LENNOLTA MYÖHÄSTYMINEN. LÄHTÖPORTIN ILMOITTAMINEN. LENTOKENTÄN RUUHKA. APULAISEN

TOIMIVALTA

Diaarinumero: 4023/35/2015
Antopäivä: 23.10.2017

VY (matkustaja) oli ostanut itselleen ja kolmelle perheenjäsenelleen matkatoimiston X kautta liput lentoyhtiön A lennolle Frankfurtiin 19.7.2015, jatkolennolle Intian Chennaihin ja edelleen lentoyhtiön B lennolle Sri Lankan Colomboon. Samassa yhteydessä matkustaja osti samoille henkilöille paluulennot Colombosta Helsinkiiin 30.8.2015. Lentoyhtiön A lento lähti Helsinki-Vantaan lentoasemalta aikataulun mukaisesti 19.7.2015 kello 6.00. Seurue myöhästyi menolennolta. Asiassa on riitaa siitä, ovatko lentolippujen välittäjä, lentoyhtiö tai lentoaseman ylläpitäjä vastuussa matkustajien myöhästymisestä lennolta.

Vaatimukset VY vaatii ensisijaisesti, että vastapuolet korvaavat yhteisvastuullisesti hänelle korvaavien lentolippujen hankkimismenoina aiheutuneen vahingon 5 724,71 euroa. Toissijaisesti matkustaja vaatii, että vastapuolet korvaavat yhteisvastuullisesti alun perin hankittujen lentolippujen hinnan 3 303,68 euroa. Korvaukselle matkustaja vaatii viivästyskorkoa 24.10.2015 lukien.

Matkustaja seurueineen saapui lentoasematerminaaliin kello kolme aamuyöllä 19.7.2015. Terminaalissa oli erittäin paljon ihmisiä luultavimmin samaan aikaan Helsingissä olleen World Gymnaestrada -tapahtuman vuoksi. Jono lähtöselvitykseen oli jo tuolloin pitkä ja seurue asettui jonoon. Lähtöselvitys avattiin kello neljä ja matkustaja seurueineen pääsi lähtöselvitykseen myöhemmin kuin tunnin kuluttua siitä. He saivat lähtöselvityksessä neljä lennon tarkastuskorttia (boarding pass), joihin oli merkitty ainoastaan numerot 32 ja 13 yksilöimättä kumpi näistä tarkoittaa lähtöporttia ja kumpi paikkanumeroa lentokoneessa. Seurueesta kukaan ei ollut ennen matkustanut lentoyhtiö A:lla.

Seurue siirtyi heti turvatarkastukseen, josta he pääsivät lähtöalueelle kello 5.30 jälkeen. Myös turvatarkastuksessa oli pitkät jonot. Seurue siirtyi mahdollisimman nopeasti lähtöportille 32, missä he olivat noin kello 6.00. Portilla 32 ilmeni, että lento lähteekin portilta 13. Seurue siirtyi heti portille 13, jossa he olivat kello 6.10. Portti oli jo suljettu eikä lennolle enää päässyt. Terminaalissa ei annettu yhtään kuulutusta lähtevästä lentokoneesta. Lähtöalueella oli hyvin paljon ihmisiä, mikä hidasti porttien välillä liikkumista.

Lennolta myöhästymisen takia matkustaja seurueineen menetti mahdollisuuden päästä jatkolennoille sekä varatulle ja maksetulle paluulentoyhteydelle. Korvaavien lentolippujen hinnaksi tuli yhteensä 5 724,71 euroa. Ne maksoi VY, joka on valtuuttanut matkustajan ottamaan vastaan korvauksen.

