ETÄMYYNTI. PALAUTUKSEN KUSTANNUKSET.

Peruutus. Palautuskulut.

Diaarinumero: 2428/36/2016
Antopäivä: 07.07.2017

RP osti 14.10.2015 pressutallin 195 eurolla R Oy:ltä (myöhemmin myyjä) verkkokaupasta X. RP palautti pressutallin myyjälle Matkahuollon rahtipalvelun kautta. Myyjä perii RP:ltä pressutallin palautuskuluja 35,80 euroa perintäkuluineen. RP katsoo, ettei ole velvollinen maksamaan palautuskuluja. Myyjän mukaan kaupan toimitusehdot ovat palautuksen osalta selvät ja RP:n tulee maksaa palautuskulut.

Asiassa on riitaa etämyynnin kautta ostetun tuotteen palautuskustannuksista.

Vaatimukset RP vaatii, että lasku mitätöidään. RP kertoo, ettei myyjä ilmoittanut etukäteen, että tuotteen palautusmaksut ovat ostajan vastuulla.

Vastaus R Oy kiistää kuluttajan vaatimukset.

Lain mukaan palautuksesta voidaan periä maksu. Myyjän toimitusehdoissa määrätään, että yritys voi vaatia kuluttajaa maksamaan palautuskulut. Myyjä kertoo myös, että asiakkaan on hyväksyttävä tilausehdot tilausta tehdessä. Myyjän mukaan pressutalli on ruumisarkun kokoinen tuote jonka kuljetus on hintavaa ja joka ei kulje peruspostilla.

Myyjä kertoo myös, että RP:lle on hyvitetty tuotteen koko hinta, vaikka paketti oli rähjääntynyt ja pilattu ilmastointiteipillä.

Ratkaisun perustelut Asiassa on kyse kuluttajan ja etämyyntiä harjoittavan yrityksen välisestä etämyyntisopimuksesta.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n kodan 11 mukaan ennen koti- tai etämyyntisopimuksen tekemistä kuluttajalle on annettava tarvittaessa tieto siitä, että jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, hänen on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista, sekä etämyynnissä myös tieto palauttamiskustannusten määrästä, jos tavarat eivät ole luonteensa vuoksi palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse.

Tätä lainkohtaa koskevassa hallituksen esityksessä (HE 157/2013) tarkennetaan, että kustannusten määrää ei tarvitsisi kertoa silloin, jos paketti voidaan jättää suoraan ja sellaisenaan postitoimipaikkaan vastaanottajalle toimitettavaksi. Palauttamiskustannusten määrää koskevan tiedonantovelvoitteen täyttämiseksi riittävää on, että elinkeinonharjoittaja esimerkiksi nimeää yhden rahdinkuljettajan ja yhden hinnan tavaroiden palauttamiselle.

Myyjän toimitusehdoissa tuotteen palautuksesta määrätään seuraavaa: "Palautukset tulee aina tehdä postin kautta, ellei toisin ole sovittu. Jos muulla tavoin tehty palautus esimerkiksi kokonsa tai painonsa takia edellyttää erikoiskuljetusta, kannattaa vaihtoehtoja tiedustella etukäteen. Yritys voi vaatia kuluttajaa maksamaan palautuskulut."

Myyjä on vastauksessaan kertonut, että pressutalli on suurikokoinen ja että tällaista pakettia ei voi toimittaa tavanomaisella tavalla postitse. Näin ollen lautakunta katsoo riidattomaksi, että paketti on suurikokoinen ja se ei ole luonteensa vuoksi palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse.

Vaikka tilausehdoissa on mainittu, että ostaja voi joutua vastaamaan palautuskuluista, myyjän tulisi kuluttajansuojalain nojalla antaa lisäksi tieto palauttamiskustannusten määrästä silloin kun kyseessä on tavara jota ei voi kuljettaa normaalin postin mukana. Näin ollen myyjällä on epätavanomaisten tuotteiden osalta velvollisuus antaa tietoa myös palauttamiskustannusten määrästä, eikä pelkkä kehotus tiedustella kuljetusvaihtoehtoja ole riittävä.

Edellä esitetyn perusteella kuluttajariitalautakunta katsoo, että myyjän tulee korvata palautuskulut kuluttajalle.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että R Oy lakkaa perimästä palautuskuluja RP:ltä ja RP on ehtinyt jo maksaa laskun, palauttaa RP:lle jo maksetut palautuskulut.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.7.2017  Päivitetty 19.10.2017