ALAIKÄISEN TEKEMÄ SOPIMUS. SOPIMUKSEN PÄTEVYYS. TIETOKONEPELI.

Diaarinumero: 2960/36/2013
Antopäivä: 14.03.2014

H:n 14-vuotias poika K teki 3.7.2013 Game Oy:n kanssa kolmen kuukauden sopimuksen internetissä käytettävästä XBox Live Gold -peliominaisuudesta pelikonsoliin. Sopimuksella ostettiin pojan nimissä olevalle XBox Live -tilille lisäominaisuuksia. Kauppahinta koko sopi-muskaudelta oli 22,90 euroa ja se maksettiin kokonaisuudessaan ostohetkellä. Asiassa on riitaa siitä, onko alaikäisen tekemä sopimus sitova.

Vaatimukset

H vaatii, että sopimus perutaan.

H soitti heti sopimuksentekopäivänä Gamelle peruakseen poikansa tekemän sopimuksen. Myyjän mukaan kauppaa ei voinut enää perua, koska peli oli aktivoitu koodilla, jota ei voi palauttaa.

H:lle selvisi lautakuntakäsittelyn aikana, että poika oli ennen ostohetkeä itse avannut XBox-tilin ilman H:n antamaa lupaa. Pojan mukaan hänen ikäänsä ei kysytty missään vaiheessa tilin avaamisen yhteydessä.

H haluaa peruuttaa sopimuksen, jonka Game teki 14-vuotiaan kanssa ilman vanhempien lupaa. Kyse ei ollut kertaostoksesta, koska sopimuksen kesto oli kolme kuukautta. Peliajalla voi pelata sekä katsoa alaikäisiltä kiellettyjä pelejä ja elokuvia.

Vastaus

Myyjä kiistää vaatimukset.

Kyse on aikuistenkin keskuudessa suositusta arkipäivän tuotteesta. Se on hinnaltaan 14-vuotiaalle pienehkö ostos.

Käytännössä kyseessä on kuitille tulostuva koodi, joka avaa asiakkaan jo olemassa olevaan XBox Live-jäsenyyteen lisäominaisuuksia. Käyttääkseen tuotetta asiakkaalla on oltava XBox Live-tili. Se luodaan käsin joko XBox 360-pelikonsolin avulla tai tietokoneella nettiselaimen kautta. Tilin luodakseen on oltava vähintään 16-vuotias. Sitä nuoremmille vanhempien tulee luoda tili.

H:n pojalla on siis ollut jo tili ja pakollinen rekisteröityminen on tehty Microsoftin kanssa tilin luomisvaiheessa. Tuotteen ostaminen ei velvoita lisäostoksiin, vaan kolmen kuukauden jakson jälkeen jäsenyys päättyy.

Ratkaisu

Holhoustoimilain 24 §:n mukaan vajaavaltainen voi tehdä sopimuksia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Lain 26 §:n mukaan oikeustoimi, jonka tekemiseen vajaavaltaisella ei ollut oikeutta, ei sido häntä, jollei hänen edunvalvojansa ole antanut siihen suostumustaan.

Kun arvioidaan, onko alaikäisen vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi sitova ilman edunvalvojan suostumusta eli tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen, on otettava huomioon muun muassa vajaavaltaisen ikä sekä ostettujen tuotteiden hinta. Myös se, mitä on ostettu, on merkityksellistä arvioinnissa. Olosuhteisiin nähden tavanomaisina ja merkitykseltään vä-häisinä hankintoina voidaan pitää tuotteita, joita samanikäiset lapset yleensä käyttävät ja jotka ovat kohtuuhintaisia.

Asiassa on selvitetty, että H:n 14-vuotias poika oli avannut Microsoftin XBox Live-tilin. Sen jälkeen hän oli ostanut Gamesta tililleen kolmen kuukauden Gold-jäsenyyden, jolla sai tilille lisäominaisuuksia. Jäsenyy-den hinta oli 22,90 euroa ja se suoritettiin oston yhteydessä.

Kysymys on sopimuksesta, joka ei asiassa annetun selvityksen mukaan johda mihinkään jatkosopimuksiin. Lautakunta toteaa, että pelikonsoleille ostettavat lisäominaisuudet ovat nykyään tavanomaisia kaupan kohteita 14-vuotiaalle. Ottaen huomioon tuotteen hinnan ja laadun lautakunta katsoo, että kauppa sitoo H:n poikaa K:ta.

Kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.3.2014