ÄLYPUHELIMEN KAUPPA. TAVARAN VIRHE. VIRHETTÄ EI OLLUT MAHDOLLIS-TA KORJATA. TULIKO OSTAJAN TYYTYÄ HÄNELLE LUOVUTETTUUN TOISENLAISEEN PUHELIMEEN?

Diaarinumero: 4882/32/2012
Antopäivä: 05.03.2014

Kuluttaja N osti 25.10.2011 C -nimisestä liikkeestä luottosopimuksella Nokia X7 -merkkisen älypuhelimen. N ilmoittaa kauppahinnan olleen noin 470 euroa, josta hän on maksanut noin 220 euroa. Älypuhelimen valmistaja Nokia Oyj myönsi puhelimelle kahden vuoden takuun.

Netin käyttö puhelimella osoittautui hankalaksi: kun nettiin pääsi, ei tapahtunut mitään, vaan oli odotettava kauan aikaa toimintojen alkamista. Kun nettiä oli käyttänyt jonkin aikaa, toiminta jämähti kokonaan. Päivityksistä oli vain hetkellinen apu.

Koska vikaa ei saatu korjaustoimenpiteillä poistetuksi, puhelin vaihdettiin 26.9.2012 uuteen, näyttöruudultaan pienempään, mutta muutoin vastaavaan uudempaan puhelinmalliin. Valituksessa on kysymys siitä, tuliko ostajan tyytyä vaihtoon.

Vaatimukset

N vaatii kaupan purkua.

N ilmoittaa, ettei hän ole ollut tyytyväinen vaihdettuun puhelimeen missään vaiheessa. Puhelin on pienempi ja halvempi kuin entinen puhelin.

Ennen puhelimen vaihtamista N:n puhelin oli ollut myyjän ja valmistajan valtuuttamassa paikallisessa takuuhuoltoliike Komofon Oy:ssä korjattavana neljä kertaa. Huoltojen yhteenlaskettu aika oli runsas kuukausi. N nouti uuden puhelimen Komofonilta, jonne se oli toimitettu myyjän ja valmistajan toimesta. Komofonilta oli ilmoitettu, että uusi puhelin oli merkiltään Nokia 701 ja että se olisi joko samanarvoinen tai parempi kuin N:n entinen puhelin. Kotona kävi kuitenkin ilmi, että uusi puhelin oli kooltaan pienempi, minkä vuoksi sillä oli vaikea kirjoittaa tekstiviestejä. Nettitietojen mukaan puhelin oli myös hinnaltaan yli 100 euroa entistä puhelinta halvempi. N oli ottanut heti yhteyttä Nokiaan ja pyytänyt kaupan purkua, mutta siihen ei suostuttu. Myöskään myyjäliike ei purkanut kauppaa.

Vastaukset

1) C toteaa vastauksessaan, että se ei ole vaihtanut puhelinta toiseen, vaan sen on tehnyt Nokia. C ei voi vastata Nokian tekemistä päätöksistä tässä asiassa. C:n puhelinosaston mukaan kyseiset puhelimet ovat vastaavanlaiset.

2) Nokian mukaan N:n puhelimessa oli sellainen vika, jota ei ollut mahdollista korjata. Koska kyseistä X7-laitemallia ei ollut enää saatavilla, laite vaihdettiin teknisesti vastaavaan Nokia 701 -malliin. Kun verrataan Nokia X7 -mallin sekä Nokia 701 -mallin teknisiä ominaisuuksia, molemmissa laitteissa on saman kokoluokan kamerat sekä laitteen muisti. Taajuusalueet sekä tiedonsiirtonopeudet ovat samat. Lisänä Nokia 701 -mallissa on paremmat virranhallinta- sekä valmiusajat kuin X7 -mallissa. Laitteiden koko eroaa siten, että Nokia 701-malli on kooltaan pienempi. Nokia on vaihtanut laitteen asiakkaalle toiseen malliin asiakaspalvelullisista syistä. Jos asiakas ei hyväksy vaihtoa, hän voi neuvotella asiassa alkuperäisen laitteen hänelle myyneen liikkeen kanssa esimerkiksi kaupan purkamisesta.

