YKSITYINEN PYSÄKÖINNINVALVONTA. VALVONTAMAKSU. VÄÄRÄT MAKSUTIEDOT. YKSINKERTAINEN MENETTELY.

Erehdys Pysäköinti

Diaarinumero: 3887/34/2017
Antopäivä: 31.12.2018

AN:n ratkaisupyyntö koskee P Oy:n 18.7.2017 antamaa valvontamaksukehotusta. AN:n auto oli tuolloin pysäköitynä yhtiön valvomalle Niittykummun ostoskeskuksen pysäköintipaikalle Espoossa.

Vaatimukset AN vaatii P Oy:tä peruuttamaan hänelle antamansa 60 euron suuruisen valvontamaksun.

Valvontamaksu on kohtuuton. Ehtojen rikkominen johtui inhimillisestä erehdyksestä. AN antoi erehdyksessä aiemmin omistamansa Ford Ka -auton rekisteritunnuksen XXY. Pysäköity auto oli kuitenkin Ford Fiesta ja sen rekisteritunnus XYX.

AN ei myöskään ole varma, onko hän nähnyt Easypark-maksusovelluksen ehtoja sovellusta ladatessaan. Yhtiön Internet-sivuja päivitettiin tuolloin.

AN on toimittanut lautakunnalle tulosteen Easypark-maksusovel¬luk¬ses¬ta, josta ilmenee, että hänellä oli tuolloin voimassa oleva pysäköintimaksu Niittykummun ostoskeskuksen pysäköintialueelle Ford Ka –autolle, jonka rekisteritunnus on YXX.

Vastaus P Oy kiistää AN:n vaatimuksen.

Koska osapuolten välillä ei ole kulutushyödykesopimusta, AN:n ratkaisupyyntö kuuluu yleisen vahingonkorvauksen piiriin, eikä kuluttajariitalautakunnalla ole toimivaltaa asiassa.

Valvontamaksun syynä on ollut pysäköintimaksun suorittamatta jättäminen maksullisella pysäköintialueella. Pysäköintiä ei ole ollut maksettu auton oikealla rekisterinumerolla, jolle valvontamaksu on kirjoitettu. AN myöntää, että hänellä ei ole ollut oikea rekisterinumerotieto EasyPark-sovelluksessa. Valituksen esittäjä olisi helposti voinut tarkistaa oikeat rekisterinumerotiedot sovellukseen. Kysymys on siis valituksen esittäjän omasta huolimattomuudesta.

Ratkaisu Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n 1 kohdan mukaan lautakunnan tehtävä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi.

Lautakunta katsoo, että auton maksullinen pysäköinti on kulutushyödyke, ja että valvontamaksua koskeva riita liittyy sen hankintaan, minkä vuoksi asia kuuluu lautakunnan toimivaltaan.

Alueen ehtojen mukaan pysäköinti on maksullista ja matkapuhelimella tehdyssä maksussa tulee olla pysäköidyn auton rekisteritunnus.

AN on erehdyksessä antanut toiselle autolle kuuluvan rekisteritunnuksen Easypark-maksusovellukselle, minkä vuoksi valvontayhtiö ei ole voinut yhdistää maksutietoa hänen autoonsa. Koska kysymyksessä ei ole vähäinen kirjoituksessa tapahtunut lyöntivirhe, ja koska tunnus on toisen auton käytössä, lautakunta katsoo, ettei tietoa voida myöskään jälkeenpäin yhdistää AN:n nykyiseen autoon, minkä vuoksi lautakunta pitää valvontayhtiön Niskaselle 18.7.2017 antamaa valvontamaksua aiheellisena.

Asiassa ei ole esitetty muutakaan syytä, miksi valvontamaksua tulisi pitää kohtuuttomana.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

 
Julkaistu 31.12.2018  Päivitetty 28.2.2020