Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » PC-PELIN KAUPPA. LAITEVAATIMUSTIETOJEN KIELI. VIRHE. SOPIMUKSEN PURKAMINEN.

PC-PELIN KAUPPA. LAITEVAATIMUSTIETOJEN KIELI. VIRHE. SOPIMUKSEN PURKAMINEN.

Purkukynnys

Diaarinumero: 1083/36/2016
Antopäivä: 05.04.2017

JK osti 13.7.2015 P:sta (P) Far Cry 4 -PC-pelin 24,95 euron kauppahinnalla. Jouluna 2015 hän huomasi, ettei peli toimi hänen tietokoneellaan. Selvityksen jälkeen selvisi, että syy on hänen tietokoneensa komponenteissa – pelin laitevaatimukset ovat liian korkeat JK:n tietokoneelle. Pelin laitevaatimukset ovat olleet tuotetiedoissa ainoastaan englanniksi. JK on vaatinut kaupan purkamista. P on kieltäytynyt purkamasta kauppaa.

Asiassa on kyse siitä, mikä merkitys annetuilla laitevaatimustietojen kielellä on JK:n vaatimukseen kaupan purkamisesta.

Vaatimukset JK vaatii kaupan purkamista ja kauppahinnan eli 24,95 euron palauttamista sekä 25 euroa vahingonkorvauksena aiheutuneista kuluista.

JK kertoo, että pelin toimimattomuuden syy on todennäköisesti se, etteivät hänen tietokoneensa komponentit olleet riittävät pelin laitevaatimuksille. Pelin mukana olleet laitevaatimustiedot ovat olleet ainoastaan englanniksi. Laitevaatimustiedot on oltava suomenkielisiä.

JK on toimittanut selvityksenä muun ohella pelissä olleet laitevaatimustiedot. Tiedot ovat englanninkielellä.

Vastaus P kiistää vaatimukset.

P kertoo, että laitteistovaatimukset ilmoitetaan englanniksi lähes poikkeuksetta kaikissa Suomessa myytävissä tietokonepeleissä. Asiakkaan tulee tuntea oma tietokoneensa ja sen ominaisuudet peliä ostaessaan. Mikäli hän tuo myyjälle tiedoksi koneensa laitteistotiedot ja pyytää apua pelin valinnassa, siirtyy vastuu pelin suosittelusta kyseiseen tietokoneeseen myyjälle. Tässä tapauksessa asiakas ei ole pyytänyt myyjän apua pelin valintaan vaan on olettanut omistamansa tietokoneen ominaisuuksien riittävän.

Pelinjulkaisija on ilmoittanut, että itse peli on kunnossa. Asiakkaan tie-tokone ei todennäköisesti täytä laitteistovaatimuksia.

Ratkaisun perustelut Kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupante-koa.

Lain esitöissä (HE 360/1992) todetaan koskien tavaran käyttöohjeita, että yleensä on lähdettävä siitä, että vieraskieliset ohjeet eivät ole riittä-viä. Jos kysymyksessä on hyvin rajatulle, erityistä asiantuntemusta omaavalle asiakaspiirille tarkoitettu tavara, ei kuitenkaan välttämättä ole perusteltua vaatia, että ohjeiden tulee olla suomen- tai ruotsinkielisiä, vaan tällöin voidaan pitää riittävänä, että tavaraan liittyy tarpeelliset englanninkieliset ohjeet. Kuluttajariitalautakunta katsoo, että sanottu voidaan tulkita koskevan myös tuotteen pakkauksessa olevia tuotetta koskevia tietoja.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, ettei tietokonepelien voida katsoa nyky-ään olevan sellainen tuoteryhmä, joka olisi kohdistettu rajatulle, erityistä asiantuntemusta omaavalle ryhmälle. Lisäksi lautakunta toteaa, että vaikka laitevaatimuksia koskevat tiedot ovat sisällöltään pääosin käytetystä kielestä riippumatonta terminologiaa, on kuluttajalle annettava mahdollisimman tarkat tiedot suomen- tai ruotsinkielellä ostopäätöksensä tueksi. Lähtökohdaksi ei myöskään voida ottaa, että kuluttajan täytyy kääntyä myyjän puoleen saadakseen tarvittavat tiedot tuotteesta suomenkielellä.

Edellä mainitut seikat huomioiden kuluttajariitalautakunta katsoo, että JK:lla on oikeus purkaa PC-peliä koskeva kauppa.

JK on vaatinut vahingonkorvauksena 25 euroa. JK ei ole kuitenkaan esittänyt selvitystä hänelle aiheutuneista kuluista. Näin ollen lautakunta ei suosita hyvitystä vahingonkorvausvaatimuksen osalta.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että JK toimittaa ostamansa pelin takaisin P:lle ja P maksaa takaisin JK:n maksaman kauppahinnan eli 24,95 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.4.2017