Digikuvien kehittäminen. Kameran varkaus. Korvausvaatimus.

Diaarinumero: 97/36/11
Antopäivä: 18.05.2012

Kuluttaja (jäljempänä K) asioi 7.12.2010 elinkeinonharjoittajan (EH) luona teettääkseen digikuvia. K.n kamera varastettiin tiskiltä. Asiassa on riitaa siitä, onko EH velvollinen korvaamaan K:lle varastetun kameran

VAATIMUKSET

K vaatii EH:a korvaamaan kameran kauppahinnan 129 euroa.

K antoi kameransa myyjän käteen saadakseen apua kuvien tilaamisessa. Myyjä irrotti kameran muistikortin, laski kameran tiskille ja pyysi K:a siirtymään 2-3 metrin päähän valotaululle, josta kuvat voisi valita. K jäi valitsemaan kuvia ja myyjä palasi tiskille. Kun K oli valinnut kuvat, myyjä tuli takaisin K:n avuksi. Myyjän ja K:n suunnatessa takaisin tiskille kaksi mieshenkilöä varasti K:n kameran.

K:n mukaan myyjä on vastuussa kamerasta. Kamera ostettiin 9.9.2009, mutta sitä oli ehditty käyttää vasta hyvin vähän.

K katsoo, että EH:lla pitäisi olla vakuutus tällaisten tilanteiden varalle.

Myyjän antaman vastauksen johdosta K toteaa, että myyjä laski kameran itsensä eteen tiskille. K:n muut tavarat olivat tiskin toisella puolella. Myyjä koski kameraan viimeisenä.

VASTAUS

EH kiistää K:n vaatimuksen.

K pyysi myyjää ottamaan kamerasta muistikortin pois. Tämän jälkeen myyjä nosti kameran takaisin K:n eteen tiskille missä oli muutakin K:n omaisuutta. K kysyi neuvoa mennessään asiakkaita varten varatulle kuvatilauspäätteelle ja myyjä meni K:n mukaan neuvomaan. Myyjän ja K:n ollessa päätteellä, K:n kamera varastettiin tiskiltä.

EH katsoo, ettei henkilökunnan tehtävänä ole huolehtia asiakkaiden omaisuudesta vaan palvelusta ja opastuksesta.

RATKAISU

Kuluttajansuojalain 8 luvun 32 §:n mukaan jos palveluksen kohde-esine taikka muu tilaajan tai hänen perheenjäsenensä omaisuus on vahingoittunut, vähentynyt, tuhoutunut tai kadonnut sen ollessa palvelussopimuksen perusteella toimeksisaajan hallinnassa tai valvonnassa, toimeksisaajan on korvattava vahinko, jollei hän osoita, että vahinko ei johtunut huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Asiakirjoista saadun selvityksen mukaan kyseessä on ollut kuvien tilaaminen itsepalveluna, mihin K on pyytäessään saanut opastusta. Kamera on ollut myyjällä ainoastaan sen hetken, kun myyjä on K:a avustaakseen irrottanut kameran muistikortin.

Kuluttajariitalautakunta katsoo, ettei kamera tällaisessa tapauksessa ole ollut myyjän hallinnassa tai valvonnassa kuluttajansuojalain 8 luvun 32 §:n tarkoittamalla tavalla.

Niin ikään lautakunta toteaa, että myyjä vastaa pääsääntöisesti liikkeen turvallisuudesta. Tässä tapauksessa kysymys on ollut kuitenkin sillä tavoin ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, että myyjä ei ole voinut estää sitä kohtuullisin toimenpitein.

Edellä olevan perusteella kuluttajariitalautakunta ei suosita asiassa vahingonkorvausta.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 18.5.2012