YKSITYINEN PYSÄKÖINNINVALVONTA. VALVONTAMAKSU. MAKSULLINEN PYSÄKÖINTI. PUHELINMAKSUSOVELLUS. MAKSAMINEN VÄÄRÄLLÄ REKISTERITUNNUKSELLA. KOHTUULLISUUS.

Kohtuullisuus

Diaarinumero: 1203/34/2017
Antopäivä: 08.09.2018

HW:n ratkaisupyyntö koskee P Oy:n 2.12.2016 ja 7.12.2016 antamia valvontamaksukehotuksia. HW:n auto oli näinä ajankohtina pysäköitynä yhtiön valvomalla pysäköintialueella osoitteessa Vanha Talvitie 5, Vantaa.

Vaatimukset HW vaatii, että P Oy luopuu perimästä 2.12.2016 ja 7.12.2016 antamiaan valvontamaksuja.

Valvontamaksut ovat kohtuuttomia. Sopimusoikeudellinen lojaliteettivelvoite edellyttää, että sopimusosapuolet tulkitsevat sopimusta ottaen huomioon sopimuskumppanin edut ja oikeudet.

HW maksoi kummallakin kerralla pysäköintimaksun väärällä rekisteritunnuksella. Auton rekisteritunnus on XYX, mutta HW kirjoitti maksus¬vellukseen erehdyksessä YXX.

HW on toimittanut lautakunnalle valokuvaselvitystä pysäköintimaksukuiteista, jotka hän on saanut maksuista.

Vastaus P Oy kiistää HW:n vaatimuksen.

Kysymyksessä on ratkaisupyynnön tekijän omasta huolimattomuudesta johtuva virhe. HW olisi helposti pystynyt tarkistamaan Easy¬Park maksusovellukseen syöttämänsä rekisterinumeron.

Liitteenä olleista EasyPark kuiteista käy ilmi, että pysäköinti on maksettu ajoneuvolle, jonka rekisterinumero on YXX. Valvontamaksu on kuitenkin kirjoitettu ajoneuvolle, jonka rekisterinumero on XYX, jolloin toisella re¬kis-terinumerolla maksettua pysäköintiä ei luonnollisesti ole löytynyt järjestelmästä.

Ratkaisun perustelut Alueen ehtojen mukaan pysäköintimaksun voi maksaa puhelin¬mak¬su¬so¬vel¬luk-sella.

HW on erehdyksessä antanut kahdesti virheellisen rekisteritunnuksen maksu-sovel¬lukselle, minkä vuoksi valvontayhtiö ei ole yhdistänyt maksu¬tie¬toa hänen autoonsa. HW:n tekemä virhe, selkeä kirjoitusvirhe, on vähäinen siten, että auto ja pysäköintimaksu on yhdistettävissä toisiinsa.

Asiassa ei ole edes väitetty, ettei HW olisi maksanut pysäköinnistä P Oy:lle, tai että hän olisi pysäköinyt autonsa väärin, minkä vuoksi lautakunta katsoo HW:n suorittaneen sopimuksen mukaisen päävelvoitteensa asiassa. Koska HW:n maksusuoritukset on lisäksi jälkeenpäin yhdistettävissä hänen autoonsa, lautakunta pitää hänelle annettuja valvontamaksuja kohtuuttomina.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että P Oy palauttaa HW:lle 160 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 8.9.2018