Lentokentän ylläpitäjä ei varannut riittävästi henkilökuntaa lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen hoitamiseen kyseisenä aamuyönä. Myös lentoyhtiö A on vastuussa riittävästä asiakaspalvelijoiden määrästä. Matkustajat saapuivat lentoasemalle kolme tuntia ennen lennon lähtöä. Tästä huolimatta he eivät olisi välttämättä ehtineet koneeseen siinäkään tapauksessa, että he olisivat menneet heti oikealle lähtöportille. Lisäksi lentoyhtiö A laiminlöi tiedottaa lähtevien lentojen porteista. Kiiretilanteessa matkustajan ei voida olettaa pysähtyä tutkimaan paljon informaatiota sisältäviä näyttötauluja.

Lentoyhtiö A ja lentokentän ylläpitäjä eivät tarkastuskorteissaan merkinneet selvästi lähtöportin numeroa. Lentoyhtiön A lautakunnalle toimittamasta väitetystä lipusta ei ilmene merkintöä, joissa kehotettaisiin tarkkailemaan lentoaseman lähtöporttinäyttöjä. Lentoyhtiö A ei ole kiistänyt olevansa vastuussa tarkastuskorttien (boarding pass) merkinnöistä.

Väärälle portille mennessään seurue joutui passintarkastukseen, mutta se vaikutti järkevältä ottaen huomioon, että seurueen määränpää oli Sri Lanka. Passintarkastuksesta takaisin kääntyessään seurue ei olisi todennäköisesti enää ehtinyt oikealle portille ajoissa, kuten lentoyhtiön A vastineesta ilmenee. Matkustaja seurueineen toimi huolellisesti, saapui ajoissa lähtöselvitykseen ja pyrki kohti oikeaksi luulemaansa lähtöporttia.

Matkatoimisto B toimi lippujen välittäjänä. Sopimussuorituksessa oli lentoyhtiö A:n ja lentokentän ylläpitäjän toiminnan vuoksi virhe, josta on aiheutunut vahinkoa, josta myös matkatoimisto B vastaa. Virheen ei tarvitse olla itse sopimuskumppanin tuottamuksesta johtuva.

Lentokentän ylläpitäjä on elinkeinonharjoittaja, koska se taloudellista hyötyä hankkiakseen tarjoaa kulutushyödykkeitä, eli lentoasemapalveluja. Kyseessä on muu kulutushyödykkeen hankintaan liittyvä asia suhteessa lentokentän ylläpitäjään. Lentoasemapalvelut ovat välttämättömiä kuluttajalle lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen palveluihin liittyen. Lentokentän ylläpitäjä ei kiistänyt millään erityisellä perusteella kuluttajariitalautakunnalla olevan toimivalta tutkia muusta lentoaseman hallinnoinnista ja ylläpidosta kuin turvatarkastuksesta aiheutunutta kuluttajan ja lentokentän ylläpitäjän välistä riitasuhdetta. Muulta kuin turvatarkastuksen osalta lautakunnalla on toimivalta lentokentän ylläpitäjää koskien.

Vastaukset

Matkatoimisto X/Matkatoimisto B kiistää vaatimukset.

Matkustajalle on heti varauksen jälkeen lähetetty varausvahvistus 4.4.2015. Varaus on ollut kunnossa ja lentoliput asiakkaan käytettävissä varauksen mukaisesti. Matkatoimisto B:n toiminnassa ei ollut virhettä. Lentolippujen välittäjänä matkatoimisto B ei voi vaikuttaa lentoyhtiöiden omien dokumenttien sisältöön. Matkatoimisto B ei myöskään ole vastuussa lentoaseman lähtöselvityksen toiminnasta tai miehityksestä. Tässä tapauksessa lentoyhtiön lippusääntö oli tiukkaehtoinen, eikä lippua ollut mahdollista muuttaa edes lisämaksulla alkuperäisen lennon lähdön jälkeen.

Lentoyhtiö A toteaa, että se ei ole vastuussa lähtöselvityksen tai turvatarkastuksen pitkistä jonoista eikä siitä, että asiakas meni väärälle portille.

