YKSITYINEN PYSÄKÖINNINVALVONTA. VALVONTAMAKSU. PYSÄKÖINTIMAKSU. VIRHEELLINEN ALUEKOODI. KOHTUULLISUUS.

Kohtuullisuus

Diaarinumero: 1585/34/2017
Antopäivä: 08.09.2018

JP:n valitus koskee P Oy:n 30.1.2017 antamaa valvontamaksukehotusta. JP:n auto oli tuolloin pysäköitynä yhtiön valvomalle pysäköintialueelle Helsingissä.

Vaatimukset JP vaatii, että P Oy palauttaa hänelle 69 euroa laillisine korkoineen.

Valvontamaksu on perusteeton. Saadessaan valvontamaksukehotuksen JP oli maksanut pysäköinnistä.

JP maksoi aluksi parkkimaksua kolmesta tunnista. Myöhemmin hän jatkoi pysäköintiaikaa. Yhteensä JP maksoi 3,5 tunnin pysäköintiajasta. Jatkaessaan pysäköintiaikaa JP katsoi parkkialueen numeron uudelleen ja hän valitsi maksusovelluksen karttanäkymästä lähimmän pysäköintialueen.

Vastaus P Oy kiistää JP:n vaatimukset.

Valvontamaksun syynä on ollut pysäköintimaksun suorittamatta jättäminen maksullisella pysäköintialueella. Valvontamaksu on kirjoitettu klo 16:22 ja valituksen esittäjän EasyPark-maksu alueelle numero 791 on päättynyt 30.1.2017 klo 16:10.

EasyPark sovelluksesta on helppoa jatkaa pysäköintiä, sekä katsoa edellisen pysäköintialueen aluenumero. Valituksen esittäjä on jatkanut pysäköintiään eri EasyPark-aluenumerolla, jolloin alueelle, jolla JP:n auto on ollut pysäköitynä, ei ole ollut voimassaolevaa pysäköintimaksua. Kysymyksessä on siis JP:n omasta huolimattomuudesta johtuva virhe, eikä se johda valvontamaksun perumiseen.

Ratkaisun perustelut Pysäköintialueen ehtojen mukaan pysäköintimaksun voi maksaa puhelinsovelluksella.

JP on erehdyksessä maksanut pysäköintimaksun väärällä aluenumerolla, minkä vuoksi aluevalvoja ei ole yhdistänyt maksua autoon.

Asiassa ei ole edes väitetty, ettei JP olisi maksanut pysäköinnistä P Oy:lle, tai että hän olisi pysäköinyt autonsa väärin, minkä vuoksi lautakunta katsoo JP:n suorittaneen sopimuksen mukaisen päävelvoitteensa asiassa. Koska JP:n maksusuoritus on lisäksi jälkeenpäin yhdistettävissä hänen autoonsa, lautakunta pitää hänelle annettua valvontamaksua kohtuuttomana.

Suositus Lautakunta suosittaa, että P Oy palauttaa JP:lle valvontamaksun sekä siihen liittyvät perintäkulut yhteensä 69 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.9.2018