ASTIANPESUKONEEN KAUPPA. TAVARAN VIRHE. KESTOIKÄ.

Huoltotarve

Diaarinumero: 5685/32/2015
Antopäivä: 14.04.2018

PH osti 9.8.2011 Whirlpool ADPT 5985 WH -merkkisen astianpesukoneen 666 eurolla. Maahantuoja Whirlpool Nordic Oy (jäljempänä Whirlpool) myönsi sille kahden vuoden takuun. PH ilmoittaa, että marraskuussa 2015 astianpesukoneen avauskahva vioittui.

Valitus on aiheutunut siitä, että Whirlpool ei ole suostunut korjaamaan konetta maksutta kuntoon. Astianpesukoneen ohjauspaneeliin on jouduttu laittamaan teippaukset, koska muuten ohjauspaneeli olisi irti joka kerta, kun kone avataan.

Whirlpool on katsonut, ettei se voi olla vastuussa astianpesukoneesta näin pitkän ajan kuluttua. Whirlpoolin tietoon ei ole tullut aikaisemmin minkäänlaisia ilmoituksia siitä, että kyseisen laitteen kahvarakenteessa olisi havaittu vikaa.

Vaatimukset PH vaatii, että Whirlpool korjaa astianpesukoneessa olevan vian maksutta.

Astianpesukoneen avaaminen ei onnistu, koska avauskahvan yhtenä osana toimii ohjauspaneeli, joka irtoaa luukun avauksen yhteydessä. Ohjauskahva on tavallaan vain kädensija ohjauspaneelin takana. Avauskahvassa ei ole mekaanisia osia. Nykyään luukku saadaan avatuksi, kun ohjauspaneeli on teipattu luukun rakenteisiin. PH katsoo, että myös kahvan tulisi kestää astianpesukoneen normaalin käyttöiän ajan.

Vastaus Whirlpool ilmoittaa vastauksessaan, että samalla rakenteella on tehty kymmeniä tuhansia astianpesukoneita eikä niissä ole missään vaiheessa todettu valmistus- tai materiaalivirhettä. Koneen rakenne on sellainen, että itse näyttöpaneeli ei toimi kahvana. Koko näyttöpaneeli on koko matkaltaan kiinnitetty luukun muuhun rakenteeseen viidestä kohtaa "hakasilla" ja sen lisäksi kahdella ruuvilla. Paneeli saadaan siten irrotetuksi irrottamalla ruuvit ja pujottamalla paneeli irti luukun muusta rakenteesta. Normaalilla käytössä paneelin kiinnitykset eivät rikkoudu. Lukkolaite, joka pitää luukun kiinni, pitää luukkua sen verran löysästi kiinniasennossa, että vetovoima, joka tarvitaan luukun avaamiseen, ei riko paneelia eikä kahvaa. Mikään muu syy vaurioon kuin ulkopuolinen erittäin suuri mekaaninen rasitus on täysin mahdoton.

On muutoinkin mahdotonta, että valmistus- tai materiaalivirheestä johtuva vaurio syntyisi yli neljän vuoden käytön jälkeen. Jos laitteessa olisi sellainen ollut, vaurio olisi syntynyt huomattavasti aikaisemmin. Whirlpool katsoo valituksen aiheettomaksi eikä suostu hyvityksiin.

Valittaja vastauksesta PH:n mukaan astianpesukoneeseen ei ole kohdistettu minkäänlaista ulkopuolista rasitusta. Jos kahva on omalla tukirakenteellaan kiinni, kuten Whirlpool on esittänyt, kysymys on siinä tapauksessa tukirakenteesta ja sen suunnittelu- tai valmistusvirheestä. Jos tukirakenne pettää kahvan ollessaan ohjauspaneeliin integroituna, ohjauspaneeli irtoaa luukkua avattaessa.

Ratkaisu Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jollei muuta voida katsoa sovitun, tavaran tulee muun muassa kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Tässä tapauksessa astianpesukone on vioittunut vajaan neljän ja puolen vuoden kuluttua kaupanteosta. Koska takuu ei ole ollut enää voimassa, ostajalla on lähtökohtainen näyttövelvollisuus siitä, että myydyssä tavarassa on ollut virhe.

Kuluttajariitalautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että ostajan tulee varautua siihen, että vuosien käytön jälkeen kodinkoneeseen voi tulla huoltotarvetta eikä tällaista vikaantumista voida pitää enää sellaisena tavaran virheenä, josta myyjätaho olisi vastuussa ostajalle.

Koska kaupankohteessa ei ole todettu olevan kuluttajansuojalain mukaista virhettä, lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.4.2018