Lentoyhtiö A pahoittelee, että lähtöselvitysvirkailija ei selittänyt tarkastuskortissa olevia numeroita. Kuten myös lipusta ilmeni, matkustajan tulee seurata kentällä olevia aikataulunäyttöjä. On tavallista, että lähtöporttiin tulee muutoksia hetkeä ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa. Matkustajan vastuulla on olla selvillä mahdollisista porttimuutoksista. Seurue saapui väärälle lähtöportille vasta kello 6, jolloin koneen oli määrä lähteä. Täten he olisivat mahdollisesti myös saapuneet oikealle portille myöhässä, koska portti sulkeutuu reilusti ennen koneen lähtöä lähtövalmistelujen takia. Koneeseen nousu alkaa lipussa mainittuun aikaan ja asiakkaan tulee tuolloin olla portilla. Kentän näytöistä ilmenee myös, milloin asiakkaan tulee mennä portille.

Lentoyhtiö A ei ole vastuussa lähtöselvityksen sekä turvatarkastuksen pitkistä jonoista, eikä siitä, että seurue meni väärälle portille. Lentoyhtiö A:n sopimusehtojen mukaisesti on matkustajan vastuulla olla lähtöportilla ennen aikarajan umpeutumista. Ehtojen mukaan lentoyhtiö A ei ole korvausvelvollinen kuluista, joita asiakkaille aiheutuu heidän ollessa myöhässä lähtöselvityksestä tai lähtöportilta. Asiakkaalla on oikeus pyytää rahojen palautusta alkuperäisestä lipusta lippujen ehtojen mukaisesti. Koska lippu oli ostettu matkatoimiston B kautta, matkatoimisto B käsittelee mahdollista palautusta.

Lentokentän ylläpitäjä kiistää vaatimukset.

Lentokentän ylläpitäjä katsoo, ettei sitä voida pitää elinkeinonharjoittajana suhteessa vahingonkärsijään, eikä lentokentän ylläpitäjä muutenkaan ollut matkustajaan sellaisessa sopimussuhteessa, jolla olisi liityntä tapahtumaan. Lentoasematerminaalin ja lentoaseman ylläpito ja hallinnointi ei muodosta sellaista tavaran tai palvelujen tarjoamista vastiketta vastaan hankittavaksi, jota kuluttajansuojalaissa tarkoitetaan kulutushyödykkeellä. Kuluttajariitalautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään asiaa lentokentän ylläpitäjän osalta. Turvatarkastus on ilmailulaissa ja sen esitöissä määritelty lentoaseman pitäjän julkisen vallan käyttöä sisältävä julkinen hallintotehtävä. Kun lakisääteiset palvelut, joita ei harjoiteta kaupallisten periaatteiden pohjalta, jäävät kuluttajansuojalainsäädännön ulkopuolelle, lentokentän ylläpitäjä ei tältäkään osin ole kuluttajansuojalain tarkoittama elinkeinonharjoittaja.

Matkustajien lähtöselvityksestä vastaa lentoyhtiö ja sitä hoitaa käytännössä lentoyhtiön sopimuskumppanina toimiva maahuolintayhtiö. Lentokentän ylläpitäjä ei vastaa lähtöselvitystoiminnon resursoimisesta. Turvatarkastuksen jonotusajan seurannan mukaan jonotusajan kesto tapahtumahetkellä ei poikennut tavanomaisesta. Matkustajan ilmoituksen mukaan hän pääsi turvatarkastuksesta lähtöporttialueelle noin puoli tuntia ennen lennon lähtöaikaa. Näin ollen seurue olisi ehtinyt ajoissa lähtöportilta 13 lähteneelle lennolle, sillä lähtöportti 13 sijaitsee käytännössä terminaali 1:n turvatarkastuspisteen vieressä. Myöhästyminen ei ole voinut johtua turvatarkastuspisteen ruuhkautumisesta. Lentoyhtiö A on todennut olevan mahdollista, että seurue olisi ollut myöhässä myös oikealla portilla, mutta tässä ei näyttäisi huomioidun portti 13:n sijaintia välittömästi turvatarkastuspisteen vieressä.

