RAVINTOVALMISTEEN ETÄMYYNTI. LUOTONANTAJAN VASTUU.

Luotonantajan vastuu.

Diaarinumero: 5092/36/2015
Antopäivä: 11.07.2017

HP tilasi näyte-erän GE -laihdutuspillereitä. Hän maksoi tilauksen erilaisia maksuratkaisuja tarjoavan yrityksen (jäljempänä X) luottokortilla. HP ilmoittaa tilanneensa vain koe-erän, mutta hänelle olikin alkanut tulla lisää tilauksia. HP:n luottokortilta laskutettiin tilauksia 272,47 euron edestä. HP kiistää tehneensä näitä tilauksia.

Asiassa on jäänyt epäselväksi, mikä taho on ollut myyjäosapuolena tässä asiassa. Valituksessa on kysymys siitä, onko luotonantajana X velvollinen palauttamaan HP:lle tältä saamansa maksusuoritukset.

Vaatimukset HP vaatii X:ää palauttamaan hänelle 250 euroa.

HP oli tilannut yhden euron arvoisen kokeilupakkauksen. Tilauksen yhteydessä hän oli ilmeisesti vahingossa tullut tehneeksi sopimuksen jatkotilauksista. Tilauksia lähettänyttä yhtiötä HP ei ole onnistunut saamaan kiinni useista yrityksistä huolimatta. Tuotteita ei ollut mahdollista edes palauttaa, koska palautusosoitetta ei löytynyt lähetyksestä. HP ei ollut saanut tilausvahvistusta eikä muutakaan asiakirjaa, jossa olisivat olleet sopimusehdot.

HP on lähettänyt selvityksenä sähköpostikirjeenvaihtoa tilauksen toimittajan edustajan kanssa, reklamaatiokirjeenvaihtoa X:n edustajan kanssa sekä luottotiliotteita.

Luottotiliotteista käy ilmi, että HP:n tililtä on laskutettu 30.7.2015 83,90 euroa, 1.8.2015 81,74 euroa, 14.8.2015 88,12 euroa, 28.8.2015 kaksi kertaa 1,95 euroa ja 23.9.2015 1,95 euroa. Sähköpostikirjeenvaihdosta käy ilmi, että HP on peruuttanut tilauksen 9.9.2015 ja reklamoinut X:lle 21.8.2015.

Vastaus X kiistää vaatimukset. Sen mukaan HP ei ole esittänyt näyttöä siitä, että tavaran myyjä olisi syyllistynyt sopimusrikkomukseen. HP ei ole toimittanut luottoyhtiölle lähettämänsä reklamaation yhteydessä tilausvahvistusta ehtoineen eikä muitakaan sellaisia asiakirjoja, jotka osoittaisivat, että kyseistä luottokorttia on veloitettu hänen hyväksymiensä ehtojen vastaisesti.

X on toimittanut selvityksenä muun ohella yleiset korttiehdot.

Kuluttajariitalautakunta on pyytänyt X:ää antamaan selvityksen myyjäliikkeen nimestä ja yhteystiedoista sekä siitä, minkämaalainen yritys on kysymyksessä. X on ilmoittanut, ettei sillä ole tietoja kyseisestä yrityksestä.

Ratkaisun perustelut Kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:n 1 momentin mukaan kuluttajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on saanut tältä maksuina.

Säännösten esitöissä (HE 85/88) on todettu, että säännös on omiaan vaikuttamaan liiketoimintaa tervehdyttävästi, koska ulkopuolisten rahoittajien olisi entistä tärkeämpää toimia yhteistyössä vain sellaisten yritysten kanssa, jotka hoitavat liiketoimintansa tyydyttävästi.

Kuluttajariitalautakunta pitää asiassa selvitettynä, että HP on tehnyt luottokortilla näyte-erätilauksen. HP on yrittänyt peruuttaa tilauksen näyte-erän saatuaan, mutta peruutus ei ole onnistunut, koska hänellä ei ole ollut tiedossaan myyjäliikkeen nimeä eikä osoitetietoja. X on ilmoittanut, että myöskään sen tiedossa ei ole ollut tuotteen myyjän nimeä eikä yhteystietoja.

HP on reklamoinut kaupan peruuttamisesta ja tilauksen epäselvyydestä X:lle useita kertoja, mutta siitä huolimatta X on jatkanut laskujen lähettämistä.

X on kiistänyt asiassa vastuunsa luotonantajana ja vedonnut siihen, että HP ei ole näyttänyt toteen myyjän sopimusrikkomusta.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että ostajalla on oikeus esittää samat väitteet myyjätahon sopimusrikkomuksesta myös sitä ulkopuolista luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kysymyksessä olevan kaupan, kuin hänellä on oikeus itse myyjää kohtaan. Myyjän ohella myös X:llä on luotonantajana näyttötaakka siitä, että HP:lla on tilauksen yhteydessä luovutettu kuluttajansuojalain 6 luvun mukainen tilausvahvistus ja muut sopimusehdot, joissa on ilmoitettu muun muassa ostajan oikeudesta peruuttaa kauppa. Koska X ei ole esittänyt näyttöä siitä, että HP:lle olisi luovutettu edellä mainitut asiakirjat, X:n olisi tullut hyväksyä HP:n esittämä vaatimus tilauksen peruuttamisesta. Koska X ei ole peruuttanut kauppaa eikä palauttanut HP:n maksusuorituksia, se on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Muutoinkin X on laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä selvittämään tilauksen yhteydessä ilmenneitä epäselvyyksiä. Lautakunta toteaa, että kaupan ulkopuolisten rahoittajien olisi tärkeää toimia yhteistyössä vain sellaisten yritysten kanssa, jotka hoitavat liiketoimintansa tyydyttävästi.

Edellä olevan vuoksi kuluttajariitalautakunta toteaa, että koska myyjää ei ole voitu tavoittaa ja koska yhteisvastuussa oleva luotonantaja X ei ole osoittanut perusteita vastuusta vapautuakseen, X on velvollinen palauttamaan HP:lle tämän perusteettomista laskuista vaatiman määrän 250 euroa.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että X palauttaa perimistään maksuista HP:lle tämän vaatimat 250 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 11.7.2017