KÄYTETYN BMW 520 D- HENKILÖAUTON KAUPPA. PYÖRÄNLAAKEREIDEN JA ALATUKIVARREN RIKKOUTUMINEN.

Vahingonkorvaus

Diaarinumero: 5384/33/2014
Antopäivä: 03.06.2016

LL osti 9.4.2014 L Oy:ltä (jäljempänä L) käytetyn, 1.10.2010 ensirekisteröidyn BMW 520 D -henkilöauton 39 630 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupan tekohetkellä noin 90 000 kilometriä.

Auton oikea alatukivarsi ja molempien etupyörien laakerit jouduttiin uusimaan syyskuussa 2014, jolloin auton matkamittarin lukema oli 104 858 kilometriä. Auto korjattiin Delta Bavarian korjaamolla. Korjauskustannukset olivat vianetsintäkuluineen 1 112,95 euroa.

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko autossa L:n vastuulle kuuluva virhe pyöränlaakereiden ja alatukivarren kunnon vuoksi.

Vaatimukset LL vaatii 1 112,95 euron korvausta.

LL:n mukaan autossa havaittiin 4 000 kilometrin käytön jälkeen hankaava ääni, jonka syyksi todettiin vasta syksyllä laakeri- ja alatukivarsivika. LL:n mielestä vika on ollut autossa jo myyntihetkellä. Vika olisi pitänyt havaita viimeistään, kun autoa korjattiin ensimmäisen kerran L:n Lahden korjaamolla 23.5.2014. L ilmoitti tuolloin, että hankaus johtui liasta, joka puhdistettiin. Ääni hävisi hetkellisesti, mutta alkoi pian uudelleen. Auto vietiin Delta Bavarian tutkittavaksi, kun ääni muuttui rasittavan kovaksi. Tarvittavista korjauksista saatiin tiedot, jotka välitettiin L:lle. L ei osallistunut kustannuksiin. Korjauskustannukset olivat vianmäärityskuluineen 1 112,95 euroa. LL on liittänyt valitukseensa Delta Bavarian korjauslaskut.

Vastaus L:n mukaan autolle tehtiin vaihtoautotarkastus 10.4.2014, jolloin autossa ei havaittu vikoja tai puutteita. Asiakas reklamoi hankaavasta äänestä toukokuussa 2014. Auto vietiin L:n Lahden liikkeen tarkastettavaksi, eikä siinä havaittu korjaamokäynnillä 23.5.2014 vikaa. Auton matkamittarin lukema oli kyseisenä päivänä 95 424 kilometriä.

Asiakas reklamoi hankaavasta viasta 10.9.2014, jolloin auto on viety Delta Bavarian huoltopisteeseen. Delta Bavaria on antanut kustannusarvion, jossa on suositeltu etupyöränlaakereiden sekä etujarrulevyjen ja -palojen uusimista. Lisäksi on mainittu alatukivarren vaihto ja ohjauskulmien säätö. Nämä kaikki ovat normaalia kulumista, joka kuuluu auton käyttökustannuksiin.

Auto on ollut normaalisti asiakkaan käytössä, eikä hän ole 23.5.2014-10.9.2014 välisenä aikana ollut yhteydessä Laakkoseen tai toimittanut lisätietoa tai reklamoinut hankauksesta. On oletettavaa, että auto on ollut käyttökunnossa, sillä autolla on ajettu L:n Lahdessa tekemän tarkastuksen jälkeen 9 434 kilometriä. L pitää valitusta edellä esitetyn perusteella aiheettomana.

Ratkaisun perustelut Kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3 kohdan mukaan jos tavara on myyty "sellaisena kuin se on" tai samankaltaista varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Käytetyn auton kaupassa virhettä arvioidaan paitsi auton hinnan, myös erityisesti sen perusteella, mitä ostaja voi odottaa auton kunnolta, kun otetaan huomioon auton ikä, ajomäärä ja huoltohistoria.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että auton tukivarret ja pyöränlaakerit kestävät autoa tavanomaisesti käytettäessä pidempään kuin tässä tapauksessa on tapahtunut. Autossa on näin ollen ollut ennenaikaisen rikkoutumisen vuoksi kuluttajansuojalain 5 luvun 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Vahingonkorvauksen määrän arviointi perustuu ilmenneen virheen laadun ja korjauskustannusten lisäksi auton ikään, ajomäärään sekä kauppahintaan. Alatukivarret ja pyöränlaakerit kuluvat auton tavanomaisen käytön myötä, joten auto on tullut siihen asennettujen uusien osien myötä iältään ja ajomäärältään vastaavia autoja parempaan kuntoon, miltä osin korjauksista on syntynyt ostajalle hyötyä. L:n tulee myös korvata vianetsintäkulut. Lautakunta harkitsee edellä esitetyn perusteella vahingonkorvauksen kokonaismääräksi 500 euroa.

Suositus Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että L Oy maksaa LL:lle vahingonkorvauksena 500 euroa.

 
Julkaistu 3.6.2016