AMBULANSSILENTO. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN. HINTA. SOPIMUKSEN SYNTYMISEN OLOSUHTEET.

Sopimuksen sitovuus Tarjous Tarjouksen hyväksyminen

Diaarinumero: 4816/38/2016
Antopäivä: 29.06.2018

ML potilaana ja hänen puolestaan toimineet omaiset (jäljempänä kuluttaja) tilasivat 17.5.2016 MF Oy:ltä ambulanssilennon Bulgariasta Suomeen. Toteutuneen lennon lopullinen hinta oli 13 200 euroa korkeampi kuin kuluttajalle oli alun perin ilmoitettu. Asiassa on riitaa siitä, missä vaiheessa sopimus lennon järjestämisestä on syntynyt.

Vaatimukset Kuluttaja vaatii, että MF Oy Finland Oy maksaa 13 200 euroa.

Kuluttajalla oli tarve saada järjestettyä ambulanssilento Bulgariasta Suomeen 17.5.2016. Kuluttaja otti puhelimitse yhteyttä MF Oy:öön kello 12.15 tilatakseen ambulanssilennon. MF Oy:ltä otettiin yhteyttä kuluttajaan kello 14.12, ja kerrottiin lennon hinta sekä tieto siitä, että kone on käytettävissä. Kuluttaja sai noin kello 15.00 pankilta luottolupauksen koskien lennon rahoitusta.

Kuluttajan ilmoitettua, että lainarahoitus lentoa varten oli järjestynyt ja että lento otetaan, MF Oy lupasi ilmoittaa tarkan summan ja tilinumeron. Tämän jälkeen kello 15.36 kuluttaja sai tekstiviestin, jossa oli tilinumero, sähköpostiosoite, johon lähettää kuitti maksusta, sekä lennon hinnaksi ilmoitettu summa 20 300 euroa. Kello 15.45 kuluttaja ilmoitti MF Oy:lle, että lento on maksettu, ja MF Oy lupasi ilmoittaa lennon lähtöajan.

Kello 18 jälkeen MF Oy:ltä soitettiin kuluttajalle, ja ilmoitettiin, ettei lentokonetta ollutkaan käytettävissä, sillä kyseinen kone oli lähtenyt toiselle lennolle kello 15.00. MF Oy ilmoitti kuluttajalle, että toimintavaihtoehdot tilanteessa olivat seuraavat: lento siirretään kahden päivän päähän, operoidaan lento 13 200 euroa enemmän maksavalla kalliimmalla lentokoneella tai MF Oy palauttaa rahat. ML:llä oli terveydentilastaan johtuen akuutti tarve päästä mahdollisimman pikaisesti Suomeen. Pankit olivat jo menneet kiinni, eikä käsillä siten ollut vaihtoehtoa, missä kuluttaja olisi saanut maksamansa rahat takaisin maksakseen toiselle firmalle. Kuluttaja päätyi keräämään tuttaviltaan tarvittavan lisärahoituksen lennolle, ja valitsi kalliimmalla koneella lentämisen.

Kuluttajan näkemyksen mukaan MF Oy:n virhe on siinä, että kuluttajalle alun perin tarkoitettu lentokone on lähtenyt toiselle lennolle jo 15.00, mutta silti kuluttajalle ilmoitettiin hintatieto ja tilitiedot kello 15.36. Kuluttaja katsoo, että kiistanalaista asiassa on lennon lisähinta, sillä kuluttaja ymmärsi jo maksaneensa lennon aiemmalla 20 300 euron summalla.

Vastaus MF Oy kiistää kuluttajan vaatimukset.

Ensimmäinen yhteydenotto kuluttajalta tuli 17.5.2016 kello 12.37. Tässä yhteydenotossa tiedusteltiin kuljetusta ja hintaa. Kello 14.12 kuluttajalle annettiin hintatiedot. Kuluttaja ilmoitti, ettei ambulanssilentoon ole mahdollisuutta, mistä johtuen lentokonetta ei varattu. Kello 15.37 kuluttaja ilmoitti, että rahoitus lennolle on sittenkin järjestynyt, ja kello 15.55 MF Oy sai kuluttajalta kuitin maksusta.

Maksun saatuaan MF Oy alkoi heti varata konetta. Kävi kuitenkin ilmi, että lentokone oli myyty toiselle lennolle kuluneen 3,5 tunnin aikana ja lähtenyt lennolle kello 15.00. MF Oy tiedusteli muita vastaavia pienempiä lentokoneita, mutta mitään sellaista vaihtoehtoa ei ollut käytettävissä. Eräästä yhtiöstä löytyi heti käytettäväksi suurempi suihkukone, mutta se oli pientä lentokonetta kalliimpi.

Vaihtoehdoiksi jäivät jo maksettujen rahojen palauttaminen, lennon järjestäminen 19.7. tai lennon järjestäminen välittömästi kalliimmalla koneella. Näitä vaihtoehtoja tarjottiin kuluttajalle. Kuluttaja halusi lennon vielä saman päivän aikana ja sai järjestettyä lisärahoituksen kello 20.10. Järjestelyiden jälkeen lento lähti Helsingistä kello 23.59.

