Asuinhuoneiston vuokrasopimus. Huoneiston vuokrasuhteen jälkeinen kunto. Maalaus- ja sähkötyölasku.

vuokrasopimus

Diaarinumero: 4083/83/10
Antopäivä: 30.04.2012

Vuokralaiset vuokrasivat 54 m² huoneiston 15.2.2007 alkaen. Kuukausivuokraksi osapuolet sopivat 510 euroa. Vuokrasuhde päättyi 30.6.2010. Asiassa on riitaa siitä, onko vuokrasuhteen jälkeen todettuja seinien jälkiä ja sähkökatkaisimen rikkoutumista pidettävä huoneiston normaalina kulumisena.

VAATIMUKSET

Vuokralaiset vaativat heille lähetetyn 177,18 euron maalaus- ja sähkötyölaskun mitätöintiä.

Vuokralaisten mukaan heille on toimitettu kolme kuukautta vuokrasuhteen päättymisen jälkeen maalaus- ja sähkötyölasku. Vuokralaiset kertovat kieltäytyneensä laskun maksamisesta, koska asunnossa suoritetut maalaus- ja sähkötyöt ovat olleet normaalin kulumisen jälkien korjaamista. Vuokralaiset toteavat, että korjaustyöt ovat koskeneet jatkuvassa käytössä olevan sähkökatkaisimen vaihtoa sekä taulujen ja hyllyjen kiinnitysten seiniin jättämien jälkien täyttämistä ja maalaamista.

VASTAUS

Välitysliike ja vuokranantaja ovat kiistäneet vuokralaisten vaatimukset.

Välitysliike on antanut vastauksen myös vuokranantajan puolesta todeten, ettei peitelevyn halkeamista ja valokytkimen sisään painumista voida pitää normaalina kulumisena. Välitysliike myös toteaa, että huoneiston seiniin oli kiinnitetty isoja kaappeja pulttaamalla, mikä on jättänyt normaalia isompia jälkiä seiniin. Lisäksi välitysliike ilmoittaa, että huoneiston puutteellisuudet on havaittu vasta loppukesästä 2010, koska asunto-osakeyhtiössä on ollut kesällä 2010 julkisivuremontti, eikä huoneisto ole ollut tällöin vuokralla.

RATKAISU

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 25 §:n mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Asiassa on riitaa siitä, onko vuokralaisten maksettava vuokrasuhteen jälkeen huoneistossa tehdyistä sähkö- ja maalaustöistä. Vuokranantaja ja välitysliike katsovat, että vuokralaisten on korvattava huoneistolle aiheutetut vahingot. Vuokralaiset kiistävät korvausvelvollisuutensa vedoten siihen, että kyseessä on huoneiston normaali kuluminen, mutta he eivät ole kiistäneet aiheuttaneensa kyseisiä vaurioita. Näin ollen arvioinnin kohteena on se, onko seinien jälkiä ja sähkökatkaisimen rikkoutumista pidettävä normaalina kulumisena.

Asiassa esitetyn aineiston mukaan vuokranantaja on korjannut huoneiston sähkökytkentöjä keittiössä ja wc:ssä peitelevyn sekä valokytkimen sisään painumisen johdosta. Lautakunnan arvion mukaan kyseisiä vaurioita ei voida pitää normaalina kulumisena. Asiakirjoista käy myös ilmi, että vuokralaiset ovat kiinnittäneet normaalia järeämmin tauluja ja hyllyjä huoneiston seiniin, mistä on aiheutunut tavanomaista isompia jälkiä seiniin. Lautakunta toteaa, ettei asunnon seinissä olevia kiinnitysjälkiä voida pitää normaalina kulumisena.

Lautakunta ei suosita vuokralaisille toimitetun maalaus- ja sähkötyölaskun mitätöintiä.

Päätös oli yksimielinen.

 
Julkaistu 30.4.2012