KOIRAN KAUPPA. VIRHE. VAHINGONKORVAUS.

Todistustaakka Näyttövelvollisuus

Diaarinumero: 5562/36/2016
Antopäivä: 11.09.2017

JK osti 2.4.2016 Suomenlapinkoira -rotuisen uroskoiran pennun EN:tä 500 eurolla. Eläinlääkäri totesi 20.4.2016 koiralla esinahan tulehduksen.

Asiassa on riitaa koiran hoitokuluista.

Vaatimukset JK vaatii, että myyjä korvaa hänelle koiran hoidosta aiheutuneita kuluja 502 euroa sekä 125 euron matkakulut.

JK kertoo, että koiralla oli voimakas esinahan tulehdus ja lisäksi pentua ei ollut rokotettu. JK on toimittanut lautakunnalle eläinlääkärin lausunnon, jonka mukaan koiralla todettiin 20.4.2016 esinahan tulehdus. Lisäksi JK on toimittanut lääkärin laskun, jonka mukaan koiralle on annettu rokotteita 4.4.2016. JK kertoo yrittäneensä tavoittaa myyjää, mutta ei ole saanut vastausta.

JK kertoo lisäksi, että kennelissä oli paljon koiria huonolla hoidolla ja rokottamatta. Hänen mukaansa koiran esinahan tulehdus johtuu Kennelin epäsiisteistä olosuhteista. Hänen mukaansa koiran iästä oli annettu ristiriitaista tietoa eikä koira ollut sisäsiisti. Koiran kaupasta ei ole kirjallista sopimusta.

Vastaus EN kiistää kuluttajan vaatimukset.

EN:n mukaan pentu tarkastettiin ostajan kanssa yhdessä luovutushetkellä ja todettiin koira päällisin puolin terveeksi. EN kiistää saaneensa yhteydenottoa ostajalta kaupan jälkeen.

EN:n mukaan rokotteiden puuttuminen oli huomioitu koiran kauppahinnassa, ja ostajaa oli kehotettu rokottamaan koira välittömästi. Eläinlääkärin laskun perusteella koira oli vietykin heti rokotettavaksi, kuten kaupan yhteydessä sovittiin. EN:n mukaan pentu on ollut terve rokotushetkellä, sillä eläinlääkäri ei olisi rokottanut sairasta pentua.

Ratkaisu Asiassa on riitaa siitä, vastaako myyjä koirassa kaupanteon jälkeen ilmenneestä sairaudesta.

Lautakunta toteaa, että kuluttajansuojalain tavaran virhettä koskevia säännöksiä sovelletaan myös eläimen kauppaan. Kuluttajansuojalain virhesäännöksiä sovellettaessa otetaan kuitenkin huomioon elävien eläimien erityispiirteet. Eläimen kaupassa kaupan kohteena on elävä olento, jonka vioista, puutteista ja terveydentilasta ei voida tyhjentävästi tietää kauppaa tehtäessä. Osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia tällaisessa kaupassa voidaan arvioida kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n pohjalta. Sen mukaan tavarassa katsotaan olevan virhe muun muassa, jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on perusteltua aihetta edellyttää.

Todistustaakkaa koskevien säännösten mukaan riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu. JK on väittänyt, että koiran tulehdus on johtunut myyjän kennelin olosuhteista. Lautakunnalle ei ole toimitettu aineistoa tämän väitteen tueksi. Lautakunta katsoo näin ollen jääneen näyttämättä, että koira olisi kauppahetkellä sairas, tai että sinänsä tavanomainen ja helppohoitoinen sairaus olisi millään tavoin syy-yhteydessä väitettyihin kennelin olosuhteisiin. Lautakunta katsoo siten, että koira ei ole ollut lain tarkoittamalla tavalla huonommassa kunnossa kuin ostajalla on aihetta edellyttää.

JK on myös vedonnut siihen, että koiraa ei ollut rokotettu ennen kauppaa. Kirjallisen kauppasopimuksen puuttuessa lautakunnalle ei ole toimitettu sellaista aineistoa, jonka perusteella lautakunta voisi todeta, mitä JK ja ENi sopivat koiran kaupasta. Lautakunta katsoo, että JK kuitenkin tiesi, että koiraa ei ollut rokotettu kun hän vei koiran rokotettavaksi eläinlääkärin vastaanotolle 4.4.2016. Tämän ja koiran kauppahinnan perusteella lautakunta pitää uskottavana myyjän kertomusta, jonka mukaan koiran rokotteiden puuttuminen oli ostajan tiedossa kaupantekohetkellä ja asia oli huomioitu kauppahinnassa.

Näin ollen kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.9.2017