Kuluttajalle tarjottu rahojen palautus olisi voitu tehdä suoralla pankkisiirrolla välittömästi, jolloin kuluttajalla olisi ollut täysi mahdollisuus käyttää muuta palveluntuottajaa, jos olisivat sellaisen itse löytäneet.

Operaattorit eli lentoyhtiöt ja MF Oy ovat kaikki erillisiä yrityksiä. Yrityksillä ei ole yhteisiä tietojärjestelmiä, eivätkä yritykset tiedä tai ole vastuussa toistensa tekemisistä. Kyseessä olevassa tapauksessa ensimmäisen tiedustelun perusteella lentoyhtiöstä kysyttiin hintaa ja saatavuutta lennolle. Tuolloin kone oli vapaa, mutta kuluttajan kertoman mukaan heillä ei olisi varaa lentoon ja konetta ei siten varattu lentoyhtiöstä.

MF Oy ei katso tehneensä tapauksessa mitään virhettä, vaan toimineensa juuri asiakkaan haluamalla tavalla. Asiakas on itse vapaaehtoisesti valinnut olemassa olevista vaihtoehdoista, eikä MF Oy katso olevansa velvollinen palauttamaan riidan aiheena olevaa halvemman ja kalliimman koneen hinnan erotusta.

Ratkaisun perustelut Asiassa on riitaa siitä, missä vaiheessa ja millaisin ehdoin kuluttajan ja MF Oy:n välinen sopimus ambulanssilennosta syntyi.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan kuluttaja tiedusteli 17.5.2016 kello 12.37 lentokuljetuksen hintaa ja saatavuutta, mutta ilmoitti kello 14.12 hintatiedot saatuaan, ettei mahdollisuutta lentokuljetuksen tilaamiseen ole. Saatuaan tiedon rahoituksen järjestymisestä kuluttaja tiedusteli MF Oy:ltä lennon tarkempaa hintaa sekä tilinumeroa, jolle maksu tulee suorittaa. Tiedot saatuaan kuluttaja maksoi hinnaksi ilmoitetun 20 300 euroa MF Oy:n ilmoittamalle tilille. Kello 15.45 kuluttaja ilmoitti MF Oy:lle maksaneensa lennon, ja samassa yhteydessä MF Oy kuluttajan kertoman mukaan "lupasi ilmoittaa koska lento lähtee". MF Oy ei ole kiistänyt tätä. Kuluttaja toimitti maksusta kuitin MF Oy:lle kello 15.55.

Saatuaan maksun ja vahvistuksen lennon tilaamisesta, MF Oy käynnisti toimenpiteet lentokoneen varaamiseksi ambulanssilentoa varten. Aiemmin käytettävissä ollut pienempi suihkukone ei kuitenkaan enää ollut käytettävissä, ja ainoa samana päivänä MF Oy:n varattavissa kone oli kustannuksiltaan 13 200 euroa aiemmin vapaana olleen pienemmän koneen kustannuksia suurempi. Kuluttajalle tarjottiin mahdollisuutta saada jo maksamansa summa takaisin MF Oy:ltä, odottaa kaksi päivää halvemman koneen vapautumista tai sopia kuljetuksesta vapaana olleella hintavammalla koneella. Kuluttaja valitsi kuljetuksen samana päivänä kalliimmalla lentokoneella.

Kuluttaja ei voinut hyväksyä MF Oy:n alkuperäistä tarjousta ambulanssilennosta kello 14.12, koska hänellä ei ollut siinä vaiheessa rahoitusta lennolle. Pian tämän jälkeen kuluttajan saatua sittenkin rahoituksen järjestymään, hän otti uudelleen yhteyttä MF Oy:öön ja tiedusteli lennon tarkkaa hintaa, tilinumeroa sekä sähköpostiosoitetta, johon kuitti maksusta tulee lähettää. Lautakunta katsoo, että tätä on pidettävä kuluttajan tekemänä tarjouksena MF Oy:lle saman sisältöisenä kuin MF Oy:n oma alkuperäinen tarjous oli ollut. Koska MF Oy antoi kuluttajalle maksutiedot sekä lupasi ilmoittaa lennon lähtöajan eikä millään tavoin esittänyt varaumaa kuluttajan tarjouksen hyväksymiselle, lautakunta katsoo, että MF Oy on käyttäytymisellään vastannut myöntävästi kuluttajan tarjoukseen. Kuluttajalla ei ole myöskään ollut mitään aihetta olettaa toisin. Ottaen lisäksi huomioon sopimuksen tekemisen olosuhteet ja sopimuksen merkityksen kuluttajalle, MF Oy:n olisi tullut selkeästi ilmoittaa, ettei sen käyttäytyminen tarkoittanut sopimuksen hyväksymistä.

Edellä esitetyin perustein lautakunta katsoo, että ML:n ja MF Oy:n välille syntyi sopimus lennon järjestämisestä 20 300 euron hinnalla. Sopimus sitoo MF Oy:tä eikä sillä siten ole oikeutta vaatia ambulanssikuljetuksesta sovittua 20 300 euron hintaa enempää.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että MF Oy palauttaa ML:lle 13 200 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 29.6.2018