LAAJAKAISTALIITTYMÄ. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN. ANNETUT TIEDOT. MARKKINOINTIVIESTI. TARJOUS-VASTAUS -MEKANISMI.

tarjous vastaus kohdennettu mainos

Diaarinumero: D/244/39/2018
Antopäivä: 21.02.2019

AV vastaanotti D Oyj:lta (jäljempänä D) kohdennetun mainoksen, jossa hänen näkemyksensä mukaan tarjottiin hänelle D:n toimesta Valokuitu Plus 1G -laajakaistaliittymää hinnalla 3,90 euroa kuukaudessa. Asiassa on riitaa siitä, sitoko mainos D:ta tehdyn tarjouksen kaltaisesti.

Vaatimukset AV vaatii, että D päivittää hänen nettinopeutensa mainoksen mukaisesti 1G nopeuteen hinnalla 3,90 euroa kuukaudessa normaalin 24 kuukauden sopimuskauden ajaksi. AV perustelee vaatimustaan pääpiirteissään seuraavasti.

AV kertoo, että hän sai D:lta kohdennetun mainoksen, jossa luki, että "Sinulla on käsissäsi D TV-hubi. Yhdistä se Valokuitu Plus 1G -liittymääsi vain 3,90 €/kk lisähinnalla". AVlla oli hankittuna jo aiemmin mainoksessa mainittu D TV-hubi, ja hän käsitti, että D tarjosi hänelle mainoksen perusteella mainittua nettinopeutta lisäpalveluna mainitulla hinnalla.

AV yritti tilata mainoksen mukaisen 1G liittymän D:lta, mutta D ei suostunut tekemään mainitun kaltaista sopimusta AVn kanssa. D tarjoaa AVlle samaa liittymää 14,90 euron kuukausihinnalla.

Vastaus D Oyj kiistää vaatimukset.

AV on reklamoinut kuluttajariitalautakunnalle D Oyj:n (jäljempänä D) lähettämästä mainoksesta. AVn kuvaama kohdennettu mainos D TV-hubi -päätelaiteesta on tarkoitettu asiakkaille, joilla on omistuksessaan Valokuitu Plus 1G -liittymä ja joilla ei vielä ole D TV-hubi -päätelaitetta. Mainoksessa kehotetaan asiakasta yhdistämään D TV-hubi -päätelaite 3,90 euron lisähinnalla Valokuitu Plus 1G - liittymäänsä. Mainoksessa tarjotaan näin ollen jo mainitun liittymän omistavalle asiakkaalle mahdollisuus hankkia päätelaite 3,90 euron kuukausihintaan. Normaalihinta päätelaitteelle on 6,50 euroa kuukaudessa. D TV-hubi -päätelaitteen voi maksaa erissä kuukausittain, jos sen on hankkinut 24 kuukauden pituisella erämaksusopimuksella. Mainoksessa on myös lyhyt esittely päätelaitteesta. Mainoksessa mainittu 3,90 euron kuukausihinta ei tarkoita Valokuitu Plus 1G -liittymän hintaa.

AVn ottaessa yhteyttä D:han kyseiseen mainokseen liittyen selvisi, että hänellä oli jo omistuksessaan 27.9.2017 tilatut D TV-hubi -päätelaite ja D TV Netillä (Valokuitu Plus) -palvelu sisältäen D Valokuitu Plus 200 liittymän ja D TV -sovelluksen, D TV:n tallennusominaisuuden ja D -Hubin tallennusominaisuuden ja videovuokraamon. AV oli tilannut samassa yhteydessä myös ulkoisen kovalevyn D TV-hubi -päätelaiteelle. Näin ollen AV ei ole oikeutettu mainoksessa olevaan tarjoukseen, koska hänellä on jo kyseinen päätelaite ja hänellä on käytössään D Valokuitu Plus 200 -liittymä. AVn on mahdollista saada Valokuitu Plus 1G -liittymä D Valokuitu Plus 200 -liittymän tilalle lisähintaan 14,90 euroa kuukaudessa.

Kun reklamoinnin kohteena oleva mainos tehtiin ja sen jakelu päätettiin, AVlla ei todennäköisesti vielä ollut kyseistä päätelaitetta tai D Valokuitu Plus -liittymää tai D:n markkinoinnissa ei ainakaan ollut ajantasaista tietoa asiasta. Osa mainosmateriaalien postituksista myös viivästyi. Näistä seikoista johtuen AV sai valitettavasti mainoksen, jonka tarjous ei koskenut häntä.

AV ei valitettavasti ole oikeutettu mainoksessa mainittuun tarjoukseen. AV maksaa D TV-hubi -päätelaiteesta solmimansa sopimuksen mukaisesti 6,50 euroa kuukaudessa. D TV Netillä (Valokuitu Plus) -palvelusta laskutetaan 38.90 euroa kuukaudessa. Hinta sisältää myös D Valokuitu Plus 200 -liittymän. Ulkoisesta kovalevystä kuukausiveloitus on 3,50 euroa. Tämän vastauksen liitteenä on kopio AVn tilausvahvistuksesta, joka on lähetetty AVn sähköpostiin 27.9.2017. Huomioittehan, että päiväyksenä näkyy uusin tulostuspäivämäärä.

D on vilpittömästi pahoillaan AVlle asiasta aiheutuneesta vaivasta ja harmista. D on 30.11.2017 tehnyt asiakaspalvelullisista syistä AVlle 20 euron mielipahahyvityksen laskulle 59797679. Muihin toimenpiteisiin tai hyvityksiin tapauksessa ei ole aihetta.

Ratkaisun perustelut Varallisuusoikeudellisista sopimuksista annetun lain (288/1929) 1 §:ssä määritellään suomalaisen velvoiteoikeuden tyypillisin sopimuksen syntymekanismi: "Tarjous sopimuksen tekemisestä ja sellaiseen tarjoukseen annettu vastaus sitovat tarjouksen tekijää ja vastauksen antajaa sen mukaan kuin jäljempänä tässä luvussa säädellään."

Kuluttajariitalautakunta on perehtynyt käsiteltävässä asiassa arvioitavaan mainokseen. Mainoksen arvioinnissa lautakunta ottaa huomioon sen, että AVlla oli mainoksen vastaanottaessaan käytössä mainoksessa mainittu D TV-hubi ja että mainos on ollut nimenomaisesti AVlle kohdennettu.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että mainos on AVn tapauksessa ymmärrettävissä myös siten, että se sisältää tarjouksen Valokuitu Plus 1G -liittymän avaamisesta mainoksessa mainittuun 3,90 euron kuukausihintaan. Näin ollen kyseessä on D:ta sitova tarjous, jonka perusteella AV voi solmia tarjouksessa mainittuun sopimussuhteen D:n kanssa vastaamalla tarjoukseen myöntävästi.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että D sopii AVn kanssa 24 kuukauden määräaikaisen sopimuksen mainoksen mukaisen Valokuitu Plus 1G liittymän toimittamisesta tarjouksessa mainittuun 3,90 euron kuukausihintaan tai vaihtoehtoisesti korvaa AVlle tämän menettämän positiivisen sopimusedun, eli tässä tapauksessa D:n mainoksessaan ja tämän jälkeen tarjoaman kuukausihinnan erotuksen 24 kuukauden ajalta, eli yhteensä 251 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 21.2.2019