Vierekkäiset istuinpaikat valmismatkan tilauslennolla

vierekkäiset paikat lisämaksu ennakkovaraus

Diaarinumero: D/2313/35/2017
Antopäivä: 21.02.2019

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Asiaselostus Matkustajat) olivat valmismatkalla Keski-Euroopan kaupungeissa 6.10.–14.10.2016, Kanariansaarilla 6.11.–17.11.2016 ja Maltalla 11.4.–16.4.2017. Valmismatkojen tilauslennot on suorittanut F Oyj. KSit ovat tyytymättömiä siihen, että he eivät ole saaneet automaattisesti vierekkäisiä istuinpaikkoja lennolla, vaan he ovat joutuneet itse muuttamaan paikat vierekkäisiksi.

Matkustajien vaatimukset perusteluineen

Matkustajat vaativat 240 euron hyvitystä. Summa muodostuu seuraavasti: Istuinpaikan varaus ennakkoon maksaa 12 euroa. Kun matkustajat joutuvat itse muuttamaan paikkansa vierekkäisiksi, kohtuullinen korvaus tästä on 15 euroa/paikka. Vaatimus koskee neljää matkaa, joilla kullakin on ollut meno- ja paluulento. Lisäksi matkustajat vaativat, että F muuttaa jatkossa käytäntöjään koskien matkustajien sijoittamista lentokoneeseen.

Lentoyhtiö sijoittaa matkustajat kauas toisistaan. KSit ovat saaneet neljällä viimeisellä valmismatkallaan etäällä toisistaan olevat paikat. Ne on saatu aina muutettua vierekkäisiksi lähtöselvityksen yhteydessä tai viimeistään jätettäessä matkalaukkuja lentokentällä. Pariskunnan pitäisi saada vierekkäiset paikat ilman erillistä ennakkoon tehtävää maksullista istuinpaikkavarausta. Maksua tulisi voida periä vain jos paikat halutaan tietyltä riviltä tai muussa vastaavassa tilanteessa.

Lentoyhtiön vastaus perusteluineen

F Oyj kiistää vaatimuksen. Matkanjärjestäjä tai F eivät takaa tiettyä istuinpaikkaa lennolla. Matkanjärjestäjä on sitoutunut valmismatkasopimuksen mukaisesti ainoastaan kuljettamaan matkustajat valmismatkan määränpäähän. Fille on epäselvää, mihin matkustajien hyvitysvaatimus perustuu. Matkustajille ei ole syntynyt mitään vahinkoa ja he ovat saaneet muutettua istumapaikkansa vierekkäisiksi kaikilla lennoilla. Filla ei ole matkanjärjestäjien alihankkijana tarjota vierekkäisiä istuinpaikkoja samalla varauksella oleville matkustajille, vaikka F pyrkii näin tekemään.

Ratkaisun perustelut

KSit ovat sopineet valmismatkoista matkanjärjestäjien kanssa. Valmismatkasopimuksissa heille ei ole luvattu tiettyjä tai vierekkäisiä istuinpaikkoja lentokoneessa. Matkustajien on pitänyt ymmärtää, että paikat lentokoneessa jaetaan yleensä vasta lähtöselvityksen yhteydessä eikä vierekkäisistä istuinpaikoista siten ole varmuutta.

Lentoyhtiöllä ei ole valmismatkan lentokuljetuksen suorittajana velvollisuutta sijoittaa samalla varauksella olevia matkustajia vierekkäisille paikoille. Lentoyhtiö on tarjonnut mahdollisuuden lisämaksusta varata tietyt istuinpaikat ennakkoon ja näin varmistaa vierekkäiset paikat. KSit ovat ratkaisupyynnön perusteella olleet tietoisia tällaisesta mahdollisuudesta. Kun velvollisuutta vierekkäisten paikkojen antamiseen ei ole, paikkavarausta koskevasta palvelusta voidaan periä maksua.

Kuluttajariitalautakunta ratkaisee yksittäisiä kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä riita-asioita eikä lautakunnalla ole toimivaltaa velvoittaa lentoyhtiötä muuttamaan istuinpaikkoja koskevia käytäntöjään.

Asia ratkaistiin yksinkertaisessa menettelyssä

 
Julkaistu 21.2.2019  Päivitetty 22.2.2019