Kuluttajariitalautakunnan toimivalta.

toimivalta

Diaarinumero: 2711/36/11
Antopäivä: 14.11.2012

Valittajat ovat tehneet valituksen Kuluttajariitalautakuntaan. Valitus koskee autojen vaurioitumista.

RATKAISU

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi.

Tässä tapauksessa valitus koskee elinkeinonharjoittajan marjakojun aiheuttamia vaurioita autoille, jotka olivat pysäköityinä kaupan pysäköintialueella. Korvausta vaaditaan autoille aiheutuneiden vaurioiden vuoksi.

Annetun selvityksen perusteella valittajat ja elinkeinonharjoittaja eivät ole olleet sopimussuhteessa toisiinsa nähden. Valittajat eivät ole hankkineet elinkeinonharjoittajalta kulutushyödykettä eivätkä olleet sellaista edes hankkimassa. Elinkeinonharjoittajan marjakojujen lentäminen ei myöskään liity valittajien ja ko kaupan väliseen sopimussuhteeseen kulutushyödykkeestä tai sen hankinnasta. Edellä mainitun perustein lautakunta katsoo, että se ei ole toimivaltainen käsittelemään asiaa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 14.11.2012