Kesäkuun 2015 jälkeen myöhässä olevia matkustajia ei enää kuuluteta nimellä. Kuulutusten sijaan lähtöporttitieto on saatavilla useasta eri lähteestä, joista keskeisimpänä ovat lennon tarkastuskortin ohella terminaaleissa sijaitsevat lukuisat aikataulunäytöt. Matkustajien kulkureitillä lähtöselvityksestä lentoaseman lähes toisessa päässä sijaitsevalle lähtöportille numero 32 on noin 20 aikataulunäyttöä, joista oikea lähtöportti olisi ollut tarkistettavissa.

Matkustajien lähtöselvityksestä ja siihen liittyvästä dokumentaatiosta vastaa lentoyhtiö. Lentokentän ylläpitäjä ei miltään osin vastaa lennon tarkastuskorttien sisällöstä.

Matkustajan ratkaisupyynnön perusteella näyttää ilmeiseltä, että asiassa on kyse inhimillisestä erehdyksestä, joka on johtanut lennolta myöhästymiseen. Matkustajilla on ollut mahdollisuus huomata ja korjata erehdyksensä useaan otteeseen ja välttää lennolta myöhästyminen.

Väärä lähtöportti (32) sijaitsee niin sanotulla Non-Schengen -alueella, jonne pääsy edellyttää passintarkastusta. Seurueen läpikäymä tarkastus olisi myös osaltaan voinut herättää kysymyksen siitä, voiko oletettu lähtöportti olla oikea EU:n sisällä Saksaan suuntautuvalla lennolla.

Vahinko ei aiheutunut lentokentän ylläpitäjän virheellisestä menettelystä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, eikä lentokentän ylläpitäjällä ole voimassa olevaan oikeuteen perustuvaa korvausvelvollisuutta vahingosta. Taloudellisen vahingon korvaamiseen ei myöskään liity vahingonkorvauslain edellyttämiä erityisen painavia syitä.

Ratkaisu

Yleistä

Matkustaja katsoo, että lennolta myöhästymisen syynä olivat lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen ruuhkat, lähtevien lentojen portteja koskevien yleisten kuulutusten puuttuminen lentoasemalta sekä lennon tarkastuskortin lähtöporttia koskevien tietojen epäselvyys. Matkustaja on kohdistanut vaatimuksensa lentolippujen välittäjän ohella lentoaseman ylläpitäjään ja lentoyhtiöön.

Matkatoimisto X:n vastuu

Matkatoimisto X on toiminut asiassa lentolippujen välittäjänä. Lentolippujen välittäjä vastaa siitä, että se hoitaa välitystehtävän ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Lentoliput on toimitettu matkustajalle ajallaan. Mikään ei viittaa siihen, että lentolippujen välitystoiminnassa olisi ollut jokin virhe, joka olisi vaikuttanut matkustajien myöhästymiseen lennolta. Tämän vuoksi matkatoimisto X ei ole velvollinen palauttamaan lentolippujen hintaa tai korvaamaan vahinkoa, joka matkustajille on aiheutunut korvaavien lippujen hankkimisesta.

Lentoyhtiön A vastuu

Lentoyhtiön vastuu voi tulla kyseeseen lähtöselvityksen järjestämisen mahdollisten puutteiden tai lennon tarkastuskortin tietojen mahdollisen epäselvyyden perusteella.

Matkustajan kertoman mukaan jonotusaika lähtöselvityksessä oli hieman yli tunnin pituinen. Kysymys ei ole niin pitkästä ajasta, että lentoyhtiön voitaisiin yksin tällä perusteella katsoa varanneen riittämättömästi resursseja lähtöselvitykseen ja siten aiheuttaneen matkustajien myöhästymisen lennolta.

