Kaksitehosilmälasien kauppa. Virheilmoitus. Kohtuullinen reklamaatioaika.

virheilmoitus reklamaatioaika

Diaarinumero: 2075/36/2017
Antopäivä: 15.05.2019

RK osti 20.11.2015 kaksitehosilmälasit P Oy:ltä (jäljempänä P) 429 eurolla. Silmälaseille myönnettiin kolmen kuukauden tyytyväisyystakuu.

Asiassa on kyse siitä, onko RK:n katsottava ilmoittaneen silmälasien soveltuvuudessa havaitsemistaan puutteista kuluttajansuojalain edellyttämässä kohtuullisessa ajassa voidakseen esittää myyjälle vaatimuksia lasien mahdollisen virheellisyyden perusteella.

Vaatimukset RK vaatii maksamansa 429 euron kauppahinnan palautusta tavaran virheen perusteella. RK:n mukaan silmälasit eivät vastanneet luvattua eivätkä soveltuneet käyttötarkoitukseensa ja olivat siten käyttökelvottomat.

RK halusi yhdet monitehosilmälasit, jotka palvelisivat hänen käyttötarkoitustaan, ja painotti tätä laseja tilatessaan. Kun RK kertomansa mukaan joulukuussa 2015 havaitsi, etteivät hänelle valmistetut lasit sopineet, hän otti Pon yhteyttä puhelimitse tammikuun 2016 alussa. Liikkeen omistaja ei kuitenkaan ollut halukas tekemään asialle mitään. RK:n mukaan tilannetta alettiin P:n puolelta selvittää vasta heinäkuussa 2016 RK:n toistuvien palautteiden ja yhteydenottoyritysten jälkeen. Tutkittuaan RK:n näön uudelleen P ilmoitti RK:lle syyskuussa 2016, ettei tämän silmien arvojen mukaisia monitehosilmälaseja, jotka olisivat tämän käyttötarkoituksen mukaiset, olisi olemassakaan.

RK sai kuitenkin P:ltä uudet lasit lokakuussa 2016. Nekään eivät kuitenkaan RK:n mukaan soveltuneet hänen käyttötarkoitukseensa. Myöhemmin P tilasi RK:lle lukulasit kompensoimaan uusien monitehosilmälasien lähinäköarvoja. Järjestely useammasta silmälasiparista ei ollut RK:n mieleen eikä vastannut optikkoliikkeen alkuperäistä lupausta. Tyytyväisyystakuu ei RK:n näkemyksen mukaan toteutunut.

Koska P oli haluton toimittamaan RK:lle sopivia laseja, tämä joutui pakon edessä hankkimaan toisesta liikkeestä monitehosilmälasit, jotka palvelivat heti moitteetta hänen käyttötarkoitustaan. Toisessa liikkeessä sanottiin, etteivät RK:n P:ltä lokakuussa 2016 saamat moniteholasit vastanneet alkuperäisen reseptin arvoja. RK on palauttanut P:ltä saamansa kahdet moniteholasit ja yhdet lukulasit.

Vastaus P kiistää kuluttajan vaatimukset. P:n mukaan rahojen palautusvaatimukselle ei ole perusteita.

P:n mukaan RK:lle vuonna 2015 tehdyt lasit ovat vastanneet reseptiä. RK:n näkö on testattu, kun tämä on hakenut lasit P:ltä, ja RK on nähnyt laseilla reseptin visusten mukaisesti hyvin. Reseptitakuu on ollut voimassa kolme kuukautta. Tyytyväisyystakuu koskee tilanteita, joissa asiakas ei totu kyseiseen linssityyppiin tai joissa optikko on tehnyt refraktiovirheen. Takuu ei koske muiden toimijoiden mahdollisesti virheellisiä reseptejä.

