Matkapuhelimen kauppa. Latausliitin vioittunut. Takuu.

kytkykauppa
matkapuhelin
takuu

Diaarinumero: 4797/32/12
Antopäivä: 05.08.2013

Kirjoita tähän

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 5.6.2012 matkapuhelimen. Kysymys oli niin sanotusta kytkykauppasopimuksesta. Puhelimelle oli myönnetty kahden vuoden takuu. K:n kertoman mukaan puhelin oli toiminut ja latautunut moitteettomasti vielä 17.10.2012 illalla. Seuraavana aamupäivänä 18.10.2012 se ei ollut kuitenkaan enää latautunut. K:n mukaan puhelimelle ei ollut tällä välin tapahtunut mitään eli se ei ollut pudonnut eikä kastunut eikä sitä ollut muutenkaan käsitelty vahinkoa aiheuttavalla tavalla.

K toimitti puhelimen 18.10.2012 elinkeinonharjoittajan (EH) myymälään, josta se toimitettiin takuuhuoltoliikkeeseen tutkittavaksi. Huoltoliikkeen mukaan puhelimessa oli mekaaninen vaurio, joka oli syntynyt ulkoisesta rasituksesta, minkä vuoksi vioittuminen ei kuulunut takuun piiriin. Korjauskulujen kustannusarvioksi huoltoliike ilmoitti 340 euroa. Koska K ei suostunut maksulliseen korjaukseen, puhelin palautettiin EH:n myymälään, jolle huoltoliike esitti 31 euron tarkastuslaskun. Puhelin on edelleen myymälässä.

VAATIMUKSET

K vaatii veloituksetonta puhelimen takuukorjausta.

K kiistää käyttövirheen. Hän oli pyytänyt huoltoliikkeeltä raporttia, josta ilmenisi vika ja sen aiheuttaja, mutta sellaista selvitystä hänelle ei ole toimitettu.

VASTAUS

EH toteaa vastauksessaan, että puhelimen vauriota tutkineen huoltoliikkeen asiantuntijoiden mukaan K:n matkapuhelimessa on todettu mekaaninen vaurio. Näin ollen puhelimessa ilmennyt vika ei ole materiaali- eikä valmistusvirhe eikä se kuulu valmistajan myöntämän takuun piiriin. Kysymys ei ole myöskään kuluttajansuojalaissa tarkoitetusta virheestä, josta myyjä olisi vastuussa. Puhelimen vaurioituminen on johtunut tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta vastaavasta puhelimen ostamisen jälkeen tapahtuneesta seikasta, joka ei ole myyjän vastuulla. Vaurion aiheuttajaa on huoltoliikkeen tai EH:n mahdotonta arvioida. Edellä mainituin perustein EH kiistää K:n vaatimuksen perusteettomana.

MUUT SELVITYKSET

Kuluttajariitalautakunnan insinööri on tarkastanut 11.2.2013

K:n matkapuhelimen. Lausunnosta käy ilmi seuraavaa:

Tarkastaja ilmoittaa verranneensa K:n puhelinta useisiin muihin vastaaviin puhelinmalleihin, joissa on ollut kysymys samasta viasta eli microUSB-liittimen irtautumisesta tinatyynyistään.

Vaurion alkusyynä on tarkastajan mukaan ilmeisesti liitinpinnien eristekielekkeen murtuminen pohjan heikosti kuitusitoutuneesta kauluksestaan, jolloin se on päässyt menemään vinoon asentoon. Liitinrungon ohjausholkin D-muoto estää tehokkaasti väärinpäin kytkemisen eikä tässä tapauksessa ole havaittavissa kyseistä kytkentävirhettä. Vastaavasti liitinpistoke on virheetön; se on taivuttamaton ja muodossaan. Osasyynä liitinpistokkeen sivuttaissuuntaiseen vinoasennukseen on mahdollisesti liitinrungon ohjausholkin ja pistokkeen keskinäinen väljyys, josta syystä osa liittimeen kohdistuvasta väännöstä rasittaa myös liittimen ja piirikortin välisiä juotostyynyjä (padeja). Seuraava latauskytkentä on painanut vinoon päässeen kielekkeen irti johtimien juotoksista siististi, foliopintaa vahingoittamatta. Samalla liitinrungon metallinen pohjatukikaulus on irtautunut toisen reunan tinauksestaan. Rakenne ei kestä jatkuvaa päivittäistä latauskäyttöä eikä datasiirtoa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n mukaan jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan (takuu), tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että K:n matkapuhelimen lataustoiminnossa ilmeni ongelma runsaan neljän kuukauden kuluttua ostosta, jolloin laitteelle myönnetty takuu oli voimassa. Takuuhuoltoliikkeen tarkastuksessa on todettu, että puhelimessa on ollut mekaaninen vaurio, joka on syntynyt ulkoisesta rasituksesta. Sen vuoksi korjausta ei ole hyväksytty takuun piiriin.

Elinkeinonharjoittajalla on näyttötaakka siitä, että takuuaikana tapahtunut vikaantuminen on johtunut tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.

Myyjätaho ei ole tässä tapauksessa esittänyt muuta näyttöä asiasta kuin takuuhuoltoliikkeen tarkastusraportin, jossa todetaan, että laitteessa on mekaaninen vaurio. Tämän lisäksi huoltoliike on toimittanut kuvan vauriokohteesta. Huoltoliikkeen lausunnossa ei ole tarkemmin selvitetty vaurioiden aiheutumisen syytä.

Kuluttajariitalautakunta pitää asiassa selvitettynä, että kysymyksessä on tyypillinen liitinpinnien eristekielekkeen murtuma. Latausliittimessä on ilmennyt siinä määrin heikkorakenteisuutta, ettei liittimen rakenne kestä jatkuvaa päivittäistä käyttöä lataamiseen ja datasiirtoon.

Kuluttajariitalautakunta katsoo, että myyjätaho ei ole saattanut todennäköiseksi, että latausliittimen vioittuminen olisi johtunut tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Kaupan kohteessa on siten ollut kuluttajansuojalain 5 luvussa tarkoitettu virhe, josta myyjä on vastuussa ostajalle.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä oikaisee tavaran virheen joko korjaamalla tavaran tai toimittamalla uuden virheettömän tuotteen. Oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa.

Edellä olevan nojalla lautakunta hyväksyy K:n vaatimuksen matkapuhelimen virheen oikaisemisesta.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH korjauttaa kustannuksellaan K:n matkapuhelimen kuntoon. Vaihtoehtoisesti yhtiöllä on oikeus toimittaa K:lle uusi samanlainen tai vastaava matkapuhelin entisen tilalle.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 5.8.2013