Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » PERUTTU BUSSIMATKA KUOPIO-HELSINKI. EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS 181/2011.

PERUTTU BUSSIMATKA KUOPIO-HELSINKI. EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS 181/2011.

Linja-autoliikenne

Diaarinumero: 4068/35/2015
Antopäivä: 05.04.2017

O Oy:n bussivuoro Kuopio-Helsinki 18.9.2015 jouduttiin perumaan lakon takia. Asiassa on kyse siitä, olisiko O:n pitänyt uudelleenreitittää KK (matkustaja) ja onko sillä velvollisuus korvata matkustajalle aiheutuneet kulut auton käytöstä kyseisellä matkalla.

Vaatimukset Matkustaja vaatii O:ia korvaamaan perumastaan matkasta aiheutuneen vahingon. Polttoainekustannuksia hänelle muodostui asiassa yhteensä 98,56 euroa. Lisäksi matkustaja vaatii 100 euron korvausta selvittelyjen aiheuttamasta ajasta ja vaivasta. Hän vaatii summaa maksettavaksi kaksi viikkoa kuluttajariitalautakunnan päätöksen tiedoksisaannin jälkeen, tämän jälkeen koroilla lisättynä.

O ilmoitti internet-sivuillaan, ettei kyseistä vuoro liikennöidä. Matkustaja otti yhteyden yhtiöön vaatien uudelleenreititystä seuraavaan liikennöivään vuoroon. O kieltäytyi tästä ja tarjoutui ainoastaan palauttamaan asiakkaalle lipun hinnan. Matkustaja ei kuitenkaan tätä hyväksynyt, vaan vaati joko uudelleenreititystä tai korvausta oman auton käytöstä. Matkustajan mukaan palautettavalla summalla (2 euroa) ei ole mahdollista hankkia matkaa lopulliseen määränpäähän eli Helsinkiin ilman lisäkustannuksia. O aiheutti menettelyllään matkustajalle vahingon.

Vastaus O kiistää matkustajan vaatimukset.

O on tarjoutunut palauttamaan matkustajalle liikennöimättä jääneen vuoron lipun hinnan, joka oli 2 euroa.

Lakko on force majeure-tilanne, joka aiheutui O:sta riippumattomista syistä. Uudelleenreitittäminen ei ole lakon aikana mahdollista, koska vuoroista pystytään liikennöimään vain murto-osa. O hyvittänyt matkustajille näiden maksamat liput.

Ratkaisun perustelut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 181/2011 matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä (jäljempänä asetus) 19 artiklan 1. kohdan mukaan jos liikenteenharjoittaja perustellusti arvioi, että säännöllisen liikenteen lähtö terminaalista peruuntuu tai viivästyy yli 120 minuuttia, tai jos on kyse ylivaraustilanteesta, matkustajille on viipymättä tarjottava valittavaksi jompikumpi seuraavista: a) matkan jatkaminen tai uudelleenreititys ilman lisäkustannuksia siten, että matkustaja pääsee mahdollisimman pian kuljetussopimuksen mukaiseen lopulliseen määräpaikkaan vastaavin ehdoin; b) lipun hinnan palautus ja tarvittaessa mahdollisimman pian ilmainen paluukuljetus linja-autolla kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen lähtöpaikkaan.

Asetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaan jos liikenteenharjoittaja ei tarjoa matkustajalle 1 kohdassa tarkoitettua valinnan mahdollisuutta, matkustajalla on oikeus saada korvaus, joka on 50 prosenttia lipun hinnasta 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun korvauksen lisäksi. Liikenteenharjoittajan on maksettava tämä rahamäärä kuukauden kuluessa korvauspyynnön esittämisestä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella O on perunut lakon takia matkustajan bussimatkan Kuopiosta Helsinkiin 18.9.2015 lakon takia. O ei ole tarjonnut matkustajalle asetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaista mahdollisuutta valita lipun hinnan palautuksen ja uudelleenreitityksen välillä. Tällöin matkustajalla on asetuksen 2 artiklan mukaan oikeus saada korvaus, joka on 50 % lipun hinnasta lipun hinnan korvauksen lisäksi. Näin ollen O:n tulee korvata matkustajalle lipun hinta 2 euroa sekä 50 % lipun hinnasta eli yhteensä 3 euroa.

Matkustaja on asiassa vaatinut korvausta polttoainekustannuksista sekä asian selvittelystä aiheutuneista kuluista. Kuluttajariitalautakunta toteaa, että matkustajalla ei ole asetuksen perusteella oikeutta saada korvausta kyseisistä kuluista. Lain kuluttajariitalautakunnasta 19 §:n mukaan asian selvittämisestä ja käsittelemisestä lautakunnassa ei peritä maksuja. Omista kustannuksistaan asianosaiset vastaavat itse. Jos asianosainen on omalla kustannuksellaan hankkinut asian ratkaisemiseksi tarpeellisia asiantuntijalausuntoja tai muita selvityksiä, lautakunta voi kuitenkin suosittaa niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamista asianosaiselle. Näin ollen matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen asian selvittelyyn kuluneesta ajasta ja vaivasta.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että O maksaa 3 euroa KK:lle korvauksena perutusta bussimatkasta.

 
Julkaistu 5.4.2017