Käytettyä henkilöautoa koskevat kauppaneuvottelut. Asiasta aiheutuneet matkakustannukset. Sopimusneuvotteluvastuu.

Diaarinumero: 4450/33/11
Antopäivä: 30.04.2012

Kuluttaja (jäljempänä K) ja elinkeinonharjoittaja (EH) neuvottelivat 1.10.2011 K:n omistaman henkilöauton vaihtamisesta EH:lla myytävänä olleeseen, vuonna 1999 ensirekisteröityyn ja 490 000 kilometriä ajettuun henkilöautoon. K ei sittemmin ostanut kyseistä autoa. Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko EH:n korvattava K:n matkakustannukset EH:n toimipisteeseen sekä ruokailukustannukset kyseiseltä päivältä.

VAATIMUKSET

K vaatii 300 euron korvausta asiasta aiheutuneiden matka- ja ruokailukustannusten vuoksi. Lisäksi hän vaatii anteeksipyyntöä.

K:n mukaan auto ei kunnoltaan vastannut myyjän puhelimitse antamia tietoja, vaan kyse oli kolaroidusta autosta. Lisäksi autoa oli maalattu, siinä oli ruostetta ja sen etupuskuri oli rikki.

VASTAUS

EH:n mukaan asiakas ei ostanut autoa, joten kauppasopimusta ei tehty. Asiakas on tullut vapaaehtoisesti katsomaan myynnissä ollutta vaihtoautoa, joten EH ei katso olevansa korvausvelvollinen.

RATKAISU

Yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan vahinkoa kärsivän asiana on esittää näyttöä aiheutuneesta vahingosta, vahingon määrästä sekä syy-yhteydestä väitettyyn vahingonaiheuttajaan.

Kuluttajariitalautakunta toteaa, että myyjä voi joutua korvausvastuuseen hyödyttömiksi jääneistä matkakustannuksista, jos kauppaa ei synny esimerkiksi kulutushyödykkeen puutteellisen saatavuuden tai myyjän tavarasta antamien, osoitettavissa olleiden virheellisten tai puutteellisten tietojen vuoksi. Lautakunta toteaa, että virheellisiin tietoihin vetoavan asiana on esittää näyttöä siitä, ettei tavara ole vastannut niitä tietoja, jotka myyjä on siitä antanut.

Lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan K on neuvotellut EH:n kanssa noin 11 vuotta vanhan ja 490 000 kilometriä ajetun käytetyn auton kaupasta. Lautakunnan käsityksen mukaan K:n on kyseisen auton käyttöiän ja lähes 500 000 kilometrin ajomäärän vuoksi kohtuudella täytynyt varautua siihen, että auton ajomäärä ja ikääntyminen ilmenevät selvästi autosta. Lautakunnalle ei ole esitetty auton myynti-ilmoitusta tai muuta vastaavaa näyttöä siitä, mitä tietoja auton kunnosta on ostajalle ennen liikkeeseen saapumista annettu. Autosta mahdollisesti annetut tiedot jäävät siten tässä tapauksessa vain K:n oman kertomuksen varaan. Lautakunta katsoo siten jääneen näyttämättä, että autosta olisi annettu sitä markkinoitaessa tai kauppaa koskevien yhteydenottojen aikana virheellisiä tietoja. Aiheutuneiden kustannusten ja autosta annettujen tietojen välinen syy-yhteys jää siten näyttämättä. Vahingonkorvauksen maksamiselle ei siten ole tässä tapauksessa näytetty olevan edellytyksiä.

K on vaatinut EH:lta anteeksipyyntöä.

Lautakunnan käsityksen mukaan asiassa on tältä osin kyse lähinnä asiakaspalvelun tasoa koskevasta seikasta. Lautakunnalla ei kuitenkaan ole toimivaltaa määritellä asiakaspalvelun tasoa tai velvoittaa elinkeinonharoittajaa esittämään anteeksipyyntöä tai vastaavaa pahoittelua. Lautakunta ei siten tutki K:n vaatimuksia tältä osin.

Kuluttajariitalautakunta ei edellä esitetyn perusteella suosita asiassa hyvitystä.

 
Julkaistu 30.4.2012