YKSITYINEN PYSÄKÖINNINVALVONTA. VALVONTAMAKSU. PYSÄKÖINTIKIEKON KÄYTTÖ. KAKSI PYSÄ-KÖINTIKIEKKOA. YKSINKERTAINEN MENETTELY.

Kohtuullisuus

Diaarinumero: 3973/34/2017
Antopäivä: 08.09.2018

SR:n ratkaisupyyntö koskee P Oy:n 17.7.2017 antamaa valvontamaksukehotusta. SR:n auto oli tuolloin pysäköitynä yhtiön valvomalle Puhoksen kauppakeskuksen pysäköintialueelle.

Vaatimukset SR vaatii, että P Oy peruuttaa hänelle antamansa 60 euron suuruisen valvontamaksun.

Valvontamaksu on perusteeton.

Valvontayhtiö katsoo virheellisesti SR:n käyttäneen kahta pysäköintikiekkoa, vaikka vain yksi kiekko on asetettu näkyvälle paikalle. Toinen kiekko on ollut auton kojelaudan säilytyslokerossa. Säilytyslokerossa oleva kiekko ei myöskään ole ollut selvästi luettavissa, vaan sen nähdäkseen joutuu kurkottelemalla katsomaan.

SR on toimittanut lautakunnalle valvontayhtiön ottamat valokuvat.

Vastaus P Oy kiistää Sari SR:n vaatimuksen.

Valvontamaksu on perusteltu.

SR:n autossa oli valvontamaksun antamishetkellä kaksi pysäköintikiekkoa, jotka näyttivät 7.00 ja 11.00. Pysäköinnin aikana tuulilasin sisäpuolella näkyvällä paikalla saa olla vain yksi pysäköintikiekko. Pysäköinninvalvoja ei voi esittää tulkintaa siitä, mikä pysäköintikiekko on käytössä, vaan on velvollinen antamaan valvontamaksukehotuksen aina, kun näkyvillä on useampia kuin yksi pysäköintikiekko.

Valvontayhtiö on toimittanut lautakunnalle valokuvaselvitystä SR:n auton kojelaudan näkymästä valvontamaksun antamishetkellä.

Ratkaisun perustelut Pysäköintialueen ehtojen mukaan saapumisaika osoitetaan pysäköintikiekolla, joka asetetaan näkyvälle paikalle auton tuulilasin sisäpuolelle siten, että se on helposti luettavissa.

Osapuolet ovat erimielisiä siitä, onko SR:n autossa ollut kaksi pysäköintikiekkoa näkyvällä paikalla tuulilasilla.

Näyttötaakka maksun perusteesta on maksua vaativalla valvontayhtiöllä.

Osapuolten lautakunnalle toimittamien valokuvassa on näkymä SR:n auton kojelaudasta. Ensimmäinen, sininen pysäköintikiekko on kuvassa täysin näkyvissä ja oikeinpäin kuvan ottajaan nähden. Toinen, vaaleanpunainen pysäköintikiekko on näkyvissä vain osittain ja lisäksi se on väärin päin katsojaan nähden.

Osapuolten lautakunnalle toimittamien valokuvien perusteella lautakunta katsoo, että vain yksi pysäköintikiekko on ollut kokonaisuudessaan näkyvissä ja helposti luettavissa. Toinen pysäköintikiekko on ollut vain osittain näkyvillä siten, ettei se olisi kelvannut ilmoittamaan saapumisaikaa. Näin ollen erehtymisvaraa ei ole ollut, eikä valvontamaksu ei ole ollut perusteltu.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että P Oy peruuttaa Sari SR:lle 17.7.2017 antamansa 60 euron suuruisen valvontamaksun.

 
Julkaistu 8.9.2018