Matkustaja on väittänyt, että lennon lähtöportti ilmoitettiin epäselvästi lennon tarkastuskorteissa ja että se oli sekoitettavissa paikkanumeroon lentokoneessa. Lautakunnalle ei ole esitetty näyttöä, joka tukisi matkustajan väitettä epäselvästä merkinnästä. Kaikilla samaan seurueeseen kuuluneilla matkustajilla oli sama lähtöportti, mutta heillä oli eri paikkanumerot lentokoneessa. Tämän perusteella matkustajien olisi tullut olla selvillä siitä, mikä merkintä tarkastuskortissa koskee lähtöporttia. Huolellisesti toimiessaan matkustajien olisi joka tapauksessa tullut tarkistaa lähtöportti lentoaseman näyttölaitteilta. Näin olisi tullut toimia senkin vuoksi, että lennon aikataulu ja lähtöportti voivat muuttua. Matkustajat ovat erehtyneet lähtöportista ja tämän vuoksi myöhästyneet lennolta, mutta tämä ei ole aiheutunut lentoyhtiön A vastuulla olevasta syystä.

Turvatarkastuksen järjestämisestä on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 300/2008 sekä ilmailulaissa. Turvatarkastuksen järjestämisessä on kyse julkisen hallintotehtävän hoitamisesta. Lentoyhtiö, jonka kanssa matkustajalla on kuljetussopimus, ei voi itse suorittaa matkustajien ja matkatavaran turvatarkastusta lentoasemalla eikä myöskään valita sen suorittajaa. Vaikka turvatarkastus on lennolle pääsyn edellytys, se ei ole osa lentoyhtiön sopimussuoritusta. Myöskään lentoaseman omat mahdolliset yleiset kuulutukset eivät ole osa lentokuljetussopimusta. Turvatarkastuksen ylläpito tai lentoaseman omat kuulutukset eivät palvele lentokuljetussopimuksen täyttämistä välittömällä tavalla. Näin ollen turvatarkastuksen järjestämisessä tai mahdollisissa yleiskuulutuksissa ei ole kysymys siitä, että lentoyhtiö käyttäisi lentokentän ylläpitäjää apunaan sopimuksen täyttämisessä. Edellä mainitun perusteella lentokentän ylläpitäjä ei ole turvatarkastuksen järjestäjänä eikä lentoaseman mahdollisista yleiskuulutuksista vastaavana tahona toiminut lentoyhtiön apulaisena. Lentoyhtiö ei siten vastaa matkustajaan nähden mahdollisesta apulaisen aiheuttamasta virheestä turvatarkastuksessa eikä yleiskuulutusten puuttumisesta.

Lentokentän ylläpitäjän vastuu

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa.

Lentoaseman käyttömahdollisuus tarjotaan matkustajille ja yleisölle vastikkeetta eikä heillä ole pelkästään tällä perusteella sopimussuhdetta sen tarjoajan lentokentän ylläpitäjän kanssa. Kuten edellä on todettu, lentokentän ylläpitäjä ei ole myöskään toiminut turvatarkastuksen tai mahdollisten yleiskuulutusten järjestäjänä lentoyhtiön apulaisena. Lautakunta katsoo, ettei se ole toimivaltainen ottamaan kantaa lentokentän ylläpitäjään kohdistettuun korvausvaatimukseen, koska erimielisyys ei tältä osin koske kulutushyödykesopimusta eikä myöskään liity kulutushyödykkeen hankintaan siten kuin kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa on tarkoitettu.

Lautakunta ei suosita hyvitystä matkatoimisto X:ään ja lentoyhtiö A:han kohdistettujen vaatimusten osalta. Lentokentän ylläpitäjän osalta lautakunta ei toimivallan puuttumisen vuoksi anna ratkaisusuositusta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 23.10.2017