Etusivu » Lautakunnan ratkaisuja » ASUMISOIKEUSASUNTO. TUPAKOINTI ASUNNOSSA. VAKUUDEN PIDÄTTÄMINEN. ASUMISOIKEUSMAKSU.

ASUMISOIKEUSASUNTO. TUPAKOINTI ASUNNOSSA. VAKUUDEN PIDÄTTÄMINEN. ASUMISOIKEUSMAKSU.

Vuokravakuus

Diaarinumero: 5286/43/2014
Antopäivä: 05.04.2017

TT asui Suomen Asumisoikeus Oy:n omistamassa vuonna 1993 valmistuneessa asumisoikeusasunnossa helmikuusta 2010 syyskuun alkuun 2014. Tapauksessa on kiistaa siitä, että asumiskauden päätyttyä talon omistaja pidätti hänelle palautettavasta asumisoikeusmaksusta 2 000 euroa tupakoinnista aiheutuneen hajuongelman takia.

Vaatimukset TT vaatii, että talon omistaja maksaa pidättämänsä summan korkoineen. Sopimuksessa ei kielletty tupakointia. Asumisajan päätteeksi TT huolehti asunnon kattavasta siivouksesta. Talon tekninen isännöitsijä ei havainnut mitään hajuhaittaa 1.9.2014 pidetyssä muuttotarkastuksessa. TT ei osallistunut tämän jälkeen tehtyyn viimeiseen tarkastukseen.

Liitteitä Muuttotarkastuslomake 10.6.2014. Sen mukaan asunnossa on tupakoitu ja voimakas haju. Mikäli se ei lähde huolellisella siivoamisella, pidätetään 2 000 euroa.

Talon omistajan selvitys maksun pidätyksestä

Keski-Uudenmaan Talopalvelut Oy:n lasku huoneistokorjauksesta

Vastaus Kohteen tekninen isännöitsijä teki muuttotarkastuksen 10.6.2014. Tarkastus tehdään näin varhain ennen poismuuttoa, jotta asukkaalla on mahdollisuus korjata havaitut viat tai puutteet. Huoneistossa oli vahva tupakanhaju ja rakenteet olivat kellastuneet tupakansavusta. TT:lle ilmoitettiin, että häneltä pidätetään 2 000 euroa huoneiston saattamisesta hajuttomaksi, ellei asukas itse tee tarvittavaa toimia. Hänen kanssaan sovittiin myös poismuuton yhteydessä tehtävästä uudesta tarkastuksesta, jossa hajuongelmaa tarkastellaan. Tällöin asukas oli kuitenkin tuulettanut asuntoa pitäen kaikki ikkunat auki. Hajuhaittaa ei voitu arvioida, joten kohteessa järjestettiin vielä yksi tarkastus 3.9.2014. Sen rakenteisiin ja pintoihin oli jäänyt voimakas tupakan haju, mistä syystä se remontoitiin. Remontin todelliset kustannukset olivat 7 465,60 euroa.

Asukkaalta pidätetty summa on kohtuullinen.

Ratkaisun perustelut Asumisoikeusasunnoista annetun lain 14 §:n mukaan asumisoikeuden haltija on velvollinen korvaamaan talon omistajalle vahingon, jonka hän tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle. Asumisoikeuden haltija ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä asumisoikeussopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

Lautakunta pitää lähtökohtana, että talon omistajan kuuluu näyttää toteen väitteensä huoneiston tavanomaista suuremmasta kulumisesta ja asukkaan huolimattomuudesta.

TT:n kanssa tehdyssä sopimuksessa ei ollut kielletty tupakointia asunnossa. Asialla on merkitystä sille, missä määrin asumisajan kestäessä syntyneitä kunnostustarpeita voidaan pitää sopimuksen mukaisesta asumisesta johtuvana tavanomaisena kulumisena ja missä määrin ne johtuvat huolimattomuudesta. Jos tupakointia ei ole sopimuksessa kielletty, sitä ei voi pitää huolimattomana vaan talon omistajan hyväksymänä tavanomaiseen asumiseen kuuluvana menettelynä. On yleisesti tiedossa, että säännöllinen tupakointi huoneistossa aiheuttaa kellastumia pintoihin sekä hajuhaittoja. Näistä johtuvia korjaustarpeita voi tällöin pitää sopimuksen sallimana kulumisena, joista asumisoikeuden haltija ei vastaa.

Edellä esitetyin syin lautakunta pitää talon omistajan suorittamaa maksunpidätystä perusteettomana. Summa tulee maksaa TT:lle viivästyskorkoineen alkaen 15.9.2014, jolloin summa olisi sopimuksen mukaan kuulunut palauttaa. Vuotuinen viivästyskorko on tänä aikana ollut 7,5 prosenttia.

Suositus Lautakunta suosittaa, että Suomen Asumisoikeus Oy maksaa TT:lle 2 000 euroa viivästyskorkoineen 15.9.2014 alkaen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.4.2017