3 momentin mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla.

Yksityiselle alueelle pysäköinti on lähtökohtaisesti kielletty, joten autoaan pysäköivän henkilön voidaan edellyttää kohtuullisin toimenpitein yrittävän selvittää pysäköinnin luvallisuuden ja siihen mahdollisesti liittyvät ehdot.

Asiassa on riidatonta, ettei kuluttaja käyttänyt pysäköintikiekkoa. Lautakunnalle toimitettujen valokuvien perusteella pysäköinnin keskeiset ehdot (pysäköintikiekko ja 15 minuuttia) oli alueella esitetty asianmukaisesti. Vaikka yleisesti käytettävänä olevasta pysäköintikiekosta puuttuu mahdollisuus 15 minuutin tarkkuuteen, on tähän mahdollisesti liittyvä epäselvyys tarkasta pysäköintiajasta elinkeinonharjoittajan näyttövelvollisuuden piiriin kuuluva seikka, eikä vapauta pysäköintikiekon käyttövelvollisuudesta. Näin ollen lautakunta pitää valvontamaksua sopimusehtojen mukaisena.

 
Julkaistu 15.5.2019  Päivitetty 13.7.2020