PÄHKINÄPUSSIN KAUPPA. HAMPAAN VAURIOITUMINEN PÄHKINÄSTÄ. TUOTEVASTUU. TUOTTEEN TURVALLISUUS. VAROITUS. VAHINGONKORVAUSVASTUU.

Tuotevastuu Hampaan lohkeaminen Pähkinä

Diaarinumero: 1208/36/2017
Antopäivä: 31.12.2018

TH osti 10.11.2016 PV:n valmistaman pähkinä-pussin LS Ky:n myymälästä 0,99 eurolla. TH:n hammas lohkesi 13.11.2016 hänen puraistessaan yhtä pähkinöistä. Pähkinä on toimitettu valmistajalle tutkittavaksi ja valmistajan mukaan kyseessä on tavanomaista hieman kovempi pähkinä. Muuten pähkinässä tai tuotepussissa ei ole ollut mitään poikkeavaa.

Asiassa on kyse siitä, onko TH:n ostama pähkinäpussi ollut tuotevastuulain tarkoittamalla tavalla turvallisuudeltaan puutteellinen ja onko TH:lla oikeus vahingonkorvaukseen vaurioituneen hampaan johdosta.

Vaatimukset TH vaatii hampaan kuntoon saattamista. Hän on toimittanut lautakunnalle hammaslääkärin kustannusarvion, jonka mukaan hampaan korjaus maksaisi noin 600 euroa.

TH kertoo, että kuorrutettu pähkinä, jonka puremisen seurauksena hammas lohkesi, oli kivikova. Tuotepakkauksessa ei ole mitään varoitusta siitä, että pussin sisältämät pähkinät ovat paahdettuja ja voivat olla niin kovia, että vaurioittavat hampaita.

TH on toimittanut lautakunnalle hammaslääkärin lausunnon, jossa todetaan hampaan lohkeama ja hoidon kustannusarvioksi 600 euroa. Vaurioituneessa hampaassa on ollut ennestään paikka. TH on ilmoittanut lautakunnalle puhelimessa 25.9.2018, ettei hammasta ole vielä hoidettu.

TH on lähettänyt lautakunnalle LS Ky:ltä saamansa reklamaatiovastauksen. Siinä LS Ky viittaa vaurion aiheuttaneen pähkinän tutkineen tuotteen valmistajan ilmoitukseen, että kyse on kovaksi paahtuneesta maapähkinästä, joka tutkittaessa lohkesi toivotulla tavalla. Valmistaja toteaa myös, että koska maapähkinä on luonnontuote, voi pähkinän koostumuksessa esiintyä pientä luontaista vaihtelua. Kyseisen pähkinän puolikkaan kovaa koostumusta ei valmistajan mukaan voida kuitenkaan luokitella tuotevirheeksi.

Vastaukset LS Ky antaa asiassa vastauksen myös valmistajan puolesta.

LS Ky ja valmistaja kiistävät vaatimukset.

Kyse on ollut suljetussa paikkauksessa myytävistä ja suojakaasuun pakatuista paahdetuista pähkinöistä, jotka myydään asiakkaille LS Ky -myymälöissä pakkauksia avaamatta. Kyseinen hieman tavanomaista kovempi pähkinä ei ole voinut joutua tuotepakkaukseen sinä aikana, kun tuotepakkaus on ollut LS Kyin hallussa eikä LS Ky näin ollen voi olla vastuussa mahdollisesta puutteellisesta turvallisuudesta.

TH:n lohjennut hammas on ollut aiemmin paikattu, minkä johdosta vaurio olisi voinut syntyä hampaaseen minkä tahansa muun kovan elintarvikkeen puraisun yhteydessä.

Tuotteen valmistaja on todennut, että kyse on ollut paahtuneesta maa-pähkinän puolikkaasta, joka on halkaistaessa haljennut normaalisti eikä tuotantoerässä ole havaittu poikkeamia.

Lautakunta on pyytänyt LS Ky:tä toimittamaan kuvia riidan kohteena olevan tuotteen tuotepakkauksesta. LS Ky on ilmoittanut, ettei se voi toimittaa kuvaa kyseisestä pakkauksesta, koska se on toimitettu valmistajalle. LS Ky on kuitenkin lähettänyt lautakunnalle 27.7.2017 tuotteen ulkoasun viimeisimmän luonnoksen. Liike toteaa, ettei se pysty takaamaan, että riidan kohteena olevan, marraskuussa 2016 myydyn tuotteen pakkaus on ollut täysin samanlainen kuin tällä hetkellä myynnissä olevan tuotteen, sillä tuotepakkausten ulkoasuja päivitetään säännöllisesti.

Ratkaisu Tuotevastuulain 3 §:n mukaan vahingonkorvausta on suoritettava vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Turvallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon ajankohta, jona tuote laskettiin liikkeelle, tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö, tuotteen markkinointi ja käyttöohjeet sekä muut seikat.