Ratkaisun perustelut

Kuluttajariitalautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että N:lle myydyssä älypuhelimessa merkiltään Nokia X7 on ollut kuluttajansuojalain mukainen virhe, jota ei ole ollut varaosien puuttumisen vuoksi mahdollista enää korjata. Koska myöskään uutta täysin samanlaista Nokia X7 -merkkistä älypuhelinta ei ole ollut enää saatavilla, Nokia on luovuttanut N:lle vioittuneen laitteen tilalle Nokia 701 -merkkisen puhelimen. N ei ole hyväksynyt tätä ratkaisua, koska uusi puhelin on kooltaan edellistä puhelinta pienempi. N:n valintakriteerinä oli alun perinkin ollut laaja näyttöruutu.

Kuluttajariitalautakunta on tarkastellut kyseisiä puhelinmalleista nettikuvien perusteella 1:1 mittakaavalla valmistettuja pahvimalleja. Niistä on havaittavissa näyttöruudun lävistäjän puolen tuuman mittaeron selvä vaikutus tekstien luettavuuteen.

Nopeasti kehittyvien tuoteryhmien kohdalla voi olla perusteltua, että kuluttaja tyytyy virheen oikaisuna korvaavaan tuotteeseen, joka ei täysin vastaa ostettua tuotetta. Se ei kuitenkaan voi poiketa olennaisilta ominaisuuksiltaan ostajalle epäedullisella tavalla ostetusta puhelimesta. Tekstien ja kuvien luettavuus on älypuhelimissa niiden olennainen ominaisuus.

Lautakunta toteaa, että N:lle luovutettu uusi puhelin on näyttöruudun koon osalta poikennut siinä määrin hänen ostamastaan puhelimesta, ettei N ole ollut velvollinen ottamaan sitä vastaan.

Lähtökohtaisesti myyjä vastaa aina tavaran virheestä ostajalle. Kuluttajansuojalain 5 luvun 31 §:n mukaan ostajalla on kuitenkin oikeus kohdistaa tavaran virheeseen perustuva vaatimuksensa myyjän lisäksi myös elinkeinonharjoittajaan, joka aikaisemmassa myyntiportaassa on luovuttanut tavaran jälleenmyyntiä varten. Näin ollen N:lla on oikeus esittää vaatimuksensa tavaran virheen johdosta myös Nokiaa kohtaan.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan myyjä saa omalla kustannuksellaan oikaista myydyssä tavarassa olleen virheen, jos hän ostajan ilmoitettua virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Virheen oikaisu voi tapahtua joko siten, että virhe korjataan tai ostajalle toimitetaan virheetön tavara. Lautakunta toteaa, että Nokia ei ole oikaissut virhettä edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla.

Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ostaja saa kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n nojalla 1) vaatia hinnanalennusta; tai 2) purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

N:lla on oikeus kaupan purkuun, koska virhe ei ole vähäinen.

Kaupan purkamisen yhteydessä ostaja on velvollinen suorittamaan myyjätaholle korvausta tavaran käytöstä saamastaan hyödystä. Puhelimen toiminnassa oli N:n selvityksen mukaan ollut ongelmia jo alusta alkaen, minkä vuoksi puhelin oli ollut korjattavana useita kertoja. Vikojen vuoksi puhelin on vaihdettu uuteen laitteeseen. Lautakunta katsoo, että puhelimen käyttö on ollut N:lle siinä määrin vaivalloista, ettei hän ole velvollinen suorittamaan myyjätaholle käyttöhyötykorvausta puhelimesta.

Suositus

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että C ja Nokia Oyj yhteisvastuullisesti purkavat matkapuhelimen kaupan ja palauttavat N;lle sen osan puhelimen kauppahinnasta, jonka hän on maksanut. N ei ole velvollinen maksamaan loppuosaa kauppahinnasta. N:n tulee palauttaa puhelin myyjälle.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.3.2014