Bussimatkan varaaminen. Meno-paluulippu. Varausjärjestelmän puutteellinen toiminta. Asianosaisen kulut.

varausjärjestelmä järjestelmävastuu vahingonkorvaus

Antopäivä: 13.05.2019

IK:n 14 -vuotias tytär varasi O.com Oy:n (jäljempänä O) verkkosivustolta meno-paluulipun linja-autoreitille Pihtipudas-Jyväskylä. IK:n matkayhdistelmän paluumatka lähti myydyssä matkayhdistelmässä ennen kuin menomatka oli perillä Jyväskylässä. Asiassa on riitaa siitä, tuleeko O:n korvata IK:lle lippuvarauksen hinta sekä IK:lle asian hoitamisesta aiheutuneet kustannukset.

Vaatimukset IK vaatii O:ta palauttamaan lippuvarauksen hinnan 32,50 euroa, sekä korvaamaan hänelle asian hoitamisesta aiheutuneet 600 euron kulut. IK perustelee vaatimuksiaan pääpiirteissään seuraavasti.

IK katsoo, että ostetun lipun ei olisi pitänyt mennä läpi O:n varausjärjestelmästä sen muotoisena, että paluumatka lähtee takaisin jo ennen kuin menomatka on perillä.

Käyttökelvottoman menopaluulipun lisäksi IK kertoo, että hänelle on tullut asian hoitamisesta yhteensä 600 euron oikeudenkäyntikuluihin verrattavat kustannukset. Kyseiset kustannukset koostuvat oikeudellisesta neuvonannosta.

Vastaus O kiistää matkustajan vaatimukset.

O vastaanotti IK:n reklamaation liittyen virheellisesti varattuun paluumatkaan. O kieltäytyi kuljetusehtoihinsa perustuen muuttamasta varausta. Kuljetusehtojen mukaisesti O:n lipuilla ei ole muutos- tai palautusmahdollisuutta. Verkkokaupan toiminnallisuus mahdollistaa paluuvarauksen tekemisen, ennen kuin menomatka on saapunut määränpäähän. Verkkokaupassa painotetaan ennen maksuun siirtymistä sitä, että kuluttajan on tärkeää varmistaa, että kaikki kuluttajan tarkoittamat matkat löytyvät ostoskorista, ja että ylimääräisistä tai virheellisistä varauksista ei makseta palautuksia.

Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että ostoskorissa olevat matkat ovat halutut. Ennen maksuun siirtymistä asiakas vahvistaa lukeneensa ja hyväksyneensä kuljetusehdot, joissa myös mainitaan, ettei varattuja matkoja voi peruuttaa tai muuttaa.

O on tarjoutunut palauttamaan matkustajalle paluumatkan varauksen osuuden meno-paluulipusta, eli 14 euroa.

Ratkaisun perustelut

On selvää, että kuluttajan tarkoituksena oli ostaa meno-paluu -lippuyhdistelmä siten, että kuluttaja itse käyttää molemmat matkat. Matkaliput myytiin lautakuntaan toimitetun aineiston mukaan nimenomaisesti lippuyhdistelmänä, eikä erillisinä lippuina.

Lippuyhdistelmän matka 1:n saapumisaika Jyväskylään oli 25.7.2017 kello 20.20, ja matka 2:n lähtöaika Jyväskylästä oli 25.7.2017 kello 19.45. Kuluttajariitalautakunta toteaa, että tässä tapauksessa käsiteltävä lippuyhdistelmä on tuotteena käyttökelvoton.

Lippuyhdistelmä on ostettu käyttäen järjestelmää, joka on O:n vastuulla ja ylläpitämä. Asiassa ei ole esitetty mitään selvitystä sille, minkä vuoksi järjestelmä mahdollistaa sellaisten palvelusopimuskokonaisuuksien solmimisen, jotka ovat kokonaisuuksina käyttökelvottomia. Lautakunta katsoo, että järjestelmässä on edellä mainituin osin katsottava olleen sellainen ilmeinen puute, jonka olemassaolo mahdollisti virheellisen oston. Lautakunta toteaa, että välttääkseen virhevastuun nyt käsiteltävän kaltaisessa asiassa, tulisi elinkeinonharjoittajan ylläpitämän myyntijärjestelmän estää käyttökelvottomien lippuyhdistelmien ostaminen, tai vähintäänkin selvästi varoittaa kuluttajaa lippuyhdistelmän lippujen päällekkäisyydestä ennen kuin sopimus varauksesta solmitaan.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että lähtökohtaisesti kuluttajalla on vastuu siitä, jos hän tekee virheellisen tai epätarkoituksenmukaisen oston, mutta nyt käsiteltävässä tapauksessa kyse on siitä, että lipunmyyntijärjestelmän virheen johdosta mahdollistui käyttökelvottoman lippuyhdistelmän ostaminen.

O:n verkkosivustolla muistutetaan kuluttajaa varmistamaan, että kaikki kuluttajan tarkoittamat matkat löytyvät verkkosivuston ostoskorista, sekä ilmoitetaan selkeästi ennen maksuun siirtymistä sopimusehdoista, joiden mukaan ylimääräisistä tai virheellisistä varauksista ei makseta palautuksia.

Kuluttajariitalautakunta katsoo, että nyt käsiteltävässä tapauksessa edellä mainitun ehdon soveltaminen johtaa kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n tarkoittamalla tavalla kohtuuttomuuteen, ja tästä johtuen virheellisten varausten palautukset poissulkeva sopimusehto tulee jättää soveltamatta.

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 19 §:n mukaan asian selvittämisestä ja käsittelemisestä lautakunnassa ei peritä maksuja. Omista kustannuksistaan asianosaiset vastaavat itse. Näillä perustein IK:n oikeudellisten neuvojen hankkimisesta aiheutuneista kulueristä ei suositeta hyvitystä.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että O palauttaa IK:lle lippuyhdistelmän varauksen hinnan 32,50 euroa.

 
Julkaistu 13.5.2019