Lain esitöissä (HE 119/1989) todetaan, että markkinoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia tuotteesta annettuja tietoja siitä riippumatta, an¬netaanko ne ilmoituksissa tai mainoksissa taikka pakkauksessa tai kau¬pan yhteydessä – tuotetta käyttävän käsitykseen turvallisuudesta voidaan vaikuttaa sillä, miten asia esitetään markkinoinnissa.

Lain 4 a §:n mukaan vahinkoa kärsineen on näytettävä tuoteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.

Kuluttajariitalautakunta katsoo asiassa olevan riidatonta, että TH:n hammas on vaurioitunut kun hän on purrut puheena olevassa pähkinäpussissa ollutta kuorrutettua pähkinää. Esitetyn selvityksen perusteella vaurion aiheuttanut pähkinä on ollut tavanomaista kovempi.

LS Ky:n toimittaman tuotepakkauskuvan mukaan kysymyksessä ovat grillimaustetut kuorrutetut maapähkinät. Tuotepakkauksessa ei ole mainintaa tai varoitusta siitä, että tuote saattaa sisältää pähkinöitä, jotka ovat tavanomaista kovempia.

Lautakunta toteaa, että pähkinät luonnontuotteina voivat vaihdella koostumukseltaan ja kovuudeltaan myös saman lajikkeen sisällä. Yleisen elämän-kokemuksen perusteella on myös selvää, että pähkinät ovat luonteeltaan lähtökohtaisesti kovarakenteisia elintarvikkeita. Mainituista syistä pähkinät voivat aiheuttaa keskimääräistä elintarviketta suuremman riskin hampaan vaurioitumiselle. Tämän vuoksi kuluttajan pitää ilman eri varoitustakin ymmärtää nauttia niitä riittävällä varovaisuudella.

Edellä mainitulla perustella lautakunta katsoo, että tuotteessa ei ole ollut turvallisuuspuutetta. Tämän vuoksi lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen. Esittelijän eriävä mielipide päätöksen liitteenä.

Esittelijän eriävä mielipide:

Katson asiassa olevan riidatonta, että TH:n hammas on vaurioitunut kun hän on purrut puheena olevassa pähkinäpussissa ollutta kuorrutettua pähkinää. Esitetyn selvityksen perusteella vaurion aiheuttanut pähkinä on ollut tavanomaista kovempi. LS K:n toimittaman tuotepakkauskuvan mukaan kysymyksessä ovat grillimaustetut kuorrutetut maapähkinät. Tuotepakkauksessa ei ole mitään mainintaa tai varoitusta siitä, että tuote saattaa sisältää pähkinöitä, jotka ovat tavanomaista kovempia.

Katson, että pähkinät luonnontuotteina voivat vaihdella koostumukseltaan ja kovuudeltaan myös saman lajikkeen sisällä. Yleisen elämänkokemuksen perusteella on myös selvää, että pähkinät ovat luonteeltaan lähtökohtaisesti kovarakenteisia elintarvikkeita. Mainituista syistä pähkinät voivat aiheuttaa keskimääräistä elintarviketta suuremman riskin hampaan vaurioitumiselle.

Saadun selvityksen perusteella katson, että kuluttajan vastapuolet ovat joka tapauksessa olleet selvästi tietoisia siitä, että puheena olevan tuotteen joukossa saattaa olla nyt vastaan tulleen pähkinän kaltaisia kovempia tuotekappaleita. Lisäksi pähkinät ovat olleet kuorrutettuja. Tämä seikka on käsitykseni mukaan omiaan vaikeuttamaan ostajan mahdollisuutta riittävän ajoissa arvioida yksittäisen pähkinän kovuutta. Näiden syiden vuoksi katson, että tuotepakkauksessa olisi tullut olla varoitusteksti, jossa kerrottaisiin näkyvästi näiden kuorrutettujen tuotteiden mahdollisesti sisältävän myös kovempia pähkinöitä.

Edellä selostetun perusteella katson, että kuorrutettuja pähkinöitä sisältänyt tuotepakkaus on ollut tuotevastuulain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla turvallisuudeltaan puutteellinen, minkä vuoksi TH:lle on syntynyt oikeus vahingonkorvaukseen. TH vaatii hampaan kuntoon saattamista. Hän on toimittanut lautakunnalle hammaslääkärin kustannusarvion, jonka mukaan hampaan korjaus maksaisi noin 600 euroa. Saadun selvityksen mukaan hampaalle ei ole vielä tehty lopullista korjausta. Pidän vaatimusta perusteltuna ja katson, että PV:n tulee korvaa TH:lle hänelle aiheutuneesta hammasvauriosta 600 euroa.

 
Julkaistu 31.12.2018