Pöytätietokoneen kauppa. Tavaran virhe. Kestoikä. Kaupanpurkuvaatimus.

tietokoneen kauppa
tavaran virhe
kaupan purkuvaatimus
kestoikä

Diaarinumero: 402/32/11
Antopäivä: 21.05.2012

Kuluttaja (jäljempänä K) osti 11.10.2007 elinkeinonharjoittajalta (EH) maahantuoman pöytätietokoneen, jonka hinnaksi hän ilmoittaa 800 euroa. EH oli myöntänyt sille vuoden takuun. K valittaa koneen toistuvista sammuiluista. Ensimmäisen kerran tätä ilmeni kesäkuussa 2009. Laite oli EH:n huollossa heinäkuussa 2009 ja seuraavan kerran saman vuoden syyskuussa. Huoltotositteen mukaan EH on vaihtanut koneeseen 6.10.2009 emolevyn ja suorittanut BIOS-päivityksen. Huoltotositteeseen on kuitenkin merkitty, että koneesta ei ollut löydetty vikaa, vaan se oli läpäissyt kaikki testit onnistuneesti.

Seuraavan kerran kone sammui K:n mukaan lokakuussa 2010. Emolevyviasta oli jälleen kysymys. Valitus on aiheutunut siitä, että EH ei katsonut olevansa vastuussa enää kolmen vuoden ikäisestä laitteesta.

VAATIMUKSET

K vaatii joko kaupan purkua ja kauppahinnan palauttamista tai tietokoneen vaihtoa uuteen tietokoneeseen. K:n mielestä näin kalliin tietokoneen tulisi kestää pitempään kuin kolme vuotta. Koneessa on tyyppivika.

K on tarkastuttanut tietokoneensa paikallisessa huoltoliikkeessä 25.1.2011. Huoltoliikkeen lausunnossa todetaan, että emolevy on vioittunut. Emolevyn PCI-Express-väylä ei tunnista erillistä näytönohjainkorttia. Huoltoliike ilmoittaa vielä, että samanmallisia tietokoneita on sen huollossa käynyt useita saman vian vuoksi.

Tietokoneen korjauskustannukset olisivat 665 euroa.

VASTAUS

EH ilmoittaa vastauksessaan K:n ostaneen kannettavan tietokoneen 11.10.2007. Kuluttaja valittaa nyt viasta, joka on tullut koneeseen sen ollessa kolme vuotta vanha. EH katsoo, että sillä ei ole vastuuta enää näin iäkkään tietokoneen vioittumisesta.

K on liittänyt valitukseensa kolmannen osapuolen lausunnon. jossa viitataan koneen PCI-express väylän tyyppivikaan. EH:n asiantuntijat ovat tarkistaneet EH-rekisterit ja tässä nimenomaisessa mallissa ei ole mainitun kaltaista tyyppivikaa. EH:n tiedossa on kuitenkin, että jotkut asiakkaat ovat vaihtaneet näytönohjaimen uuteen tehokkaampaan malliin kuin laitteessa alun perin on ollut. Tämä puolestaan on saattanut johtaa virtalähteen riittämättömyyteen (toisin sanoen virran tuotannon riittämttömyyteen) tai siihen, ettei PCI-express-väylä tunnista uutta näytönohjainta. Tämä johtuu siitä, että uusi näytönohjain sisältää sellaista tekniikkaa, joka ei ole yhteensopiva koneessa olevan PCI-express-väylän kanssa. Tällaisessa tilanteessa ei ole kuitenkaan kyseessä EH:n laitevika, vaan se on aiheutunut siitä syystä, että laitteeseen on asennettu muu kuin siinä alun perin ollut näytönohjain. Se ei ole ominaisuuksiltaan sopinut kyseiseen tuotteeseen. Laitevalmistaja ei voi taata laitteen yhteensopivuutta niin sanottuun tulevaan tekniikkaan.

VALITTAJA VASTAUKSESTA

K toteaa vastauksen johdosta antamassaan lisäselvityksessä, että EH puhuu vastauksessaan kannettavasta tietokoneesta. K:n ostama kone on ollut pöytätietokone. EH:n mielestä hintataso on mitätön. K:n mielestä 800 euron hinta tietokoneelle on melko kallis. Tietokonetta ei ole avattu muualla kuin EH:n huollossa, joten K:n toimesta näytönohjainta ei ole vaihdettu.

RATKAISUN PERUSTELUT

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jollei muuta voida katsoa sovitun, tavaran tulee muun muassa kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

Koska takuu ei ole ollut enää voimassa, ostajalla on lähtökohtainen näyttövelvollisuus siitä, että myydyssä tavarassa on ollut virhe. Lautakunta on kuitenkin vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että jos tavarassa ilmenee vika tai puute selvästi ennen tavaran normaalin käyttöiän päättymistä eikä myyjätaho esitä selvitystä sen tueksi, että vika on aiheutunut ostajan puolella olevasta tai muusta myyjätahosta riippumattomasta syystä, tavaran oletetaan olevan virheellinen.

Kuluttajariitalautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että kodinkoneen ja muun vastaavan laitteen tulee kestää tavanomaisessa käytössä ilman kalliita korjaustoimenpiteitä vuosia. EH ei ole osoittanut kyseisen pöytätietokoneen vikaantumisen johtuneen ostajasta eikä muukaan selvitys osoita sitä.

Kuluttajariitalautakunta katsoo selvitetyksi, että K:lle myydyn pöytätietokoneen emolevy on takuun nojalla vaihdettu EH:n huollossa ensimmäisen kerran syksyllä 2009, jolloin koneen ostosta oli kulunut noin kaksi vuotta. Seuraavan kerran koneessa on ilmennyt sammumisoireita lokakuussa 2010, jolloin kaupanteosta oli kulunut kolme vuotta.

K on voinut käyttää tietokonetta noin kolmen vuoden ajan ilman, että hänen maksettavakseen olisi tullut korjauskustannuksia.

K:n ostama pöytätietokone on vuonna 2007 maksanut 800 euroa. K:lla on ollut perusteltua aihetta edellyttää, että tämän hintainen pöytätietokone kestäisi tavanomaisessa käytössä noin neljä vuotta ilman kalliita korjauskuluja. Kun näin ei tässä tapauksessa ollut, kaupan kohteessa on sen vuoksi ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukainen virhe.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran ilman, että ostajalle aiheutuu siitä kustannuksia. Jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista korjausta suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on ilmoittanut virheestä, ostaja saa kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n nojalla vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan, paitsi jos virhe on vähäinen.

Virheen johdosta K:lla on oikeus kaupan purkuun, koska virhe ei ole vähäinen. Ottaen huomioon K:n saaman käyttöhyödyn kolmen vuoden ajalta, EH:n on palautettava K:lle kauppahinnasta 200 euroa. Käyttöhyödyn määrää arvioidessaan lautakunta on ottanut huomioon ostajan oikeuden saada tuottokorkoa maksamalleen kauppahinnalle.

SUOSITUS

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että EH suorittaa K:lle

200 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 21.5.2012