Lahjakortti. Vanhentuminen.

vanhentuminen
lahjakortti

Diaarinumero: 1723/36/11
Antopäivä: 07.11.2012

Kuluttajalla (jäljempänä K) on elinkeinonharjoittajalta (EH) 27.5.2010 ostettu 200 euron lahjakortti. Lahjakortissa lukee sen olevan voimassa kuusi kuukautta. K on käyttänyt lahjakortin summasta 7,50 euroa. Asiassa on riitaa siitä, onko lahjakortti vanhentunut.

VAATIMUKSET

K vaatii saada tehdä lahjakortilla ostoksia 192,50 eurolla tai vaihtoehtoisesti hän vaatii myyjää palauttamaan kyseisen rahamäärän.

K huomasi lahjakortin vanhentuneen huhtikuun 2011 alussa myyjän kertoessa, ettei sitä voi enää käyttää ostoksiin. K ei ollut kiinnittänyt huomiota lahjakortin voimassaoloaikaan, koska hänen mukaansa myyjällä ei ole oikeutta saada rahaa vastikkeettomasti.

Loppusyksystä K keskusteli myyjän kanssa aseen ostamisesta. Tuolloin myyjä ilmoitti, että siihen voisi käyttää lahjakortin loppusumman. Koska sopivaa asetta ei kuitenkaan ollut tarjolla, K päätti harkita aseen ostamista myöhemmin. Myyjä ei huomauttanut lahjakortin voimassaoloajasta.

Myyjän antaman vastauksen johdosta K toteaa, että myyjä olisi voinut huomauttaa lahjakortista, kun K vieraili liikkeessä ja teki ostoksia käteisellä. Myyjä ei ole ehdottanut lahjakortin käyttämistä vähitellen pienempiin ostoksiin. K ei voinut pyytää lahjakortille jatkoaikaa, koska hän ei ollut huomannut sillä olevan voimassaoloaikaa ylipäätään. Myyjä olisi voinut huomauttaa jatkoajasta ja kortin voimassaoloajasta. Myyjälle ei aiheudu vahinkoa muutaman kuukauden vanhentuneen lahjakortin hyväksymisestä.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimukset.

Lahjakortin voimassaoloaika kuusi kuukautta ilmenee kortista selvästi. Voimassaoloajasta sovitaan yleensä lahjakortin ostajan kanssa. K kävi kortin saatuaan useita kertoja katsomassa, mihin voisi käyttää lahjakortin, mutta sopivaa kohdetta ei löytynyt. Loppukesästä myyjä ehdotti, että K käyttäisi lahjakortin rahamäärän vähitellen pienempiin ostoksiin. Välillä K osti tuotteita myös käteisellä. Alkutalvella hän tuli jälleen liikkeeseen ja oli kiinnostunut aseen ostamisesta. Myyjä lupasi hankkia K:n haluaman aseen hyllyyn, mutta K ei tullut katsomaan asetta. Kevättalvella 2011 hän tuli kysymään, mitä olisi tehtävissä, kun kortti oli mennyt vanhaksi. K:lla olisi ollut mahdollisuus kortin voimassaoloaikana pyytää sille jatkoaikaa, mutta hän ei pyytänyt sitä.

K:n antaman lisäselvityksen johdosta myyjä toteaa, ettei myyjällä ole velvollisuutta huolehtia asiakkaiden lahjakorttien voimassaolosta.

Edellä olevasta huolimatta myyjä tarjoaa kuitenkin K:lle mahdollisuutta käyttää lahjakorttia liikkeen hyllyssä olevan yhdistelmäaseen oston yhteydessä. Myyjän mukaan K oli ollut aiemmin kiinnostunut kyseisestä tuotteesta.

RATKAISU

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan silloin kun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta.

Kuluttajariitalautakunta toteaa sille toimitetun lahjakortin kopion perusteella, että 200 euron lahjakortissa on selvästi ilmaistu sen ostopäivä sekä se seikka, että lahjakortti on voimassa kuusi kuukautta. Lautakunta katsoo, että K:n on täytynyt lahjakortin avatessaan huomata kyseinen voimassaoloaika.

Edelleen lautakunta katsoo, että myyjällä on oikeus määritellä lahjakortille voimassaoloaika. Voimassaoloaika ei saa kuitenkaan olla kohtuuttoman lyhyt. Puolen vuoden voimassaoloaikaa ei ole tässä tapauksessa pidettävä kohtuuttoman lyhyenä, vaan melko tavanomaisena. Kuluttajan tulee ymmärtää, etteivät lahjakortit ole voimassa määräämätöntä aikaa.

Lautakunta toteaa vielä, ettei myyjällä ole velvollisuutta huolehtia siitä, että lahjakortti tulee käytetyksi sen voimassaoloaikana. Vastuu tästä on kuluttajalla.

Edellä mainituilla perusteilla kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa K:n vaatimaa hyvitystä.

Koska EH on kuitenkin luvannut, että K saa käyttää vanhentunutta lahjakorttia osasuorituksena aseyhdistelmän oston yhteydessä, Kuluttajariitalautakunta suosittaa sitä menettelemään lupauksensa mukaisesti, mikäli K haluaa käyttää tätä tarjousta hyväkseen.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 7.11.2012