P:n merkintöjen mukaan RK on ottanut ensimmäisen kerran yhteyttä laseja koskien vasta 8.7.2016. Mikäli RK olisi ottanut yhteyttä tammikuussa, olisi hänelle P:n mukaan automaattisesti varattu heti ilmainen takuutarkastus reseptin 12.11.2015 määränneelle silmälääkärille tai vaihtoehtoisesti optikolle. Jos reseptissä olisi ollut virhe, silmälääkäri olisi toimintatavan mukaisesti kustantanut uudet linssit. Vaikka RK olisi ottanut yhteyttä jo tammikuussa, ei asia olisi mennyt tyytyväisyystakuun piikkiin. P antoi kuitenkin RK:lle ilmaiseksi uudet lasit uusilla muuttuneilla arvoilla ja lisäksi lukulasit. Tähän ei olisi ollut velvoitetta, koska takuuaika oli ohi, ja refraktiota koskeva virhevastuu on P:n mukaan lasit määränneellä silmälääkärillä, ei P:llä. P:n mukaan sen vastuu RK:lle vuonna 2015 myydyistä laseista on vanhentunut ja oli vanhentunut jo RK:n reklamoidessa. Mikäli RK on sitä mieltä, että alkuperäinen resepti on ollut väärin, hänen tulisi osoittaa reklamaationsa ja vaatimuksensa lasit määränneelle silmälääkärille.

P:n mukaan RK on itse asiassa vaatimassa rahoja takaisin vuonna 2016 ilmaiseksi saamistaan laseista. P kysyy, miten ilmaisten lasien hintaa voi vaatia palautettavaksi. P viittaa lautakuntaan toimittamaansa asiakirjaan, josta sen mukaan käy ilmi, että RK:n P:ltä lokakuussa 2016 saamat ja helmikuussa 2017 toiselta optikolta tilaamat lasit ovat voimakkuuksiltaan lähellä toisiaan. Kun RK helmikuussa 2017 kävi silmälääkärillä, hän ei missään vaiheessa käynyt P:llä näyttämässä uusia arvoja. Vaikka arvoissa lokakuun 2016 jälkeen tapahtunut muutos on hyvin marginaalinen, P olisi kertomansa mukaan voinut tulla asiassa vastaan ja vaihtaa RK:lle tämän rauhoittamiseksi uudet linssit uusilla arvoilla.

Ratkaisu Kuluttajansuojalain 5 luvun 16 §:n mukaan ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen, ja se voidaan tehdä myös elinkeinonharjoittajalle, joka on välittänyt kaupan myyjän lukuun tai sitoutunut vastaamaan tavaran ominaisuuksista.

RK on ilmoittanut tehneensä P:ltä 20.11.2015 hankkimiensa kaksitehosilmälasien väitettyä virheellisyyttä koskevan ilmoituksen P:lle tammikuussa 2016. P on kiistänyt tämän ja ilmoittanut RK:n reklamoineen vasta 8.7.2016 sekä vedonnut siihen, että RK on tehnyt virheilmoituksen liian myöhään.

Lautakunta toteaa, että näyttötaakka siitä, että virheilmoitus on tehty, on RK:lla. Kun RK ei ole esittänyt selvitystä, jonka perusteella voitaisiin todeta hänen ilmoittaneen väitetystä virheestä jo tammikuussa 2016, lautakunta katsoo asiassa jäävän näyttämättä, että virheilmoitus olisi tehty jo tuolloin.

Asiassa on sen sijaan käynyt kiistattomasti ilmi, että RK on reklamoinut heinäkuussa 2016. Silmälasien hankinta- ja luovutushetkestä on tällöin kulunut yli seitsemän kuukautta.

Arvioitaessa sitä, onko RK:n katsottava reklamoineen lain edellyttämässä kohtuullisessa ajassa, lautakunta ottaa huomioon sen, että etenkin monitehosilmälaseihin tottumiseen kuluu tyypillisesti arviolta kuukauden verran aikaa. Koska silmälasit on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön, voidaan kuluttajan kuitenkin edellyttää havaitsevan virhe ja ilmoittavan siitä melko pian tämän totuttautumisajan kulumisen jälkeen. Useiden kuukausien mittaista aikaa ei voida pitää kohtuullisena aikana silmälaseista reklamoimiseen, etenkin kun lasien mahdollista virheellisyyttä on näön luonnollisen muuttumisen vuoksi pidemmän ajan kuluttua vaikea selvittää. RK on ilmoittanut havainneensa väittämänsä virheellisyyden joulukuussa 2015. Koska RK on tehnyt virheilmoituksen vasta heinäkuussa 2016, lautakunta katsoo edellä esitetyin perustein kohtuullisen reklamaatioajan ylittyneen.

Koska RK:n ei ole osoitettu ilmoittaneen väitetystä virheestä kohtuullisessa ajassa, hänen on katsottava menettäneen oikeutensa vedota P:ltä hankkimiensa silmälasien mahdolliseen virheellisyyteen. Tämän johdosta asiassa ei ole tarvetta tehdä virhearviointia.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 15.5.2019