VASTUUVAKUUTUS. KAUPAN VASTUU. KOROSTUNUT HUOLELLISUUSVELVOLLISUUS.

Diaarinumero: 1680/38/2011
Antopäivä: 04.03.2014

K asioi 9.11.2010 marketissa ja kompastui hedelmäosaston käytävällä olleeseen kuormalavaan. Marketilla Vakuutusyhtiö Oy:n myöntämä vastuuvakuutus. Asiassa on erimielisyyttä siitä, onko K:lla oikeus vakuutuskorvaukseen.

Vaatimukset

K vaatii Vakuutusyhtiö Oy:ltä korvausta selvitysten mukaisista terveydenhoitokuluista.

K oli tapahtumanhetkellä kaupan hedelmäosastolla ja oli valinnut punnittavakseen tomaatteja. Kävellessään punnitsemaan tomaatteja hän kompastui käytävälle jätettyyn puiseen kuljetusalustaan. Alusta oli tapahtumahetkellä tyhjillään. K kaatui kovalle lattialle ja sai iskun lantioonsa, yläkehoonsa sekä oikeaan jalkaansa. Oikean jalan nivunen kipeytyi, ylävartaloon tuli mustelmia ja liikkuminen tuli vaikeaksi. Lääkäri määräsi K:n röntgeniin, fysioterapiaan sekä nivelten ja nikamien hoitoon.

K katsoo, että myyjäliikkeen työntekijät olivat toimineet huolimattomasti, koska tyhjä lava oli jätetty hedelmätiskien väliin.

Vastaus

Vakuutusyhtiö Oy kiistää vaatimukset.

Vastuuvakuutusturvaehdon 201 kohdan 201.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Vahinkoilmoituksen mukaan K oli kompastunut käytävällä olleeseen kuormalavaan, jolla oli tuotu hedelmä- ja vihannesosastolle kurkkuja. Vastoin K:n kertomaa vakuutuksenottajan mukaan kurkkujen purkaminen oli vielä kesken. Purkamisesta vastaava henkilö oli hetkeksi poistunut paikalta, jolloin K oli iskenyt jalkansa lavan reunaan ja kaatunut.

Kuormalava on jokapäiväinen ja tarpeellinen työväline myymälässä silloin, kun sitä käytetään ison tavaramäärän tuomiseen osastolle. Lava oli iso tavallinen puinen kuormalava ja hyvin havaittavissa. Se oli kiinni viereisessä tavarahyllyssä eikä levällään keskellä lattiaa. Lavalla oli edelleen kurkkulaatikoita, koska purkaminen oli kesken.

Vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko on tapahtunut, koska K on katsonut muualle ja tämän takia kompastunut lavaan. Vahingon ei voida katsoa aiheutuneen huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä myymälän hoidossa. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottajalle ei ole voinut syntyä lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta, vaan vahinko on ollut tapaturmaluonteinen.

Ratkaisu

Asiaan soveltuvien vakuutusehtojen kohdan 201.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutunut henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Asiassa on arvioitava sitä, onko vakuutuksenottaja aiheuttanut K:n kaatumisen tahallisesti tai tuottamuksesta.

Elinkeinonharjoittaja on vastuussa siitä, että asiakkaat voivat asioida sen tiloissa turvallisesti. Vastuu on luonteeltaan korostunutta huolellisuusvelvollisuutta, mutta vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää kuitenkin elinkeinonharjoittajan tuottamusta. Elinkeinonharjoittaja ei siten vastaa kaikista vahingoista, joita sen tiloissa aiheutuu.

Lautakunta toteaa, että kauppatoiminnassa on tavanomaista täyttää hyllyjä myös liikkeen asiointiaikana. Kuormalava on hyllyjen täytössä tyypillisesti käytetty apuväline ja kuluttajien tulee varautua siihen, että niitä on kauppojen käytävillä. Selvitys ei ole osoittanut, että tässä tapauksessa lavan sijoittelussa tai vihannestiskien täytössä olisi menetelty tavallisuudesta poikkeavalla tavalla.

Kuluttajariitalautakunta katsoo vakuutuksenottajan näyttäneen menetelleensä huolellisesti. Selvityksen perusteella K:n katsotaan kaatuneen tapaturmaisesti.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 4.3.2014