RAVINTOVALMISTEEN ETÄMYYNTI. LUOTONANTAJAN VASTUU.

Sopimusrikkomus Luotonantajan vastuu

Diaarinumero: 5092/36/2015
Antopäivä: 11.09.2017

HP tilasi näyte-erän Garcinia Essential -laihdutuspillereitä. Hän maksoi tilauksen Pankin Eurocard-luottokortilla. HP ilmoittaa tilanneensa vain koe-erän, mutta hänelle olikin alkanut tulla lisää tilauksia. HP:n luottokortilta laskutettiin tilauksia 272,47 euron edestä. HP kiistää tehneensä näitä tilauksia.

Asiassa on jäänyt epäselväksi, mikä taho on ollut myyjäosapuolena tässä asiassa. Valituksessa on kysymys siitä, onko luotonantajana Pankki velvollinen palauttamaan HP:lle tältä saamansa maksusuoritukset.

Vaatimukset HP vaatii Pankkia palauttamaan hänelle 250 euroa.

HP oli tilannut yhden euron arvoisen kokeilupakkauksen. Tilauksen yhteydessä hän oli ilmeisesti vahingossa tullut tehneeksi sopimuksen jatkotilauksista. Tilauksia lähettänyttä yhtiötä HP ei ole onnistunut saamaan kiinni useista yrityksistä huolimatta. Tuotteita ei ollut mahdollista edes palauttaa, koska palautusosoitetta ei löytynyt lähetyksestä. HP ei ollut saanut tilausvahvistusta eikä muutakaan asiakirjaa, jossa olisivat olleet sopimusehdot.

HP on lähettänyt selvityksenä sähköpostikirjeenvaihtoa tilauksen toimittajan edustajan kanssa, reklamaatiokirjeenvaihtoa Pankin edustajan kanssa sekä luottotiliotteita.

Luottotiliotteista käy ilmi, että HP:n tililtä on laskutettu 30.7.2015 83,90 euroa, 1.8.2015 81,74 euroa, 14.8.2015 88,12 euroa, 28.8.2015 kaksi kertaa 1,95 euroa ja 23.9.2015 1,95 euroa. Sähköpostikirjeenvaih-dosta käy ilmi, että HP on peruuttanut tilauksen 9.9.2015 ja reklamoinut Pankille 21.8.2015.

Vastaus Pankki kiistää vaatimukset. Sen mukaan HP ei ole esittänyt näyttöä siitä, että tavaran myyjä olisi syyllistynyt sopimusrikkomukseen. HP ei ole toimittanut luottoyhtiölle lähettämänsä reklamaation yhteydessä tilausvahvistusta ehtoineen eikä muitakaan sellaisia asiakirjoja, jotka osoittaisivat, että kyseistä luottokorttia on veloitettu hänen hyväksymiensä ehtojen vastaisesti.

Pankki on toimittanut selvityksenä muun ohella yleiset korttiehdot.

Kuluttajariitalautakunta on pyytänyt Pankkia antamaan selvityksen myyjäliikkeen nimestä ja yhteystiedoista sekä siitä, minkämaalainen yritys on kysymyksessä. Pankki on ilmoittanut, ettei sillä ole tietoja kyseisestä yrityksestä.

Ratkaisun perustelut Kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:n 1 momentin mukaan kuluttajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on saanut tältä maksuina.

Säännösten esitöissä (HE 85/88) on todettu, että säännös on omiaan vaikuttamaan liiketoimintaa tervehdyttävästi, koska ulkopuolisten rahoittajien olisi entistä tärkeämpää toimia yhteistyössä vain sellaisten yritysten kanssa, jotka hoitavat liiketoimintansa tyydyttävästi.

Kuluttajariitalautakunta pitää asiassa selvitettynä, että HP on tehnyt luottokortilla näyte-erätilauksen. HP on yrittänyt peruuttaa tilauksen näyte-erän saatuaan, mutta peruutus ei ole onnistunut, koska hänellä ei ole ollut tiedossaan myyjäliikkeen nimeä eikä osoitetietoja. Pankki on ilmoittanut, että myöskään sen tiedossa ei ole ollut tuotteen myyjän nimeä eikä yhteystietoja.

HP on reklamoinut kaupan peruuttamisesta ja tilauksen epäselvyydestä Pankille useita kertoja, mutta siitä huolimatta Pankki on jatkanut laskujen lähettämistä.

Pankki on kiistänyt asiassa vastuunsa luotonantajana ja vedonnut siihen, että HP ei ole näyttänyt toteen myyjän sopimusrikkomusta.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että ostajalla on oikeus esittää samat väitteet myyjätahon sopimusrikkomuksesta myös sitä ulkopuolista luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kysymyksessä olevan kaupan, kuin hänellä on oikeus itse myyjää kohtaan. Myyjän ohella myös Pankilla on luotonantajana näyttötaakka siitä, että HP:lle on tilauksen yhteydessä luovutettu kuluttajansuojalain 6 luvun mukainen tilausvahvistus ja muut sopimusehdot, joissa on ilmoitettu muun muassa ostajan oikeudesta peruuttaa kauppa. Koska Pankki ei ole esittänyt näyttöä siitä, että HP:lle olisi luovutettu edellä mainitut asiakirjat, Pankin olisi tullut hyväksyä HP:n esittämä vaatimus tilauksen peruuttamisesta. Koska Pankki ei ole peruuttanut kauppaa eikä palauttanut HP:n maksusuorituksia, se on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Muutoinkin Pankki on laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä selvittämään tilauksen yhteydessä ilmenneitä epäselvyyksiä. Lautakunta toteaa, että kaupan ulkopuolisten rahoittajien olisi tärkeää toimia yhteistyössä vain sellaisten yritysten kanssa, jotka hoitavat liiketoimintansa tyydyttävästi.

Edellä olevan vuoksi kuluttajariitalautakunta toteaa, että koska myyjää ei ole voitu tavoittaa ja koska yhteisvastuussa oleva luotonantaja Pankki ei ole osoittanut perusteita vastuusta vapautuakseen, Pankki on velvollinen palauttamaan HP:lle tämän perusteettomista laskuista vaatiman määrän 250 euroa.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että Pankki palauttaa perimistään maksuista HP:lle tämän vaatimat 250 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.9.2017